English to Telugu Meaning of play - ప్లే


Play :
ప్లే

గేమ్, ప్లే, అసహజ, కాలక్షేపంగా, వినోద, అల్పమైన, డ్రామా, ముక్క, ప్రదర్శన, నటన, ప్రాతినిథ్యం, స్వల్ప, క్రీడ, వినోదం, లార్క్, మోషన్, పేస్, రేటు, ఉద్యమం, కదలిక, క్రీడా, గేమింగ్, షో, ఎగ్జిబిషన్, అనుభవంలో, సరదాగా, ఆనందం, వెడల్పు, స్ప్రెడ్, పొడిగింపు, మేరకు, బలోపేత, వా డు, వాడుక, ప్రవర్తన, వ్యాయామం

ప్లే, విలువ లేని వస్తువు, పని, దెబ్బ, సౌండ్, టూట్, Plunk, రింగ్, చెలగాటమాడు, బొమ్మ, వేలు, షెడ్, ప్రచారం, దారి, దరఖాస్తు, కదలిక, నిర్వహించడానికి, చట్టం, ప్రాతినిధ్యం, మరో వ్యక్తికి, చేయాలని, క్రీడ, తో విలువ లేని వస్తువు, వాయిస్, శుద్ధ, ఫ్రేమ్, ఎత్తు, గేమ్, ఆనందించండి, ఆనందించు, పాచికలు

Plathplatyplatysప్లేవాయించగలఆడాడుఆడుతూనాటకాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of play in English
Noun(1) a dramatic work intended for performance by actors on a stage(2) a theatrical performance of a drama(3) a preset plan of action in team sports(4) a deliberate coordinated movement requiring dexterity and skill(5) a state in which action is feasible(6) utilization or exercise(7) an attempt to get something(8) activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules(9) (in games or plays or other performances(10) the removal of constraints(11) a weak and tremulous light(12) verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously(13) movement or space for movement(14) gay or light-hearted recreational activity for diversion or amusement(15) (game(16) the act of playing for stakes in the hope of winning (including the payment of a price for a chance to win a prize
Verb(1) participate in games or sport(2) act or have an effect in a specified way or with a specific effect or outcome(3) play on an instrument(4) play a role or part(5) be at play; be engaged in playful activity; amuse oneself in a way characteristic of children(6) replay (as a melody(7) perform music on (a musical instrument(8) pretend to have certain qualities or state of mind(9) move or seem to move quickly, lightly, or irregularly(10) bet or wager (money(11) engage in recreational activities rather than work; occupy oneself in a diversion(12) pretend to be somebody in the framework of a game or playful activity(13) emit recorded sound(14) perform on a certain location(15) put (a card or piece(16) engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously
Examples of play in English
(1) When the ball is in flight, he has a history of attacking it and making the big play .(2) He stopped and leaned over the bridge wall to watch the play of light on the river.(3) Children can feed, touch and play with the animals during free public tours led by park rangers.(4) he didn't gamble or play the ponies(5) The current school is in an extended house and has very small classrooms and little space for outdoor play for the children.(6) does he still play?(7) Next time they play their home town they deserve to be playing to a packed house.(8) But in the meantime John is more than happy to stay at home and play dad.(9) the ball is out of play(10) It obviously did the trick, because I became a regular in the first team and went on to play for England.(11) The poor creatures aren't even allowed to play conkers at school any more.(12) The first day's play on Friday was restricted to 10.2 overs.(13) the team will play France on Wednesday(14) Since then there's been a lot of play in the steering.(15) The play sums up all of the uncertainty of the age, while at the same time bringing the issues and ideas of 18th century England right up to date.(16) I personally think that the whole argument about civil liberties comes into play again.
Related Phrases of play
(1) to play ::
ఆడటానికి
(2) fair play ::
క్రీడా స్ఫూర్తితో కూడిన ఆట
(3) play soccer ::
సాకర్ ఆడుము
(4) play chess ::
చదరంగం ఆడండి
(5) play tennis ::
టెన్నిస్ ఆడుము
(6) play football ::
ఫుట్బాల్ ఆడండి
(7) play again ::
మళ్ళీ ప్లే
(8) play the piano ::
పియానోను ప్లే
(9) plug and play ::
ప్లగ్ అండ్ ప్లే
(10) play music ::
సంగీతం వాయించు
Synonyms
Noun
1. amusement ::
వినోద
2. drama ::
డ్రామా
3. action ::
చర్య
4. behavior ::
ప్రవర్తన
5. movement ::
ఉద్యమం
8. frolic ::
ఉల్లాసంగా
9. turn ::
మలుపు
10. shimmer ::
మెరిసే
11. free rein ::
ఉచిత కళ్ళెం
12. sport ::
క్రీడ
13. bid ::
బిడ్
14. swordplay ::
swordplay
15. maneuver ::
యుక్తి
16. child's play ::
పిల్లల ఆట
Verb
17. amuse oneself ::
తమనుతాము సంతోషపెట్టు
18. take part in ::
పాలుపంచుకొను
19. compete against ::
పోటీగా
21. perform ::
నిర్వహించడానికి
22. make ::
తయారు
23. dance ::
నృత్య
24. bring ::
తీసుకుని
25. recreate ::
పునఃసృష్టి
26. fiddle ::
ఫిడేలు
27. act as ::
వంటి చట్టం
28. run ::
రన్
29. wager ::
పందెం
30. act ::
చట్టం
31. toy ::
బొమ్మ
32. trifle ::
విలువ లేని వస్తువు
33. take on ::
తీసుకుంటే
34. spiel ::
spiel
35. flirt ::
పరిహసముచేయు
Antonyms
Different Forms
plath, platy, platys, play, playable, played, plays
Word Example from TV Shows
I believe men of talent
have a part to play in the war to come.

I believe men of talent have a part to PLAY in the war to come.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

Because that's the role
you were born to play.

Because that's the role you were born to PLAY.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

I don't want to play anymore.

I don't want to PLAY anymore.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

All right, either blow your nose
or teach it to play Camptown Races.

All right, either blow your nose or teach it to PLAY Camptown Races.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 19

Oh, it's all Amy's fault.
She told me to play it.

Oh, it's all Amy's fault. She told me to PLAY it.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

English to Telugu Dictionary: play

Meaning and definitions of play, translation in Telugu language for play with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of play in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'play'

What play means in Telugu, play meaning in Telugu, play definition, examples and pronunciation of play in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History