English to Telugu Meaning of low - తక్కువ


Low :
తక్కువ

తక్కువ, జూనియర్, అధీన, నిరుత్సాహపూరితమైన, బేస్, కొన్ని, కింద, చిన్న, వినయపూర్వకమైన, కిందకి వంగి, అణగారిన, అతికొద్ది, స్వల్ప, నిమిషం, కిరాతక, హేమమైన, పనికిమాలిన, అర్థం, నిరాశ, విసుగు, తీరని, విచారంలో, నిరాశతో, బాస్, సాఫ్ట్, నిశ్శబ్ద, చిరిగిన, లొంగుబాటు, మందలించు, ఆధునిక, తరువాతి, కొత్త, ఇటీవలి, వెనుకబడిన, అసమర్థంగా, బలహీనమైన, ఇవ్వడం దూరంగా, సాధువైన, బ్లాండ్, కాంతి, పెటిట్, తగ్గించాయి, అనైతిక, ఇతర, ప్రోస్టేట్, నైతికంగా హీనమైన, అభివృద్ధి చెందని, ప్రశాంతత, శాంతియుత, ప్రశాంత, పల్లపు, భాధ పడే, భావ, దిగులుగా, గత, అంతిమ, చివరి, తీవ్రమైన, నాసిరకం, అసంపూర్ణ, లోపభూయిష్ట, పాక్షికం, తక్కువ పరిమాణం గల, నిస్సార, మిడిమిడి, పట్టనట్లుగా, లోతైన కాదు, అరుదైన, నిదానం, తేలికపాటి, నెమ్మదిగా, సోమరి, ఆలస్యమైన, టెండర్, కుంటుకుంటూ, మెత్తటి, నిస్తేజంగా, లొంగదీసుకోవడానికి, వెలిసినట్లున్న, వొంపు, పీడిత, వెళ్లగొట్టినట్లు, నమ్రత, లొంగి, మర్యాద, యువ, తెలివితక్కువతనం, గర్జించు, మూ, అసభ్యమైన

తక్కువlowedఅత్యల్పతక్కువ శబ్దంlowishlownessఅల్పాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of low in English
Noun(1) an air mass of lower pressure; often brings precipitation(2) British political cartoonist (born in New Zealand, 1891-1963(3) a low level or position or degree(4) the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; used to start a car moving
Verb(1) make a low noise, characteristic of bovines
Adjective(1) less than normal in degree or intensity or amount(2) literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension(3) very low in volume(4) unrefined in character(5) used of sounds and voices; low in pitch or frequency(6) of the most contemptible kind(7) low or inferior in station or quality(8) no longer sufficient(9) subdued or brought low in condition or status(10) filled with melancholy and despondency
Adverb(1) in a low position; near the ground
Examples of low in English
(1) Water comes up to the second floor, they are out of gasoline, and food supplies are running perilously low .(2) The first are in low valleys where lakes did not form and the second, larger ones are higher and the result of rainfall.(3) Over a low to moderate heat this will take a good 25 minutes, during which time a savoury golden sediment will attach itself to the pan.(4) The diet is low in fat which, research shows, is a healthy way to lose weight and keep it off.(5) The latest utility crisis has little to do with low supplies of natural gas or electricity.(6) area of low pressure(7) Thus its effectiveness, when a hitter has two strikes, and this pitch is thrown low enough.(8) it's pretty low of him to say that(9) Because he was low on cash, Amos couldn't afford to buy another batch right away.(10) Another consequence of underfunding is that staff levels are very low at the moment.(11) It revealed that disclosure of sexual violence to professionals was strikingly low .(12) At this height, among the Himalayas, the sky looms like a low ceiling and the snow does not have far to fall.(13) Well we designed the low protein, low fibre diet so that we didn't actually alter the calories.(14) It is totally unregulated and much of it is of low quality.(15) With it, she wore a simple purple shirt with a neckline that was not quite low , but by no means modest.(16) Their little mining venture was situated on a low ridge, not far from the track through to Queensland.
Related Phrases of low
(1) get low ::
తక్కువ పొందుటకు
(2) lie low ::
తక్కువ ఉంటాయి
(3) very low ::
చాలా తక్కువ
(4) lay low ::
తక్కువ లే
(5) low-down ::
తక్కువ డౌన్
Synonyms
Adjective
1. short ::
చిన్న
2. cheap ::
చౌకగా
3. scarce ::
కొరత
4. inferior ::
నాసిరకం
5. humble ::
వినయపూర్వకమైన
6. unambitious ::
ఆశ లేని
7. unfavorable ::
అననుకూల
8. uncouth ::
అసహ్యమైన
9. quiet ::
నిశ్శబ్ద
10. bass ::
బాస్
11. depressed ::
అణగారిన
12. low-toned ::
తక్కువ బిగువు
13. small ::
చిన్న
15. down in the mouth ::
నోటిలో డౌన్
17. broken ::
విరిగిన
18. low-pitched ::
తక్కువ పిచ్
Noun
19. nadir ::
అట్టడుగు
20. depression ::
మాంద్యం
21. first gear ::
మొదటి గేర్
Verb
22. moo ::
మూ
Different Forms
low, lowed, lowest, lowing, lowish, lowness, lows
Word Example from TV Shows
is running dangerously low
on electrolytes.

is running dangerously LOW on electrolytes.

Breaking Bad Season 2, Episode 9

into a low earth orbit.

into a LOW earth orbit.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

The contents of this room
could lay King's Landing low.

The contents of this room could lay King's Landing LOW.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

No, no. That rate is much too low from
what we'd expect from this collision.

No, no. That rate is much too LOW from what we'd expect from this collision.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

What if evil strikes
and my power ring runs low?

What if evil strikes and my power ring runs LOW?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

English to Telugu Dictionary: low

Meaning and definitions of low, translation in Telugu language for low with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of low in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'low'

What low means in Telugu, low meaning in Telugu, low definition, examples and pronunciation of low in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History