English to Telugu Meaning of light - కాంతి


Light :
కాంతి

దీపం, కాంతి, కొవ్వొత్తి, బర్నర్, రాడ్, మెరుపులో, షీన్, షైన్, కాంతి శాఖ, పుంజం, రే, జ్ఞానం, భావం, స్పృహ, లెర్నింగ్, చూసి, కంటిచూపు, కంటి, చూడండి, చూపులో, రోజు, పగటి, మనస్తత్వం, ఉత్సాహం, జీవితం శ్వాస, ఫైర్, గ్లోరీ, మరుపు, సూర్యుడు, స్పంక్, PEP, ఓజస్సును, విశ్వములో, ప్రకాశం, తళుక్కున మెరయు, మేధస్సు, వ్యాప్తంగా గుర్తింపును, తెలివైన వ్యక్తి, సూర్యోదయం, క్రిస్టల్, తేజస్సును, మసక వెలుగు, పట్టపగలు, స్టార్, గ్రహం, కిండ్ల్, మండించగలదు, ప్రకాశించే, జ్ఞానాన్ని, చికాకుపరచు, జ్వాల, యంత్ర భాగాలను విడదీయు, భూమి, వెళ్ళిపో, దిగే

కాంతి, తేలికపాటి, రాగి, సులభంగా, పోర్టబుల్, బ్రైట్, తెలివైన, మిరుమిట్లు, మెరిసే, స్పష్టమైన, సులభంగా క్షమించగలిగే, చిన్న, నాసిరకం, సూక్ష్మ, మధ్యస్థమైన, సాధారణ, సన్నని, సాధువైన, బ్లాండ్, సాఫ్ట్, పెటిట్, తక్కువ, ఎండ, సజీవ, క్రీడాంశ, పండుగ, హృదయపూర్వక, మౌఖికమైన, సహజ, కదిలే, ప్రాంప్ట్, స్విఫ్ట్, వేగాన్ని, తెలుపు, పిండి, నిరోధించే, తాళకూడిన, దీన్ని సులభం, స్పష్టంగా, వంచగలిగే, అనాలోచిత, పాదరసము, మ్యూట్ చేయగల, చంచలమైన, నిస్సార, మిడిమిడి, పట్టనట్లుగా, లోతైన కాదు, వస్తువులు, చిరు, మర్యాద, బలహీనమైన

