English to Telugu Meaning of look - చూడండి


Look :
చూడండి

చూడండి, ప్రదర్శన, కలరింగ్, క్లుప్తంగ, వదనం, ముఖ, కంటి, దృష్టిని, చూసి, వ్యాఖ్య, దృష్టి, చూపులో, కంటిచూపు, భవిష్యత్, వీక్షణ, మెల్లకన్ను, సన్నివేశం, వినోదం, భంగిమ, భంగిమలో, వైఖరి, శైలి, పంథాలో, కాంతి, వరి, యుక్తి, పైకప్పు, ట్రిక్, ప్రవర్తన

చూడండి, అటు చూడు, ఇదిగో, తీక్షణముగా, వీక్షణ, ఆశించే, ఎదురుచూస్తున్నాము, ఆశిస్తున్నాము, గురించి చూడండి, ముందుగా, కనిపించే, అనిపించవచ్చు, అనుభూతి, అనుకుందాం, అనుకుంటున్నాను, సంబంధించి, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త సుమా, అభిముఖంగా, ఉంటాయి, పర్యవేక్షించేందుకు, ద్వారా చూడండి, స్పష్టమవదు, మానిఫెస్ట్ ఉంటుంది, నిర్ధారించడానికి, నిర్ధారించండి, భరోసా, బీమా, సురక్షిత, చూడటానికి, ఒక కన్ను ఇవ్వడానికి, వద్ద ఒక చెడ్డ కన్ను వేసిన, చూపులో, పీప్, ఒక రూపాన్ని ఇవ్వాలని, ఒక్కసారి దీనిని చూడు, చూసి క్యాచ్, సంగ్రహావలోకనం, ముఖం, ముందు, మలుపు, బెండ్, వెళ్ళండి, గమనించి, ఉంచేందుకు, ఆచరణలో, పాటించటానికి, పూర్తి, హాజరు, అందజేయడం, నౌకరు, పేర్కొనటం, గమనిక, ముమ్మాటికీ నిజం, నోటీసు, దిగారు, అమర్యాద, మనసు

చూడండిచూసారుగమనించేవాడుlookersచూస్తున్నలుక్స్
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of look in English
Noun(1) the feelings expressed on a person's face(2) the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually(3) physical appearance(4) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Verb(1) perceive with attention; direct one's gaze towards(2) give a certain impression or have a certain outward aspect(3) have a certain outward or facial expression(4) search or seek(5) be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to(6) take charge of or deal with(7) convey by one's expression(8) look forward to the probable occurrence of(9) accord in appearance with(10) have faith or confidence in
Examples of look in English
(1) Italian designers unveiled their latest look(2) The flowers are lovely and they are sitting in vases, making our sitting room look beautiful.(3) I looked up to the transmitter controller who had a look of complete disbelief.(4) ÔÇÿOh and look , here's me and my friend Amy,ÔÇÖ Sarah said laughing at two girls in cheerleading uniforms.(5) he has a modern look(6) Pull over to the side of the road for a closer look , and you will find these seals amiable enough to photograph.(7) Mr. Scanlon is planning extensive renovations to give the premises a modern look .(8) Tomorrow we will take a quick look at the exam before doing a last review of the work.(9) the principal rooms look out over Nahant Bay(10) he just didn't look himself at all(11) they stopped to look at the view(12) The many parents that called to have a look and investigate places for their children enjoyed the visit.(13) it doesn't look like you'll be moving to Liverpool(14) he had a look of disgust(15) people finishing work don't look where they're going(16) the bedraggled look of the village
Related Phrases of look
(1) look for ::
కోసం చూడండి
(2) look up ::
పైకి చూడు
(3) look after ::
తర్వాత చూడండి
(4) look like ::
లాగా
(5) look at ::
అటు చూడు
(6) look forward ::
ఎదురుచూస్తున్నాము
(7) look forward to ::
ఎదురుచూస్తున్నాము
(8) look into ::
పరిశీలిస్తాము
(9) look over ::
చూసి
Synonyms
Noun
1. glance ::
చూపులో
2. expression ::
వ్యక్తీకరణ
3. appearance ::
ప్రదర్శన
4. fashion ::
ఫ్యాషన్
5. spirit ::
ఆత్మ
6. looking at ::
చూడటం
Verb
7. glance at ::
వద్ద మెరుపు
8. command a view of ::
యొక్క కోణాన్ని ఆదేశించే
9. seem ::
అనిపించవచ్చు
10. face ::
ముఖం
11. search ::
శోధన
12. count ::
కౌంట్
13. attend ::
హాజరు
14. wait ::
వేచి
15. appear ::
కనిపించే
Antonyms
1. stifle ::
అణచివేయడానికి
2. suppress ::
అణచివేయడానికి
Different Forms
look, looked, looker, lookers, looking, looks
Word Example from TV Shows
- Hi.
- Hi. You don't look like a genius.

- Hi. - Hi. You don't LOOK like a genius.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

What does it look like?

What does it LOOK like?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

Oh, my God, that's who you look like!

Oh, my God, that's who you LOOK like!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 7

- I wasn't joking.
- Look around, boy.

- I wasn't joking. - Look around, boy.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

And that's how you make effort
look effortless.

And that's how you make effort LOOK effortless.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

English to Telugu Dictionary: look

Meaning and definitions of look, translation in Telugu language for look with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of look in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'look'

What look means in Telugu, look meaning in Telugu, look definition, examples and pronunciation of look in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History