English to Telugu Meaning of pile - పైల్


Pile :
పైల్

పైల్, నిండుగా, స్టాక్, రిక్, బాలే, సమూహ, సముదాయము, దిబ్బ, మాస్, కొండ, బ్యాంకు, కట్ట, బట్టీలో, ఫాగాట్, వ్యక్తీకరణ, పరిమాణం, సైన్, ప్యాక్, ఈక, పెంపకందారుడు, పినియన్, డిఫెండర్, చాలా, మిలియన్, బ్యాగులు, తెగులు, చితి, చిరుత, అచ్చు, మచ్చలుపెట్టు, సంపద, అదృష్టం, స్వభావాన్ని, చేరడం, ప్రేక్షకులు, సేకరణ, మేఘ శకలాలు, జుట్టు, ఉన్ని, వెంట్రుకల కుచ్చు, చర్మ వెంట్రుకలు, కోటు, ప్రేక్షకులు రౌండ్, మంద, మాబ్, స్క్వాష్, పత్రికా, నింపు, తీరి, ట్రెజర్, సేకరించడానికి, స్టోర్, గీరిన

పైల్పోగుపైల్స్అమర్చాడుpilings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pile in English
Noun(1) a collection of objects laid on top of each other(2) (often followed by `of'(3) a large sum of money (especially as pay or profit(4) fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs(5) battery consisting of voltaic cells arranged in series; the earliest electric battery devised by Volta(6) a column of wood or steel or concrete that is driven into the ground to provide support for a structure(7) the yarn (as in a rug or velvet or corduroy(8) a nuclear reactor that uses controlled nuclear fission to generate energy
Verb(1) arrange in stacks(2) press tightly together or cram(3) place or lay as if in a pile
Examples of pile in English
(1) The house itself is a pile built when Pitlochry was the chicest spa venue in early Victorian Britain.(2) A keen cook, she was happy to allow Joe to pile his dinner plate with extra Yorkshire puddings or the scones and sausage rolls she enjoyed making.(3) That conceit is as stale as our pile of oil money is high.(4) Rose noticed the pile of dirty dishes sitting in the sink.(5) However, there is a formidable list of talent in front of him before he makes the first team and the inevitable pile of money.(6) This film did of course gross an enormous amount of money worldwide and in America, and also received a pile of Oscar nominations.(7) I erect a fence of roast potatoes around the rim of the plate and then pile a goodly spoonful or two of every other vegetable on offer in the middle until the whole structure is in danger of collapse.(8) Meanwhile, across town, Bridget Gregory hangs up the phone and begins counting a huge pile of money.(9) the thick pile of the new rugs(10) he is admired for having made a pile for himself(11) Pete stormed off, practically chucking his tray into the pile of dirty dishes.(12) Is he giving any of that pile of money he made back to them?(13) Anassra grew worried when I did not call for her at my usual hour and entered, to find me lying face-down in a pile of papers.(14) A debt pile approaching ├ö├®┬╝300 million has been systematically reduced.(15) Carolyn walked across the deep pile carpet to the French Windows at the end.(16) If you're poor in this world, this is how you get your daily energy: a big pile of carbohydrates with a tiny amount of proteins, fats, spice or salt to leaven the stodge.
Related Phrases of pile
(1) pile on ::
పైల్
(2) a pile ::
కుప్ప
(3) a pile of ::
కుప్ప
(4) sheet pile ::
షీట్ పైల్
(5) rock pile ::
రాక్ పైల్
(6) pile-up ::
పేర్చుకు పోవుట
(7) to pile up ::
అప్ పైల్
(8) pile of rubble ::
రాళ్లు కుప్ప
(9) pile it on ::
దానిపై పైల్
Synonyms
Noun
1. heap ::
నిండుగా
2. great deal ::
గొప్ప ఒప్పందం
3. fortune ::
అదృష్టం
4. post ::
పోస్ట్
5. nap ::
కునుకు
6. bundle ::
కట్ట
7. cumulus ::
మేఘ శకలాలు
8. chain reactor ::
గొలుసు రియాక్టర్
9. down ::
డౌన్
10. sight ::
చూసి
11. piling ::
అమర్చాడు
Verb
13. load ::
లోడ్
14. increase ::
పెంచు
15. crowd ::
ప్రేక్షకులు
16. jam ::
జామ్
17. stack ::
స్టాక్
Different Forms
pile, piled, piling, pilings
Word Example from TV Shows
then they saw a pile of angry muscles
ready to murder me.

then they saw a PILE of angry muscles ready to murder me.

Game of Thrones Season 5, Episode 9

Winterfell is a pile of rubble.

Winterfell is a PILE of rubble.

Game of Thrones Season 4, Episode 10

You see, being a parent means that\Nall of a sudden a pile of problems

You see, being a parent means that
all of a sudden a PILE of problems

Money Heist Season 1, Episode 6

Wow! You look like
a pile of swans.

Wow! You look like a PILE of swans.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

The name suits our purposes
far more than that useless pile of rubble.

The name suits our purposes far more than that useless PILE of rubble.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

English to Telugu Dictionary: pile

Meaning and definitions of pile, translation in Telugu language for pile with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pile in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'pile'

What pile means in Telugu, pile meaning in Telugu, pile definition, examples and pronunciation of pile in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History