English to Telugu Meaning of issue - సమస్య


Issue :
సమస్య

వ్యక్తీకరణ, బహిర్గతం, అభివ్యక్తి, సమస్య, స్పందన, నింపటం, సరుకు, చెల్లింపులకు, మిషన్, ఉద్గార, ప్రచారం, పెంపు, ప్రకటన, ప్రసరణ, వ్యాపించడంపై, కన్వెన్షన్, కరెన్సీ, కస్టమ్, అలవాటు, పునర్విమర్శ, ఎస్కేప్, ఆవిర్భావం, ఉత్సర్గ, ఉదయం, వాదన, కారణం, తార్కికం, వివాదాస్పద, విధి, ఫలితం, సీక్వెల్, ఫలితము, ముగింపు, పుట్టిన, ఉత్పత్తి, వృద్ధి, కలగడం, బయటకు వెళ్తున్నాను, ప్రవాహంపై, నిష్క్రమణ, అవుట్లెట్, బిలం, వదిలేయి, ప్రవాహం, పోయాలి, ప్రవహించే, సంతానం, పెంచు, పెరుగుట, లాభం, ప్రయోజనం, చేరుకోవడానికి, పండు, ఫలితంగా, పర్యవసానంగా, సరఫరా, కనుగొనేందుకు

బహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, సమస్య, పరిచయం, ప్రకటించారు, నడిపారు, తెలియజేయడానికి, తెలియజేయాలి, ఉత్పత్తి, పుట్టిన, పెరుగుతాయి, ఉద్భవించే, పెరగడం, ఉద్భవించి, ఎస్కేప్, రన్, వసంత, నుండి వచ్చి, ఉత్పన్నమయ్యే, ఉద్భవించాయి, జాతిని, అగుపడు, జెట్, చిమ్ము, బాగా, ముందుకు, పైకి రా, కనిపించే, ప్రసారం, పంపడానికి, వెలువరిస్తుంది, సందేశం, తీసే, స్ఖలించు, త్రో, సరఫరా, అందజేయడం, సరఫరా చేయు, వరకు సరిపోయే, ఆవిరైపో, ద్రవ్య విలువను, హరించడం

సమస్యజారీసమస్యలుజారీచేసే
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of issue in English
Noun(1) an important question that is in dispute and must be settled(2) one of a series published periodically(3) some situation or event that is thought about(4) the act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity(5) supplies (as food or clothing or ammunition(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon(8) the immediate descendants of a person(9) the becoming visible(10) an opening that permits escape or release(11) the act of issuing printed materials
Verb(1) prepare and issue for public distribution or sale(2) circulate or distribute or equip with(3) bring out an official document (such as a warrant(4) come out of(5) make out and issue
Examples of issue in English
(1) I don't have an issue with that(2) the struggles of history issue from the divided heart of humanity(3) A full report on the launch of the festival will be published in next week's issue .(4) In question is whether an issue of shares constitutes a supply for VAT purposes.(5) The Seychelles Government was not amused and cancelled the complete note issue .(6) the chance of carrying such a scheme to a successful issue was small(7) the December issue of the magazine(8) a share issue has been launched(9) With an issue of blood she was cut off from the worship of God in the formal sense.(10) However, plans for the unit sales and bond issue remain at an early stage, he added.(11) One of the editorial board told Socialist Worker that it is on course for 9,000 sales of its latest issue .(12) the issue of racism(13) Resolving the abduction issue is an urgent matter.(14) it's still a point of issue(15) The findings are being published in this week's issue of the journal Nature.(16) Sports Illustrated will publish its world-famous swimsuit issue next month.
Related Phrases of issue
(1) date of issue ::
జారీ చేసిన తేది
(2) issue date ::
జారి చేయు తేది
(3) current issue ::
ప్రస్తుత సమస్య
(4) hot issue ::
హాట్ ఇష్యూ
(5) at issue ::
సమస్య
(6) first issue ::
మొదటి సమస్య
(7) special issue ::
ప్రత్యేక సంచిక
(8) main issue ::
ప్రధాన సమస్య
(9) security issue ::
భద్రతా సమస్య
(10) controversial issue ::
వివాదాస్పద సమస్య
Synonyms
Noun
1. matter ::
విషయం
4. offspring ::
సంతానం
5. discharge ::
ఉత్సర్గ
7. publication ::
ప్రచురణ
8. take ::
పడుతుంది
9. number ::
సంఖ్య
10. consequence ::
పర్యవసానంగా
11. emergence ::
ఆవిర్భావం
12. government issue ::
ప్రభుత్వం సమస్య
Verb
13. send out ::
పంపించండి
14. supply ::
సరఫరా
15. emanate ::
ఉద్భవించే
16. result from ::
నుండి ఫలితంగా
17. publish ::
ప్రచురిస్తున్నాను
18. egress ::
లోపలికి
19. cut ::
కట్
Antonyms
1. antecedent ::
పూర్వ
2. causation ::
కారణాన్ని
3. cause ::
కారణం
4. occasion ::
సందర్భంగా
5. reason ::
కారణం
Different Forms
issue, issued, issues, issuing
Word Example from TV Shows
But returning to the original issue,
Dick Grayson became Nightwing.

But returning to the original ISSUE, Dick Grayson became Nightwing.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

I ask you again, show of hands,
who here takes issue with--

I ask you again, show of hands, who here takes ISSUE with--

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

One issue which troubles me...

One ISSUE which troubles me...

Breaking Bad Season 3, Episode 9

on how to get over a breakup
in literally every issue.

on how to get over a breakup in literally every ISSUE.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

Do you consider the murder
of your own blood a troublesome issue?

Do you consider the murder of your own blood a troublesome ISSUE?

Game of Thrones Season 6, Episode 3

English to Telugu Dictionary: issue

Meaning and definitions of issue, translation in Telugu language for issue with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of issue in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'issue'

What issue means in Telugu, issue meaning in Telugu, issue definition, examples and pronunciation of issue in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History