English to Telugu Meaning of living - జీవించి ఉన్న


Living :
జీవించి ఉన్న

జీవనోపాధి, జీవనాధార, జీవించి ఉన్న, కాల్, వృత్తి, వాణిజ్య, స్థాపన, నడిచి, వెళ్తున్నారు, ఉనికి, ఆస్తి, సంపద, స్వాధీనం, పదార్ధం, శోత్రియము, నివాసస్థలం, ఉండడానికి, నివాసం, ఉనికిని, నివాస గృహం, హోమ్, సజీవంగా, యానిమేట్, యానిమేటెడ్

జీవించి ఉన్న, సజీవ, సజీవంగా, ప్రత్యక్ష, కీలక, శీఘ్ర, శ్వాస, ఉనికిలో, యానిమేట్, ఉత్సాహంగా, Peart, యానిమేటెడ్, స్పష్టమైన, చురుకైన, సాగే, తేలి, తెలపటంలో, ఆకుపచ్చ, జీవితం యొక్క పూర్తి, సారవంతమైన, సమకాలీన, సమస్థితి, యాధృచ్ఛికంగా, ఒకే వయసు కలిగిన, ఏక కాల సంఘటన సంభవించిన, తాజా, కొత్త, యవ్వన, సరైన, చేతన, జ్ఞాన, వంచగలిగే, అనాలోచిత, పాదరసము, కాంతి, నివాసస్థలం, ప్రస్తుతం, పట్టుకొని, ఉన్న, నివసించేవారు, వెళ్తున్నారు, నడుస్తున్న, క్రియాశీల, ప్రస్తుత, ఆచరణాత్మక, ఇటీవలి, తరువాతి, ఆధునిక

జీవించి ఉన్నజీవననిర్జీవమైన
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of living in English
Noun(1) the experience of being alive; the course of human events and activities(2) people who are still living(3) the condition of living or the state of being alive(4) the financial means whereby one lives
Verb(1) be an inhabitant of or reside in(2) lead a certain kind of life; live in a certain style(3) continue to live and avoid dying(4) support oneself(5) have life, be alive(6) have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations(7) pursue a positive and satisfying existence
Adjective(1) pertaining to living persons(2) true to life; lifelike(3) (informal(4) still in existence(5) still in active use(6) (used of minerals or stone
Examples of living in English
(1) Luke 16, clearly illustrates that an impassable gulf separates the dead from the living .(2) For to this end Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living .(3) Artificial government intervention is what you happen to do for a living .(4) There are men who like much older women, but there aren't enough of them for a girl to make a proper living .(5) The gift of a sheep will provide a small farming family with the means to make a living .(6) He first acquired the vicarage of Sutton-on-the-Forest, later gaining a second living at Stillington.(7) The survivors often say God saved them but if he chose to save the living , did he choose to kill the lost?(8) The entire site is considered living space, with rooms formed both inside and out.(9) You take a guy who works hard all week trying to raise a family and earn a living .(10) Also, more than one in four Hispanic families earns a living below the national poverty level.(11) Even if one has left his native place, he continues to perform ritualistic practices at his present living place.(12) My childhood room constituted the perfect living space because I'd never known anything else.(13) This side of the eschaton the Spirit pours forth living waters, filled with novelty.(14) Aches and pains and sore muscles are almost synonymous with sporting and recreational activities, and just day-to-day living .(15) He later goes to the Basque country and is exposed to the living language.(16) I have my own living place and a new career, so things are really looking up.
Related Phrases of living
(1) live ::
ప్రత్యక్ష
(2) living things ::
జీవించి ఉన్నవి
(3) cost of living ::
జీవన వ్యయం
(4) standard of living ::
జీవన ప్రమాణం
(5) make a living ::
ఒక దేశం చేయడానికి
(6) living thing ::
జీవం ఉన్న
(7) living space ::
దేశం స్పేస్
(8) the living ::
జీవించి ఉన్న
(9) living conditions ::
జీవన పరిస్థితులు
Synonyms
Adjective
1. alive ::
సజీవంగా
2. current ::
ప్రస్తుత
3. complete ::
పూర్తి
Noun
5. livelihood ::
జీవనోపాధి
6. way of life ::
జీవనశైలి
8. life ::
జీవితం
Verb
9. exist ::
ఉనికిలో
10. reside in ::
నివసిస్తారు
12. experience ::
అనుభవం
13. survive ::
జీవించి
14. enjoy oneself ::
నీలోనువ్వు ఆనందించు
15. live on ::
నివసిస్తారు
16. be ::
ఉంటుంది
17. know ::
తెలుసు
18. populate ::
జనసాంద్రత
Antonyms
1. broken ::
విరిగిన
2. dead ::
డెడ్
3. inactive ::
క్రియారహితంగా
4. inoperative ::
పనిచేయని
Different Forms
living, livings, nonliving
Word Example from TV Shows
So, until Amy's apartment is fixed,
she and I are living here together.

So, until Amy's apartment is fixed, she and I are LIVING here together.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

Now, do Amy and I
continue living together

Now, do Amy and I continue LIVING together

The Big Bang Theory Season 10, Episode 7

Okay, they told Mary they were
living together, there was a fight.

Okay, they told Mary they were LIVING together, there was a fight.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

I don't know, what if living together
kills the romance?

I don't know, what if LIVING together kills the romance?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

it might be a good time to tell her
that we're living together.

it might be a good time to tell her that we're LIVING together.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 12

English to Telugu Dictionary: living

Meaning and definitions of living, translation in Telugu language for living with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of living in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'living'

What living means in Telugu, living meaning in Telugu, living definition, examples and pronunciation of living in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History