కాంతివెలిగిస్తుందితేలికగాలైటింగ్తేలికగాతేలికలైట్లులైట్lightships
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of light in English
Noun(1) (physics(2) any device serving as a source of illumination(3) a particular perspective or aspect of a situation(4) the quality of being luminous; emitting or reflecting light(5) an illuminated area(6) a condition of spiritual awareness; divine illumination(7) the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures(8) a person regarded very fondly(9) having abundant light or illumination(10) mental understanding as an enlightening experience(11) merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance(12) public awareness(13) a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul(14) a visual warning signal(15) a device for lighting or igniting fuel or charges or fires
Verb(1) make lighter or brighter(2) begin to smoke(3) to come to rest, settle(4) cause to start burning; subject to fire or great heat(5) fall to somebody by assignment or lot(6) alight from (a horse(7) start or maintain a fire in
Adjective(1) of comparatively little physical weight or density(2) (used of color(3) of the military or industry; using (or being(4) not great in degree or quantity or number(5) psychologically light; especially free from sadness or troubles(6) characterized by or emitting light(7) (used of vowels or syllables(8) easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned(9) (used of soil(10) (of sound or color(11) moving easily and quickly; nimble(12) demanding little effort; not burdensome(13) of little intensity or power or force(14) (physics, chemistry(15) weak and likely to lose consciousness(16) very thin and insubstantial
Adverb(1) with few burdens
Examples of light in English
(1) Typically, she received a very light sentence, soon revised downward.(2) Abbey drifted off, the warm sun and gently rippling water lulling her into a light sleep.(3) The screen turned light purple and a single folder appeared in the middle of the screen.(4) they were looking for light entertainment(5) the light of love(6) His sentence had been relatively light , as she never accused him of violating her.(7) it's very light to carry(8) If you want the granny apple to hold slightly and maintain its shape, you can cook it gently in a light sugar syrup.(9) Well, that's a fairly light musing for the evening after much of my heavier writings on here.(10) I wanted to sleep a little longer, but the faint light of the sun had awakened me.(11) The thinly-sliced chicken had been poached in a light and delicate broth infused with lime leaf and coriander.(12) Don't take anything white or light coloured with you unless you are going on some luxury holiday somewhere.(13) the sack of rice was two kgs light(14) No rifle that is light enough to carry will penetrate brush nor should it be expected to.(15) At first she could walk for only six minutes on a treadmill, do four minutes on a rowing machine and lift a few light weights.(16) You move out of deep sleep and into light sleep several times during the night, resulting in poor sleep quality.
Related Phrases of light
(1) light bulb ::
వెలుగుదివ్వె
(2) light up ::
వెలిగించు
(3) traffic light ::
ట్రాఫిక్ లైట్
(4) light blue ::
లేత నీలం
(5) light brown ::
లేత గోధుమ
(6) turn off the light ::
కాంతి ఆఫ్
(7) turn on the light ::
దీపం వెలిగించు
(8) light-hearted ::
తేలికగా
(9) light rain ::
తేలికపాటి వర్షం
(10) the light ::
కాంతి
Synonyms
Adjective
1. bright ::
బ్రైట్
2. light-colored ::
లేత రంగు
3. fair ::
ఫెయిర్
4. easy to lift ::
ఎత్తివేసేందుకు సులభం
5. flimsy ::
సారహీనమైన
6. nimble ::
వేగాన్ని
7. friable ::
నలపగూడిన
8. small ::
చిన్న
9. easy ::
సులభంగా
10. gentle ::
సాధువైన
11. entertaining ::
వినోదాత్మక
12. carefree ::
నిర్లక్ష్య
13. unimportant ::
అప్రస్తుతం
14. dizzy ::
డిజ్జి
15. idle ::
పనిలేకుండా
16. clear ::
స్పష్టమైన
17. short ::
చిన్న
19. lite ::
లైట్
20. abstemious ::
ఆహార పానీయాలలో మితంగా
23. weak ::
బలహీనమైన
24. wakeful ::
నిద్రలేనట్టి
Adverb
25. lightly ::
తేలికగా
Noun
26. illumination ::
ప్రకాశం
27. lamp ::
దీపం
28. match ::
మ్యాచ్
29. daylight ::
పట్టపగలు
30. aspect ::
కారక
31. understanding ::
అవగాహన
32. expert ::
నిపుణుల
33. lighting ::
లైటింగ్
34. visible light ::
కనిపించే కాంతి
35. spark ::
స్పార్క్
36. lightness ::
తేలిక
37. light source ::
కాంతి మూలం
39. inner light ::
అంతర్గత కాంతి
Verb
41. set alight ::
దిగు సెట్
42. get off ::
వెళ్ళిపో
43. illume ::
illume
44. ignite ::
మండించగలదు
45. alight ::
దిగు
46. fire up ::
మండించు
47. fall ::
వస్తాయి
Antonyms
1. nobody ::
ఎవరూ
Different Forms
light, lighted, lightest, lighting, lightly, lightness, lightship, lightships
Word Example from TV Shows
-Here Condor 1. Visual of the targets.\N-

-Here Condor 1. Visual of the targets.
-"I request the green LIGHT."

Money Heist Season 1, Episode 4

cast your light upon us.

cast your LIGHT upon us.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Guilty as charged.
Can you shed light

Guilty as charged. Can you shed LIGHT

Breaking Bad Season 4, Episode 9

Your

Your "check engine" LIGHT is on.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1

...to head towards the light.

...to head towards the LIGHT.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

English to Telugu Dictionary: light

Meaning and definitions of light, translation in Telugu language for light with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of light in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'light'

What light means in Telugu, light meaning in Telugu, light definition, examples and pronunciation of light in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History