English to Telugu Meaning of load - లోడ్


Load :
లోడ్

వసూలు, గురుత్వాకర్షణ, లోడ్, బరువు, జవాబుదారి, మూసుకుపోతుంది, పని, కమిషన్, చాలా, బొబ్బ, పెక్, ఒప్పందం, స్టాక్, వ్యక్తీకరణ, పరిమాణం, సైన్, పైల్, ప్యాక్, గుళిక, ప్రైమర్, షెల్, భారం, బఱువు, గత, సమూహ

పూరించడానికి, కుప్పకూలడం, లోడ్, వసూలు, విషయం, STOW, ఉత్తేజపరిచేందుకు, కిందకి నొక్కు, క్రామ్, పత్రికా, త్రాష్, బరువు, సమతూకంలో, అప్పగించు, విధించడం, మూసుకుపోతుంది, హింసించు, ఉద్ధరించేందుకు, సర్దుబాటు, పెంచు, పరిష్కరించడానికి, కలుగజేయు, మెరుగులు దిద్దు, విధించే, భారం, లే, కేటాయించవచ్చు, పేరుకుపోయిన, ఓవర్లోడ్, సర్చార్జి, జీను, లేడ్

లోడ్లోడ్ చేయదగినలోడ్లోడర్లోడర్లలోడ్లోడ్
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of load in English
Noun(1) weight to be borne or conveyed(2) a quantity that can be processed or transported at one time(3) goods carried by a large vehicle(4) an amount of alcohol sufficient to intoxicate(5) the power output of a generator or power plant(6) an onerous or difficult concern(7) a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks(8) the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents(9) electrical device to which electrical power is delivered
Verb(1) fill or place a load on(2) provide (a device(3) transfer from a storage device to a computer's memory(4) put (something(5) corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones
Examples of load in English
(1) But looking at the potential load on the server, here are some numbers with that.(2) Michael immediately began to load boxes and bags of food and supplies into the van.(3) Some of the sediment load was trapped within the meanders, forming extended point-bars.(4) she was talking a load of rubbish(5) It is possible he will be asked to drop some of the weight to ease the load on his left knee, in which he tore the ACL in 1998.(6) a tractor-trailer load of new appliances(7) consumers will find it difficult to service their heavy load of debt(8) This is a mammoth task by any criteria, and the more hands there are the lighter the work load for each individual.(9) the increased load on the heart caused by a raised arterial pressure(10) Joints move and bear a load : your weight, in other words.(11) If you must use an extension cord, use a cord that's rated for the electrical load and no longer really needed.(12) Changing the length of a transmission line will change the input impedance if the load isn't properly matched to the line.(13) Alicia's fervent hope was that her love and support would make his painful load easier to bear.(14) Perhaps this is, in part, a lesson learned from forgetting to load film into my camera as a junior.(15) To conserve water and energy, wait until you have a full load before running your dishwasher or washing machine.(16) following breakfast we clear the table and load the dishwasher
Related Phrases of load
(1) load up ::
అప్ లోడ్
(2) load cell ::
లోడ్ సెల్
(3) heavy load ::
భారీ లోడ్
(4) full load ::
పూర్తి భారం
(5) load balancing ::
లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్
(6) load capacity ::
భార సామర్ధ్యం
(7) full container load ::
పూర్తి కంటైనర్ లోడ్
(8) dead load ::
జీవం లేని బరువులు
(9) load factor ::
లోడ్ ఫ్యాక్టర్
(10) peak load ::
తారాస్థాయి
Synonyms
Noun
1. cargo ::
సరుకు
2. a lot of ::
పెద్ద మొత్తంలో
3. commitment ::
నిబద్ధత
4. loading ::
లోడ్
5. shipment ::
రవాణా
6. warhead ::
వార్హెడ్
8. lode ::
లోడ్
Verb
9. fill ::
పూరించడానికి
10. pack ::
ప్యాక్
11. burden ::
భారం
12. reward ::
బహుమతి
13. prime ::
ప్రధాన
14. insert ::
ఇన్సర్ట్
15. bias ::
బయాస్
16. charge ::
వసూలు
17. load up ::
అప్ లోడ్
18. debase ::
ముద్రణను కల్తీ
Antonyms
1. ace ::
ఏస్
2. bit ::
బిట్
3. dab ::
DAB
4. dram ::
డ్రామ్
5. driblet ::
రవ్వంత
6. glimmer ::
గ్లిమ్మెర్
7. hint ::
సూచన
8. lick ::
నాకు
9. little ::
చిన్న
10. mite ::
పురుగు
11. nip ::
నిప్
12. ounce ::
ఔన్సు
13. pinch ::
చిటికెడు
14. pittance ::
అల్ప
15. scruple ::
scruple
16. shade ::
నీడ
Different Forms
load, loadable, loaded, loader, loaders, loading, loads
Word Example from TV Shows
You don't need to be pregnant
to smell that load of crap.

You don't need to be pregnant to smell that LOAD of crap.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

Okay, I got this. Lock and load, boys.

Okay, I got this. Lock and LOAD, boys.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

Setting maximum load.

Setting maximum LOAD.

Westworld Season 2, Episode 10

Come on, let's get the next load.

Come on, let's get the next LOAD.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

Okay. Pull a barrel off the truck
and load it in the Chrysler.

Okay. Pull a barrel off the truck and LOAD it in the Chrysler.

Breaking Bad Season 5, Episode 14

English to Telugu Dictionary: load

Meaning and definitions of load, translation in Telugu language for load with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of load in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'load'

What load means in Telugu, load meaning in Telugu, load definition, examples and pronunciation of load in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History