English to Telugu Meaning of ill - అనారోగ్యంతో


Ill :
అనారోగ్యంతో

చెడు, అనారోగ్యంతో, పాపం, హాని, దురదృష్టం, అనారోగ్యంతో అదృష్టం, నష్టం, హర్ట్, దుష్టత్వము, దోషమును, వక్రబుద్ధి, ఫౌల్, చక్రంలా, తీవ్రంగా

అనారోగ్యం, అనారోగ్యంతో, అనారోగ్య, పేలవంగా, పనికిరాని, చెడు, చెడ్డ, నిదానం, పేద, కఠినమైన, అరిష్ట, అననుకూలమైన, అనైతిక, దిక్కుమాలిన, నష్టాల్లో, అస్వస్థతతో, బాధపెట్టే, హానికర, హానికరంగా, గాయ, కొంటె, ఓడిపోయిన, తప్పుడు, తప్పు, సరికాని, అడ్డు తగులు, విరుద్ధమైన, ప్రతికూల, అననుకూల, సందిగ్ధంలో, కష్టం, హార్డ్, ఘన, మంచి జ్ఞాపకశక్తి, మొండి పట్టుదలగల, దిశ, సులభంగా కోపం చెందు, ప్రకోప, కోపించు, ఆఫ్ రంగు, మేలెఫిసెంట్లు, కపటి, దురదృష్టవంతులైన, కోపం, అనారోగ్యంతో-omened, అతిశయోక్తి, ఫౌల్, పొరపాటు, కఠినమైనది, ఘోస్ట్, ఇల్యూసరీ, వక్రీభవన, లీన్, సన్నని, బక్కపలుచని, అతికొద్ది

అనారోగ్యంతోచీడలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of ill in English
Noun(1) an often persistent bodily disorder or disease; a cause for complaining
Adjective(1) affected by an impairment of normal physical or mental function(2) resulting in suffering or adversity(3) distressing(4) indicating hostility or enmity(5) presaging ill fortune
Adverb(1) (`ill' is often used as a combining form(2) unfavorably or with disapproval(3) with difficulty or inconvenience; scarcely or hardly
Examples of ill in English
(1) We didn't wish the fox ill , but his determination to steal our hens didn't make him a friend of the family either.(2) The wife admitted that she and her husband had frequently had potted meat from the shop without ill effects.(3) Cursing their ill luck, the ad men are spending extra money to remove these posters to make the hoardings visible.(4) Perhaps you are living with someone who is ill with a life-threatening disease.(5) You don't hear people talking about any other part that the markets will take care of it, that free trade is the panacea for every ill .(6) For his ill fortune alone, defeat was unthinkable.(7) In short, I wish Mr Akam no ill , but hope this acts as a piece of constructive criticism.(8) The ill effects included foetal hypoxia and death, neo-natal jaundice and several such complications.(9) The symbol is formed from the shape of a cross, with the arms bent to the right symbolising health and life, or to the left, which came to symbolise ill fortune.(10) As explained elsewhere, the trip to Brisbane, or more precisely the trip back, was a journey of ill omen for young Les as it threw him into the close company of Tim O'Sullivan.(11) Compared to the convenience of the tool, the ill effect of spam is very serious.(12) During the bloody war in Bosnia, various drug companies donated tons of their medicines to treat the war's wounded and the ill .(13) Some of the exhibits clearly illustrated the ill effects of pollution on public health.(14) If that's for good or ill can't be judged, because the only vestiges we get of that more satirical version are a few extended scenes among the extras.(15) On the occasion his mother had taken ill and he was trying to get assistance for her.(16) Is this an ill omen, I wonder, or some kind of inner-city voodoo ritual?
Related Phrases of ill
(1) fall ill ::
జబ్బు పడుట
(2) be ill ::
అనారోగ్యపడు
(3) feel ill ::
అనారోగ్యము ఉన్నట్టు గా ఉంది
(4) mentally ill ::
మానసిక అనారోగ్యంతో
(5) get ill ::
అనారోగ్యంతో పొందండి
(6) ill-fated ::
దురదృష్టకరమైన
(7) ill-treat ::
అనారోగ్యంతో-ట్రీట్
Synonyms
Adjective
1. unwell ::
అనారోగ్య
2. harmful ::
హానికర
3. hostile ::
విరుద్ధమైన
4. unlucky ::
దురదృష్టవంతులైన
5. rude ::
సభ్యత లేని
6. bad ::
చెడు
7. ominous ::
అరిష్ట
8. sick ::
అనారోగ్యం
Noun
10. harm ::
హాని
12. ailment ::
వ్యాధి
Adverb
13. poorly ::
పేలవంగా
15. barely ::
కేవలం
17. badly ::
తీవ్రంగా
Antonyms
1. anodyne ::
ఉపశాంతి
2. benign ::
నిరపాయమైన
3. innocent ::
అమాయక
4. innocuous ::
హానికరం
5. inoffensive ::
అక్షేపించరాని
6. safe ::
సురక్షితంగా
Different Forms
ill, ills
Word Example from TV Shows
I'll Google how to do this.
I'll call you right back.

I'll Google how to do this. I'll call you right back.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

Is that the baby? I'll go check.

Is that the baby? I'll go check.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

- All right, I'll keep an eye out for that.
- Yeah.

- All right, I'll keep an eye out for that. - Yeah.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

Oh, cool. I'll be like
a pointy-eared Paul Bunyan.

Oh, cool. I'll be like a pointy-eared Paul Bunyan.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

I'll be in a different building.

I'll be in a different building.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

English to Telugu Dictionary: ill

Meaning and definitions of ill, translation in Telugu language for ill with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ill in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'ill'

What ill means in Telugu, ill meaning in Telugu, ill definition, examples and pronunciation of ill in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History