English to Telugu Meaning of note - గమనిక


Note :
గమనిక

టీకా, ఉల్లేఖన, గమనిక, ఉపేక్షించ, వ్యాఖ్య, పరిశీలన, చెప్పటానికి, పరోక్ష, స్లిప్, తాఖీదు, లేబుల్, చిట్, సౌండ్, టోన్, శబ్దం, వాయిస్, పదునైన, లేఖ, చేతి యొక్క నోటు, పెట్టుబడిదారులు, ప్రతిజ్ఞ, సైన్, చిహ్నం, పాత్ర, సాక్ష్యం, టోకెన్, ట్యూన్, శ్రావ్యత, సంగీతం, రణనంలో, ఫీచర్, ప్రత్యేకత, ఆస్తి, లక్షణం, మైలురాయి, కంటి, చూడండి, దృష్టిని, క్లుప్తంగ, చూసి, చీటి, జాబితా, మెమో, మార్క్, కీర్తి, రెప్, ప్రఖ్యాతిని, ప్రతిష్ట, పాట, శ్లోకం, స్నిగ్ధత, లైన్, వరుసగా, శైలి, పద్ధతిలో, బ్యాంకు, వ్యాఖ్యానం, కాగితపు డబ్బు, ప్రకటన, కాగితం

పేర్కొనటం, చూడండి, గమనిక, ముమ్మాటికీ నిజం, నోటీసు, మాట్లాడటం, వ్రాసుకో, గమనించి, నోటీసు పడుతుంది, వ్యాఖ్య, మార్క్, అర్థంతో, షో, హాజరు, మెళుకువ, తర్వాత చూడండి, టాప్, వ్రాయడానికి, ప్రతిలిఖించడానికి, వ్రాసి

గమనికగమనించారుnoteletnoteletsగమనికలుచెప్పినది
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of note in English
Noun(1) a brief written record(2) a short personal letter(3) a notation representing the pitch and duration of a musical sound(4) a tone of voice that shows what the speaker is feeling(5) a characteristic emotional quality(6) a piece of paper money (especially one issued by a central bank(7) a comment or instruction (usually added(8) high status importance owing to marked superiority(9) a promise to pay a specified amount on demand or at a certain time
Verb(1) make mention of(2) notice or perceive(3) observe with care or pay close attention to(4) make a written note of
Examples of note in English
(1) Bulgaria has filed an official note on the case to the Russia's foreign ministry.(2) The voice was soft and calm, like a musical note in a classical piece right when the exposition ends.(3) The PNG government sent a second diplomatic note on April 7, again demanding an apology.(4) All agreed it was a good idea to make a note of what they had eaten if they noticed their baby seemed more gassy or fussy.(5) You wrote a short handwritten note , which explained to me how, where and when to deliver the feedback to the external examiner.(6) the decade could have ended on an optimistic note(7) a ten-pound note(8) a credit note(9) If you put a vertical photo in the template, you can use the left-over black space for a title or a note of explanation.(10) All members please note all meetings will be held every second Wednesday of each month.(11) So it is with some sadness I note the passing of Right To Reply.(12) The essential oil which can be distilled from them contains cineole, which is responsible for a eucalyptus-like note in the flavour.(13) The couple did not have time to note the registration number.(14) He had his own reasons to strike a note of caution against the media references.(15) Any form of discrepancy on the delivery note will result in the whole invoice disallowed.(16) And it's nice to end on an optimistic note after the conversation you had with Andy.
Related Phrases of note
(1) delivery note ::
డెలివరీ నోటు
(2) credit note ::
క్రెడిట్ నోట్
(3) promissory note ::
ప్రామిసరీ నోటు
(4) take note ::
గమనించాల్సి
(5) please note ::
దయచేసి గమనించండి
(6) note down ::
వ్రాసుకో
(7) debit note ::
డెబిట్ గమనిక
(8) note taking ::
విషయ సేకరణ
(9) sticky note ::
అంటించే నోటు
(10) of note ::
నోటు
Synonyms
Noun
1. record ::
రికార్డు
3. annotation ::
ఉల్లేఖన
4. message ::
సందేశం
5. bill ::
బిల్లు
6. attention ::
దృష్టిని
7. distinction ::
విలక్షణత
8. tone ::
టోన్
9. musical note ::
సంగీత స్వరం
10. billet ::
చీటి
11. bank bill ::
బ్యాంకు బిల్లు
12. preeminence ::
ఆధిక్యతను
13. note of hand ::
చేతి యొక్క నోటు
Verb
14. bear in mind ::
మనస్సు లో బేర్
15. mention ::
పేర్కొనటం
16. write down ::
వ్రాసి
17. notice ::
నోటీసు
19. observe ::
గమనించి
Antonyms
1. disregard ::
నిరాకరణ
2. ignore ::
పట్టించుకోకుండా
Different Forms
note, noted, notelet, notelets, notes, noting
Word Example from TV Shows
...but on a more serious note,
it's 8:13 and we're still not playing

...but on a more serious NOTE, it's 8:13 and we're still not playing "Halo."

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

Well, on that note,
there are many cultures

Well, on that NOTE, there are many cultures

The Big Bang Theory Season 9, Episode 24

blamed me in the note.

blamed me in the NOTE.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

Give him the note, please.

Give him the NOTE, please.

Money Heist Season 1, Episode 6

I looked it up. New Mexico says
all I need is a note from a doctor.

I looked it up. New Mexico says all I need is a NOTE from a doctor.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

English to Telugu Dictionary: note

Meaning and definitions of note, translation in Telugu language for note with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of note in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'note'

What note means in Telugu, note meaning in Telugu, note definition, examples and pronunciation of note in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History