English to Telugu Meaning of jump - ఎగిరి దుముకు


Jump :
ఎగిరి దుముకు

ఎగిరి దుముకు, లీపు, వసంత, DAP, బౌన్స్, డైవ్, ముంచు, ఎగురు, ఖజానా, దుముకులాడు, కేపర్, సాలీ, బౌండ్, లాంగ్ జంప్, కుదుపు

లీపు, ఎగిరి దుముకు, జంప్ చేయడానికి, అల్లరి, కేపర్, విధమైన పరుగు, వెళుతారు, పైకి రా, సంఘటనలో, పెరగడం, తారాగణంగా, menacingly గొప్పగా చెప్పండి, హోరెత్తు, కోపము, ఫస్, హింసాత్మకంగా తరలించడానికి, వసంత, అంగీకరిస్తున్నారు, ఒప్పందం, సమ్మతి, స్థిరపడేందుకు, ప్రారంభం, పైగా పొందుటకు, డైవ్, ముంచు

ఎగిరి దుముకుసిద్దమైందిjumpilyజంపింగ్హెచ్చుతగ్గులJumpy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of jump in English
Noun(1) a sudden and decisive increase(2) an abrupt transition(3) (film(4) a sudden involuntary movement(5) descent with a parachute(6) the act of jumping; propelling yourself off the ground
Verb(1) move forward by leaps and bounds(2) move or jump suddenly, as if in surprise or alarm(3) make a sudden physical attack on(4) increase suddenly and significantly(5) be highly noticeable(6) enter eagerly into(7) rise in rank or status(8) jump down from an elevated point(9) run off or leave the rails(10) jump from an airplane and descend with a parachute(11) cause to jump or leap(12) start (a car engine whose battery is dead(13) bypass(14) pass abruptly from one state or topic to another(15) go back and forth; swing back and forth between two states or conditions
Examples of jump in English
(1) If the next movement is a jump or a pointe step off both feet, the dancer will keep her weight equally on the balls of both feet.(2) The State has seen a massive jump in cases of the sexually transmitted infection Chlamydia.(3) There's the co-star, intent on doing his own stunts, who ends up the victim of an unfortunate mishap involving a jump from a twenty-foot ledge.(4) a jump to four indicates support for responder's suit(5) It is true, of course, that when the nation's industrial capacity is all being used, a sudden jump in military spending will create inflation.(6) But her eyes had hardly adapted to the darkness when a new shock made her jump .(7) The earnings of gold-mining companies should jump if the price of gold rises.(8) They seemed to be climbing higher and higher and then there was a thump and the horse and rider galloped away from the jump and through the yellow and red flags that marked the end of the course.(9) A loud clang from several feet away made her jump .(10) Visa says it saw a 26 percent jump in online spending.(11) At this point, I still had feelings for him and I really had to fight myself not to just jump back into a relationship with him.(12) Nicki, who has previously completed a parachute jump in aid of the hospital, lost her first son to the same disease when he was just six days old.(13) From there the scenes jump between the guys in a beach house in Alexandria and their female counterparts back in Cairo.(14) During an argument over which settler had the right to jump the land claim of an Indiana lumber company, Coleman shot Dow in the back.(15) Closing her eyes, she took a small, sudden jump and was surprised when her feet landed firmly on the ground.(16) She has already proved herself to be fearless after performing a parachute jump for the charity last year.
Related Phrases of jump
(1) to jump ::
దూకడం
(2) jump up ::
పైకి ఎగురు
(3) jump in ::
లొపలికి దూకుము
(4) high jump ::
అధిక ఎత్తు గెంతడం
(5) long jump ::
లాంగ్ జంప్
(6) jump off ::
దూకుతారు
(7) jump to ::
వెళ్ళు
(8) jump out ::
బయటకు దూకు
(9) jump over ::
దూకెయ్
(10) jump rope ::
ఇక్కడికి గెంతు తాడు
Synonyms
Noun
1. leap ::
లీపు
2. rise ::
పెరగడం
3. start ::
ప్రారంభం
Verb
6. leap ::
లీపు
8. rise ::
పెరగడం
9. start ::
ప్రారంభం
10. accept eagerly ::
ఆత్రంగా అంగీకరించాలి
11. rock ::
రాక్
12. assault ::
దాడి
13. climb up ::
అప్ అధిరోహించిన
14. jump-start ::
జంప్ స్టార్ట్
15. chute ::
పిల్లలు ఆడుకునే జారుడు బల్ల
16. jump out ::
బయటకు దూకు
17. alternate ::
ప్రత్యామ్నాయ
18. skip over ::
పైగా దాటవేయడానికి
19. derail ::
రావడాన్ని అడ్డుకోవడానికి
Antonyms
1. crawl ::
క్రాల్
2. creep ::
క్రీప్
3. poke ::
వెక్కిరింపులను
Different Forms
jump, jumped, jumpily, jumping, jumps, jumpy
Word Example from TV Shows
You don't have to stop,
just slow down, I'll jump out.

You don't have to stop, just slow down, I'll JUMP out.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 22

You jump the fence. Now, you tell police.

You JUMP the fence. Now, you tell police.

Money Heist Season 1, Episode 7

Wanna jump in the middle
of another couple's argument?

Wanna JUMP in the middle of another couple's argument?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

Jump up and down--
let's see if they jiggle.

Jump up and down-- let's see if they jiggle.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 2

Fun fact: I'm gonna
jump off this train.

Fun fact: I'm gonna JUMP off this train.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 15

English to Telugu Dictionary: jump

Meaning and definitions of jump, translation in Telugu language for jump with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of jump in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'jump'

What jump means in Telugu, jump meaning in Telugu, jump definition, examples and pronunciation of jump in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History