English to Telugu Meaning of place - స్థానం


Place :
స్థానం

స్థానం, భూమి, స్థలం, గది, పరిస్థితి, నగర, సైట్, ప్రాంతం, భూభాగం, జిల్లా, ఫీల్డ్, భాగం, వేదిక, గ్రౌండ్, కుడి స్థానంలో, సీటు, స్టేషన్, మురుగుకాలువ, సిరామరక, విందు, కుక్కల, హౌస్, హోమ్, ఆలయం, గాడి, ప్రదర్శన, కారణాన్ని, ఆఫీసు, పని పూర్తయ్యింది, అమలు, కాంటన్, సరిహద్దు, అంచు, ఆక్రమణ, ఆధిపత్యం, సామీప్యత, స్థలమును, కంటైనర్, రిసార్ట్, స్వాధీనం, కంపెనీ, ఆకారం, రూపం, నివాసం, రెసిడెన్సీ, మండల, పదం, ర్యాంక్, ఉద్యోగం, ఉపాధి, సేవ, పని, కుట్రగా, ఉద్యోగులను, భవనం, గోపురం, ఫాబ్రిక్, ప్రభువులకు, పాట్, తొడిమ, గోళం, మె ద డు, ప్రాధాన్యత, చలనం, దారి, పూర్వవార్త, చర్య, చట్టం, ఆచరణలో, షెల్, యార్డ్, చర్మం, బెరడు

చాలు, ఏర్పాటు, సెట్, స్థానం, తయారు, పట్టుకోండి, లే, నిర్వహించడానికి, నిలుపుకున్న, పడుతుంది, విచారణ, దత్తత, కొనుగోలు, భరించలేదని, గుర్తించడం, స్పాట్, గుర్తించడానికి, చొక్కా, అప్పగించు, ఇవ్వాలని, కలిగి, తీసుకుంటే, వహిస్తాయి, ధరించడం, అందుకుంటారు, తీసుకు, త్రో, అంగీకరించనందుకు, తారాగణంగా, డౌన్ చుట్టివేయు, చిగురించుట, ఒక విల్లు వసూలు, నిర్దేశించాయి, ఉంచేందుకు, డిపాజిట్

స్థానంఉంచుతారుప్లేస్మెంట్ప్లేస్మెంట్లుస్థలాలుపెట్టటంతోస్థానాల్లో
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of place in English
Noun(1) a point located with respect to surface features of some region(2) any area set aside for a particular purpose(3) an abstract mental location(4) a general vicinity(5) the post or function properly or customarily occupied or served by another(6) a particular situation(7) where you live at a particular time(8) a job in an organization(9) the particular portion of space occupied by something(10) proper or designated social situation(11) a space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane(12) the passage that is being read(13) proper or appropriate position or location(14) a public square with room for pedestrians(15) an item on a list or in a sequence(16) a blank area
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) place somebody in a particular situation or location(3) assign a rank or rating to(4) assign a location to(5) to arrange for(6) take a place in a competition; often followed by an ordinal(7) intend (something(8) recognize as being; establish the identity of someone or something(9) assign to (a job or a home(10) locate(11) estimate(12) identify the location or place of(13) make an investment(14) assign to a station(15) finish second or better in a horse or dog race(16) sing a note with the correct pitch
Examples of place in English
(1) As you couldn't reserve the table, it was up to you to arrive early for dinner to secure your place .(2) The lane of Meimeili near the road was the place accommodating most comfort houses in this area.(3) Do we simply accept our place at the back of the queue for funding, bracing ourselves for leaner times?(4) What we have now is a splendid modern building, a place of worship and a resource centre for the whole community.(5) the horse has been backed for a place(6) I believe that there is indeed an important place for the type of care that general physicians provide.(7) Not only did Max lose his third place , he even jeopardized his participation in the second race.(8) He was reluctant to become involved in the issue, stating it was not his place to comment.(9) The only competition in the Scottish game these days involves the one-legged race for third place .(10) a place to eat(11) With two games to go Spurs were seventh but at 5pm today we found ourselves out in the cold in ninth place .(12) The paradigm of the open space as a public place must be promoted better across the country.(13) He brought the car in on lap 90 for fuel and resumed his race in third place .(14) In comes a calm, regionally balanced economy with the housing market in its proper place .(15) It's not my place to give advice on how artists should set themselves up.(16) there's no place else to put the lamp
Related Phrases of place
(1) take place ::
జరిగేటట్లు
(2) place of birth ::
పుట్టిన స్థలం
(3) in place ::
స్థానంలో
(4) to place ::
పెట్టేందుకు
(5) in the first place ::
మొదటి స్థానంలో
(6) to take place ::
జరిగేటట్లు
(7) out of place ::
స్థానం నుంచి బయటకు
(8) place of delivery ::
పంపిణీ చేయవలసిన చోటు
(9) in place of ::
కి బదులు
Synonyms
Noun
1. location ::
నగర
2. country ::
దేశంలో
3. home ::
హోమ్
4. situation ::
పరిస్థితి
5. seat ::
సీటు
6. job ::
ఉద్యోగం
7. status ::
స్థితి
8. responsibility ::
బాధ్యత
9. space ::
స్థలం
11. position ::
స్థానం
12. spot ::
స్పాట్
13. property ::
ఆస్తి
14. piazza ::
పియాజ్జా
15. lieu ::
బదులు
16. station ::
స్టేషన్
Verb
18. put ::
చాలు
19. rank ::
ర్యాంక్
20. identify ::
గుర్తించడానికి
21. house with ::
ఇంటిలో
22. site ::
సైట్
23. post ::
పోస్ట్
24. position ::
స్థానం
25. localize ::
స్థానీకరణ
26. order ::
ఆర్డర్
27. commit ::
కమిట్
28. come out ::
బయటికి రా
29. target ::
లక్ష్యం
Different Forms
place, placed, placement, placements, places, placing, placings
Word Example from TV Shows
I forgot the protocol we put in place
after the great ear infection of '06.

I forgot the protocol we put in PLACE after the great ear infection of '06.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

Why don't you use this instead of the PVC
to keep the filter assembly in place?

Why don't you use this instead of the PVC to keep the filter assembly in PLACE?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

It's the safest place for you.

It's the safest PLACE for you.

Game of Thrones Season 3, Episode 10

I'll take my place as your son and heir

I'll take my PLACE as your son and heir

Game of Thrones Season 4, Episode 6

I do not know the place
from where Old Ser comes.

I do not know the PLACE from where Old Ser comes.

Game of Thrones Season 5, Episode 2

English to Telugu Dictionary: place

Meaning and definitions of place, translation in Telugu language for place with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of place in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'place'

What place means in Telugu, place meaning in Telugu, place definition, examples and pronunciation of place in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History