English to Telugu Meaning of land - భూమి


Land :
భూమి

భూమి, గ్రౌండ్, మట్టి, బేస్, ఫ్లోర్, ఫీల్డ్, నిర్మాణం, దేశంలో, శీతోష్ణ వాతావరణం, రాజ్యం, బౌర్న్చే, స్థానం, సైట్, నగర, పరిస్థితి, స్థలం, గది, ప్రపంచ, దుమ్ము, ఎస్టేట్, రియల్ ఎస్టేట్, రియాల్టీ, ఎకరాల, ఆస్తి, రాష్ట్ర, రాజ్యాంగము, మనోర్, ఆటస్తలం, కోర్సు, మూర్, తోటల, బోస్క్వేట్, అడవిలో, ఎత్తైన, అధిక మరియు పొడి స్ధలం, తీరం, బీచ్, బ్యాంకు, ప్రాంతం, వేదిక

యంత్ర భాగాలను విడదీయు, భూమి, వెళ్ళిపో, దిగే, దిగు, టచ్, నుంచి, కిందికి వెళ్ళు, కిందకి దిగు, నీళ్ళు జల్లు, డౌన్ పొందడానికి కారణం, క్రిందకు దింపు, లాగు, స్వాధీనం, అక్రమంగా, ఆక్రమిస్తాయి, చేరుకోవడానికి, చేరుకుంటుంది, దొరకని, లో పొందండి, లో వచ్చి

భూమిఅడుగుపెట్టాయిలాండర్ల్యాండింగ్భూమిలేనిభూములుlandwardlandwards
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of land in English
Noun(1) the land on which real estate is located(2) material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use(3) territory over which rule or control is exercised(4) the solid part of the earth's surface(5) the territory occupied by a nation(6) a domain in which something is dominant(7) extensive landed property (especially in the country(8) the people who live in a nation or country(9) a politically organized body of people under a single government(10) United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991(11) agriculture considered as an occupation or way of life
Verb(1) reach or come to rest(2) cause to come to the ground(3) bring into a different state(4) bring ashore(5) deliver (a blow(6) arrive on shore(7) shoot at and force to come down
Examples of land in English
(1) The melting of sea ice and glaciers on land make surface waters fresher than they are now.(2) In using them, we work outside the realm of right and wrong, and within the land of cause and effect.(3) Most sharks are simply not tuned in to eating land mammals.(4) America, the land of political equality(5) Once a person reaches this level of isolation, it is hard to come back to the land of sanity.(6) this is my land(7) The report says the amount of contaminants in land mammals such as musk ox and reindeer is still low.(8) The other important role for the Navy in Asia is to project land forces ashore.(9) Equally at home in water or on land , the Newfoundland was large enough to pull in a drowning man or to break the ice to retrieve him.(10) Seismic waves are detected by instruments known as geophones when used on land or hydrophones in water.(11) unrest is spreading throughout the land(12) Who but one transported by fame into fantasy land could think it?(13) after four weeks at sea we sighted land(14) We're amphibians, living part of our lives in the water and part on land .(15) Publishers would have to take account of the law of every land on Earth.(16) you are living in a fantasy land
Related Phrases of land
(1) fallow land ::
ఫాలో భూమి
(2) on land ::
భూమి మీద
(3) flat land ::
చదునైన ప్రదేశం
(4) arable land ::
భూమి సాగు
(5) land use ::
భూమి వినియోగం
(6) land area ::
భూభాగంలోని
(7) native land ::
జన్మ భూమి
(8) land on ::
భూమి మీద
(9) dry land ::
బీడు భూమి
(10) promised land ::
వాగ్దానం భూమి
Synonyms
Noun
2. soil ::
మట్టి
3. the countryside ::
గ్రామీణ
4. country ::
దేశంలో
5. terra firma ::
టెర్రా ఫర్మా
6. nation ::
దేశం
7. body politic ::
రాజకీయాంగం
8. state ::
రాష్ట్ర
9. realm ::
రాజ్యం
10. demesne ::
ప్రాంతం
11. farming ::
వ్యవసాయ
Verb
12. disembark ::
తదితరాల నుంచి దిగు
13. dock ::
డాక్
15. perch ::
పెర్చ్
16. obtain ::
పొందటానికి
17. bring ::
తీసుకుని
18. inflict ::
కలిగించలేకపోయింది
20. shore ::
తీరం
22. shoot down ::
కాల్చివేయు
Different Forms
land, landed, lander, landless, lands, landward, landwards
Word Example from TV Shows
I'm just a harmless giant
from a foreign land.

I'm just a harmless giant from a foreign LAND.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 10

a man from another land,

a man from another LAND,

Game of Thrones Season 1, Episode 10

The Northerners know more about their land
than we ever will.

The Northerners know more about their LAND than we ever will.

Game of Thrones Season 5, Episode 9

To a land where you trust everyone?

To a LAND where you trust everyone?

Game of Thrones Season 5, Episode 1

Why wouldn't the Sonora Desert
make a perfectly good Promised Land?

Why wouldn't the Sonora Desert make a perfectly good Promised Land?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

English to Telugu Dictionary: land

Meaning and definitions of land, translation in Telugu language for land with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of land in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'land'

What land means in Telugu, land meaning in Telugu, land definition, examples and pronunciation of land in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History