English to Telugu Meaning of leave - వదిలి


Leave :
వదిలి

అనుమతి, సమ్మతి, పర్మిట్, వదిలి, అధికార, లైసెన్స్, విడిపోవడానికి, దండం, ప్రస్తుతం, గిఫ్ట్, తొలగింపు, సెలవు, ఉపశమనం, విశ్రాంతి, సమయం, శ్వాస స్పేస్, రద్దుకు

వదిలి, వెళ్ళండి, దారితీస్తాయి, తయారు, రిసార్ట్, తిరిగి వెళ్ళు, ఓటమిని, వదులుకునే, మినహాయించడం, త్యజించు, లో ఇవ్వాలని, విడిచి, విడుదల, విడనాడకుము, అభిముఖంగా, వదులుకోవాలి, దూరం పెట్టు, అప్ త్రో, బయటకు వదిలి, మినహాయించాలని, తొలగించడానికి, ఖండించు, ఉండుట, వదిలేయండి, ఉంచేందుకు, విరామం, విడి, ఓపెన్, బహిర్గతం, విడిపించు, ప్రారంభం, ఒకరి మరణం తర్వాత వదిలి, బయటకు వెళ్ళు, బయటకి వెళ్ళు, ఆపడానికి, ప్రాధేయపడింది, పుల్ అప్, లో పడుతుంది, దానిని, మరణానికి, భాగం, పరిపూర్ణ ఆఫ్, పారిపో, చనిపోయాడు, పోవుట, సాధనం పాటు, వెనక్కి, బహిర్గతమవుతాయి, తెరచు, దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి, అన్లాక్, వీడ్కోలు, ఓ revoir

వదిలిఆకులతో ఉన్నఆకులువదిలిleavings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of leave in English
Noun(1) the period of time during which you are absent from work or duty(2) permission to do something(3) the act of departing politely
Verb(1) go away from a place(2) go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness(3) act or be so as to become in a specified state(4) leave unchanged or undisturbed or refrain from taking(5) move out of or depart from(6) make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain(7) produce as a result or residue(8) remove oneself from an association with or participation in(9) put into the care or protection of someone(10) leave or give by will after one's death(11) have left or have as a remainder(12) be survived by after one's death(13) transmit (knowledge or skills(14) leave behind unintentionally
Examples of leave in English
(1) Don't leave me to deal with him and the men and the press, and all of that all over again.(2) He sought leave to make an application to discharge the court order made last April.(3) No-one issued a bill is allowed to leave Australia until every last cent has been paid off.(4) How often do older men leave their high school sweethearts and marry a younger woman?(5) I also seek leave to file in Court and read an affidavit sworn today.(6) the parts he disliked he would alter, and the parts he didn't dislike he'd leave(7) The three-year-old's remains had just recently been allowed to leave Thailand.(8) Coming so close to the end, they also tend to leave the biggest impression.(9) I also seek leave to table the transcript in which the Prime Minister said there were no positive tests.(10) Instead, able-bodied men in their thousands had leave to seek a livelihood abroad.(11) That being the case, I seek leave to ask the Minister whether he will provide us with that legal opinion.(12) I'll leave it up to you(13) he'll leave you in no doubt about what he thinks(14) The buses leave just about every hour on the hour.(15) However, it would leave such a nasty stain and I was so lucky this year to have such a clean locker.(16) leave space at the top of the page
Related Phrases of leave
(1) to leave ::
వెళ్ళిపోవుట
(2) leave me alone ::
నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయ్
(3) leave behind ::
వదిలివేయు
(4) leave out ::
బయటకు వదిలి
(5) leave it ::
వదిలెయ్
(6) leave alone ::
ఒంటరిగా వదిలి
(7) leave over ::
పైగా వదిలి
(8) leave a message ::
ఒక సందేశాన్ని వదిలి
(9) annual leave ::
వార్షిక సెలవు
(10) leave home ::
ఇల్లు విడుచు
Synonyms
Noun
1. permission ::
అనుమతి
2. vacation ::
సెలవు
3. parting ::
విడిపోవడానికి
4. leave of absence ::
హాజరు కాకపోవడం వల్ల సెలవు
Verb
5. depart from ::
నుండి బయలుదేరి
7. abandon ::
పరిత్యజించిన
8. quit ::
విడిచి
9. leave behind ::
వదిలివేయు
10. entrust ::
అప్పగించు
11. bequeath ::
సంక్రమింపచేయడానికి
12. cause ::
కారణం
13. will ::
రెడీ
14. allow ::
అనుమతిస్తాయి
15. forget ::
మర్చిపోతే
16. result ::
ఫలితంగా
17. get out ::
బయటకి పో
18. go away ::
దూరంగా వెళ్ళి
19. pull up stakes ::
మవుతుంది పుల్ అప్
20. give ::
ఇవ్వాలని
Different Forms
leave, leaved, leaving
Word Example from TV Shows
I haven't given you
permission to leave.

I haven't given you permission to LEAVE.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

that I would have loved dearly
to leave on top of this table.

that I would have loved dearly to LEAVE on top of this table.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

Why did you leave your homeland?

Why did you LEAVE your homeland?

Game of Thrones Season 7, Episode 4

Joffrey won't let me leave.
He's got too many reasons to keep me here.

Joffrey won't let me LEAVE. He's got too many reasons to keep me here.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Okay, I'll leave you all to it.

Okay, I'll LEAVE you all to it.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

English to Telugu Dictionary: leave

Meaning and definitions of leave, translation in Telugu language for leave with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of leave in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'leave'

What leave means in Telugu, leave meaning in Telugu, leave definition, examples and pronunciation of leave in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History