English to Telugu Meaning of hold - పట్టుకోండి


Hold :
పట్టుకోండి

పట్టుకొని, పట్టుకోండి, నిలుపుదల, బేరింగ్, ధరించి, కోట, టవర్, సిటాడెల్, నియంత్రణ, చేతి, పారవేయడం, ఆధిపత్యం, ఆర్డర్, రెడీ, అధికారం, కారాగారం లో వేయడం, రక్షణ నివాసం, సామర్థ్య నిర్దేశకం, షెల్, కేసు, కుహరం, కవర్, చర్మం

పట్టుకోండి, లే, నిర్వహించడానికి, నిలుపుకున్న, సెట్, స్థానం, క్యాచ్, నిర్బంధంలోకి, ఆపలేదు, పడుతుంది, టచ్, చేయించుకోవాలని, భరిస్తున్నారు, భరించలేదని, గుండా, తట్టుకోలేని, కలిగి, తీసుకుంటే, వహిస్తాయి, ధరించడం, అధిగమించేందుకు, పట్టి, పెనగులాడు, పట్టు, ఇక్కడ, నిలిచివుండు, రిజర్వ్, అలాగే ఉంచు, అణచడానికి, ఉండడానికి, ఆకర్షించడానికి, ఆకర్షణ, డ్రా, ఆకర్షించే, ఒకరి సంతులనం ఉంచడానికి, సంబంధించి, పరిగణన లోకి తీసుకో, పరిగణించు, అనుకుంటున్నాను, చూడండి, ఏర్పాట్లు, అమలు, రెండర్, గమనించి, ఆలస్యం, నెమ్మదిగా, సస్పెండ్, వెనుక వుంచు, కల్పించుకోకుండా, బిట్, తీవ్రతను తగ్గించు, పరిమితం, పునరుద్ఘాటించాలి, బిగించి, గ్లూ, గమ్, బోల్ట్, ఆక్రమిస్తాయి, విలువ గా ఉండు, సమీపంలో, నివసించువారికి, పెట్టబడుతుంది, నివసిస్తాయి, కూర్చోవడానికి, వినోదాన్ని, పెంపుడు, రక్షిస్తున్న, తీసుకురావటానికి

పట్టుకోండిహోల్డెన్పట్టుకొనికలిగి
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hold in English
Noun(1) the act of grasping(2) understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something(3) power by which something or someone is affected or dominated(4) time during which some action is awaited(5) a state of being confined (usually for a short time(6) a stronghold(7) a cell in a jail or prison(8) the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it(9) the space in a ship or aircraft for storing cargo
Verb(1) cause to continue in a certain state, position, or activity; e.g., `keep clean'(2) have or hold in one's hands or grip(3) organize or be responsible for(4) have or possess, either in a concrete or an abstract sense(5) keep in mind or convey as a conviction or view(6) maintain (a theory, thoughts, or feelings(7) to close within bounds, or otherwise limit or deprive of free movement(8) secure and keep for possible future use or application(9) have rightfully; of rights, titles, and offices(10) be the physical support of; carry the weight of(11) contain or hold; have within(12) have room for; hold without crowding(13) remain in a certain state, position, or condition(14) support or hold in a certain manner(15) be valid, applicable, or true(16) assert or affirm
Examples of hold in English
(1) he is determined to hold down inflation(2) he caught hold of her arm(3) a strawberry margarita, but hold the tequila(4) I tightened my hold around her waist a little and kissed the top of her head.(5) His younger brother, Alfred, would hold this same office five years later.(6) he lost his hold and fell(7) It is a scandal that he is allowed to hold such a powerful position in the Republican Party.(8) O'Connell said they had eased their hold on him when he stopped struggling.(9) Their curiosity is endless and finding something to do which is engrossing enough to hold their attention for a while is difficult.(10) He really can't hold his drink well though, half a shandy and he started pouring his little heart out to me on the way back to the hotel.(11) hold your direction to the right(12) She shows that the upbeat view doesn't hold up in the face of a careful examination of the numbers.(13) Combine all the ingredients in a saucepan big enough to hold everything, including the pears.(14) Handwoven out of natural straw, the basket is large enough to hold everything for a daily outing.(15) A policeman caught hold of him and dragged him over the fence to safety, leaving him with nothing more serious than bruises.(16) they are trying to hold public spending to Ôö¼├║244.5 billion
Related Phrases of hold
(1) hold on ::
పట్టి
(2) hold back ::
తిరిగి పట్టుకోండి
(3) on hold ::
పట్టు
(4) to hold ::
పట్టుకో
(5) hold out ::
బయటకు పట్టుకోండి
(6) hold down ::
తగ్గేందుకు
(7) hold off ::
ఆపి
(8) get hold of ::
దానిని పటుకో
(9) hold in ::
పట్టుకొని ఉండు
Synonyms
Noun
1. grip ::
పట్టు
2. influence ::
ప్రభావం
3. control ::
నియంత్రణ
4. detention ::
నిర్బంధ
5. grasp ::
పట్టు
6. delay ::
ఆలస్యం
7. cargo hold ::
కార్గో హోల్డ్
8. keep ::
ఉంచేందుకు
Verb
9. clasp ::
కలుపుట
10. embrace ::
ఆలింగనం
11. possess ::
కలిగి
12. support ::
మద్దతు
13. detain ::
నిర్భంధించాలని
14. maintain ::
నిర్వహించడానికి
15. occupy ::
ఆక్రమిస్తాయి
16. take ::
పడుతుంది
17. persist ::
అంటిపెట్టుకుని
18. be available ::
అందుబాటులో ఉండండి
19. convene ::
సమావేశం
20. stop ::
ఆపడానికి
21. carry ::
తీసుకు
22. apply ::
దరఖాస్తు
23. book ::
పుస్తకం
24. obligate ::
బద్దున్ని
25. concord ::
ఏక తాళం
26. defend ::
రక్షించడానికి
27. contain ::
కలిగి
28. restrain ::
అణచడానికి
29. obtain ::
పొందటానికి
30. deem ::
పరిగణించు
31. withstand ::
తట్టుకోలేని
32. adjudge ::
తీర్పు
33. halt ::
halt
34. retain ::
నిలుపుకున్న
35. give ::
ఇవ్వాలని
36. bear ::
భరించలేదని
37. harbor ::
నౌకాశ్రయం
38. have got ::
కలిగియుండు
39. take hold ::
పట్టుకొను
40. admit ::
ఒప్పుకుంటే
Antonyms
1. release ::
విడుదల
2. relinquish ::
వదిలివేయాలి
3. surrender ::
లొంగిపోయేందుకు
4. yield ::
దిగుబడి
Different Forms
hold, holden, holds
Word Example from TV Shows
every day of my life
since I could hold a stick.

every day of my life since I could HOLD a stick.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

You know, I am ending this.
Penny didn't wanna hold the ring.

You know, I am ending this. Penny didn't wanna HOLD the ring.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

Did you hold the baby?

Did you HOLD the baby?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

Oh, hold on, Howard.
There's lots of better times.

Oh, HOLD on, Howard. There's lots of better times.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 20

And I think that when the time comes,
you will not hold me back.

And I think that when the time comes, you will not HOLD me back.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

English to Telugu Dictionary: hold

Meaning and definitions of hold, translation in Telugu language for hold with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hold in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'hold'

What hold means in Telugu, hold meaning in Telugu, hold definition, examples and pronunciation of hold in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History