English to Telugu Meaning of high - అధిక


High :
అధిక

అధిక, ఉన్నతమైనది, కృత్రిమ, ఆకాశయాన, ఉత్కృష్టమైన, పొడవైన, మహోన్నత, కొండపైన, సంపన్న, నోబెల్, బలమైన, తీవ్రమైన, గర్వముగల, దురహంకారం, కోపం, గొప్ప, గ్రాండ్, ప్రముఖ, ఆగస్టు, తీవ్ర, ఒక్కసారిగా, ప్రబలిన, కోపంతో, కులీన, అగ్రకుల, నీలం, ప్రముఖుల, గమనించారు, రిచ్, ఫల, అతిశయమైన, ధనిక, ప్రాచీన, పాత, ఆదిమ, గౌరవనీయులైన, పైన, ఎగువ, ఉన్నతమైన, పైగా, ఓవర్హెడ్, మాస్టర్, లొంగదీసుకొని నిర్లక్ష్యంగా తయారుచేస్తుంది, గర్వంగా, చక్కని, అద్భుతమైన, అందమైన, ముఖ్యమైన, చిరస్మరణీయ, పైకి, ఉన్నతస్థాయి, స్టైలిష్, గాలా, భారీ, పూర్తి, నెరవేరింది, పరిపూర్ణ, ఆధునిక, ముందుకు కదిలే, ముందుకు, ప్రాబల్యం, ఆరోహణ, ప్రధానమైన, అధికంగా, దీర్ఘ, పెద్ద, పదునైన, పెంచి, మందకొడి, ఉబ్బిన, వాపు, విలువైన, చింపివేయడం, స్పష్టమైన, మక్కువ, లోతైన, స్థూలమైన, గజిబిజిగా, బరువైన, ఖరీదైన, ప్రియమైన, ప్రియమైన కొన్న, గొప్ప ప్రాముఖ్యత, బిగ్గరగా, ఆడంబరమైన, భారంగా, కష్టతరంగా, అనుకూలమైన, స్నేహపూర్వక, అదృష్టం, పవిత్రమైన, ఫెయిర్, ఆనందపరిచింది, పడి, తాగిన, ఊరవేసిన

అధిక, ఎత్తుగా, పైన, పైగా, పై, ఓవర్హెడ్, గట్టిగా, ముఖ్యంగా, ఫాస్ట్, అతిదగ్గరగా, ఘనంగా, ముందుకు, స్వర్గం, ఒలింపస్, జియాన్, ఆకాశంలో, ఎయిర్, వ్యాకోచం, ఆ విశాలము

అధికఉన్నతhighersఅత్యధికఉత్తమమైన
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of high in English
Noun(1) a lofty level or position or degree(2) an air mass of higher than normal pressure(3) a state of sustained elation(4) a state of altered consciousness induced by alcohol or narcotics(5) a high place(6) a public secondary school usually including grades 9 through 12(7) a forward gear with a gear ratio that gives the greatest vehicle velocity for a given engine speed
Adjective(1) greater than normal in degree or intensity or amount(2) (literal meaning, sometimes used in combinations like `knee-high'(3) standing above others in quality or position(4) used of sounds and voices; high in pitch or frequency(5) happy and excited and energetic(6) (used of the smell of meat(7) slightly and pleasantly intoxicated from alcohol or a drug (especially marijuana
Adverb(1) at a great altitude(2) in or to a high position, amount, or degree(3) in a rich manner(4) far up toward the source
Examples of high in English
(1) It's the one thing that will keep you going when that mountain seems just too high to climb.(2) The firm says demand for industrial property from purchasers in the West Yorkshire area is high .(3) We have many women in high positions in the Church especially working in parishes.(4) I didn't get a hint of back-ache from the driving seat, or from pulling gear in and out of the high luggage area.(5) In the centre of the 10 km deep crater is a mountain almost as high as Mount Everest.(6) that cheese smells a little high(7) The fact that Britain's No 2 has a ferocious serve and a high opinion of his own abilities only makes matters worse.(8) This species ranged the high grasslands of western North America from Alaska to Mexico, while a lighter-built species (Arctodus pristinus) with smaller teeth inhabited the more heavily wooded Atlantic coastal region.(9) He had dark red hair and rather elven looking features - high cheekbones, sharp chin.(10) On the west side of the rock is a vertical wall about 8m high , covered in white and orange anemones.(11) Equally, the proportion undertaking further study is at a record high .(12) She grew up on the North Shore, and met Billy Davie when she was still in junior high .(13) Elsie was a petite woman with thick waves of dark hair and a high forehead.(14) The new Millennium wing at the National Gallery represents the marriage of high ideals and fine art.(15) he has a high position in the company(16) he was a man of high principles
Related Phrases of high
(1) high school ::
ఉన్నత పాఠశాల
(2) high heels ::
ఎత్తు మడమలు
(3) high performance ::
అధిక పనితీరు
(4) high blood pressure ::
అధిక రక్త పోటు
(5) high-tech ::
ఆధునిక హంగులు
(6) fly high ::
ఎక్కువ ఎగురు
(7) junior high school ::
జూనియర్ ఉన్నత పాఠశాల
Synonyms
Adjective
1. tall ::
పొడవైన
2. high-ranking ::
అధిక ర్యాంకింగ్
3. high-minded ::
గొప్పబుద్ధిగల
4. inflated ::
పెంచి
5. strong ::
బలమైన
6. luxurious ::
విలాసవంతమైన
7. favorable ::
అనుకూలమైన
8. high-pitched ::
అధిక పిచ్
9. intoxicated ::
మత్తులో
10. elevated in ::
బయటపడుతుంది
11. in high spirits ::
అధిక ఆత్మలు లో
12. gamy ::
gamy
13. eminent ::
ప్రముఖ
14. mellow ::
కోమల
Adverb
15. at great height ::
గొప్ప ఎత్తు వద్ద
16. richly ::
ఘనంగా
Noun
20. high gear ::
అధిక గేర్
21. high school ::
ఉన్నత పాఠశాల
Antonyms
1. low ::
తక్కువ
2. short ::
చిన్న
3. squat ::
చతికిలబడిన
Different Forms
high, higher, highers, highest, highs
Word Example from TV Shows
I guess I’d stay here\Nin my high heel shoes and on my own and...

I guess I’d stay here
in my HIGH heel shoes and on my own and...

Money Heist Season 1, Episode 11

The High Sparrow has hundreds
of Faith Militant surrounding him.

The High Sparrow has hundreds of Faith Militant surrounding him.

Game of Thrones Season 6, Episode 3

I bow to the wisdom of Your High Holiness.

I bow to the wisdom of Your High Holiness.

Game of Thrones Season 5, Episode 10

This is the boutonniere
from my high school prom. Heh-heh.

This is the boutonniere from my HIGH school prom. Heh-heh.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 18

Tommen even went to the sept himself
to confront the High Sparrow.

Tommen even went to the sept himself to confront the High Sparrow.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

English to Telugu Dictionary: high

Meaning and definitions of high, translation in Telugu language for high with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of high in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'high'

What high means in Telugu, high meaning in Telugu, high definition, examples and pronunciation of high in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History