English to Telugu Meaning of push - పుష్


Push :
పుష్

షాక్, పుష్, జాగ్, ఖండించు, థ్రస్ట్, ప్రయత్నించండి, ప్రయత్నం, ప్రయత్నంతో, ప్రయత్నిస్తారు, వ్యాస, బలంగా త్రోయు, చాలు, కష్టమైన పని, జబ్, ఉత్సాహం, ప్రేరణ, ఉల్లాసం, రెచ్చగొట్టడం, అశాంతి, దాడి, దోపుడు, ప్రమాదకర, అత్యుత్సాహం, కృషిచేసిన, డ్రైవ్, లయ, చిన్న దయ్యం, ప్రభావం

పుష్, బలంగా త్రోయు, జబ్, తొలగించటానికి, అంగీకరించనందుకు, పట్టించుకోకుండా, ప్రయత్నించండి, ప్రయత్నం, ప్రయత్నిస్తారు, గురించి వెళ్ళండి, వ్యాస, థ్రస్ట్, త్రోయు, అంటిపెట్టుకుని, సమర్ధిస్తాను, సేకరించడాన్ని, యాచించు, బతిమాలుకోండి, పిటిషన్ను, ప్రే, పత్రికా, హింసించు, పట్టు, జాతి, బలవంతంగా చీల్చు, కూల్చివేసి, పేలవచ్చు, కట్, షేక్, బడ్జె, కదలిక, జాగ్, ప్రకంపనలు, మోచేతి, జోల్ట్

పుష్ముందుకుPusherచోదకులునెడుతుందిpushilyమోపడంpushy
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of push in English
Noun(1) the act of applying force in order to move something away(2) the force used in pushing(3) enterprising or ambitious drive(4) an electrical switch operated by pressing(5) an effort to advance
Verb(1) move with force(2) press, drive, or impel (someone(3) make publicity for; try to sell (a product(4) strive and make an effort to reach a goal(5) press against forcefully without moving(6) approach a certain age or speed(7) exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for(8) sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs(9) move strenuously and with effort(10) make strenuous pushing movements during birth to expel the baby
Examples of push in English
(1) The soldier in the front, the one who I had cut, growled in rage as I passed and tried to push past Raman.(2) After that the car was so consistent the whole race that I was really able to push hard, until the last 15 laps.(3) The computer is turned on by a long push of either button.(4) The visitors were denied a third goal on 69 minutes when Sills crashed a powerful volley into the roof of the net but his effort was ruled out for an innocuous push .(5) Spitz looked back at the wisecracking Kai and with a little push , Kai was knocked out again.(6) he closed the door with a push(7) There was a push , a punch and another blow then a complaint to the police.(8) The sound can usually be turned off by a button push .(9) The push to downsize the military and privatize functions means government contracts are a growth industry.(10) Go from the acoustic response of a baroque concert hall to that of a 10,000-seat arena or a gothic cathedral with the push of a button.(11) One upcoming promotion will push the redesigned CNN Headline News to the local ad sales community.(12) It attributes this growth to more affluent online shoppers, an ecommerce push by traditional retailers and the aggressive promotion of online stores.(13) Just push open the door and walk straight up to the bar.(14) She used what body parts she could to push herself into sitting position.(15) He noted that the TV station's ratings have responded to recent programming changes, and a strong push of promotion will help even more.(16) As reported in Monday's Evening Press, York Police have launched a new push to remove beggars from York's streets.
Related Phrases of push
(1) to push ::
పుష్
(2) push out ::
బయటకు త్రోయు
(3) push on ::
న పుష్
(4) push back ::
వెనుకకు నెట్టడం
(5) push off ::
తోసివెయ్యి
(6) push button ::
నొక్కుడు మీట
(7) push down ::
క్రిందికి త్రోయు
(8) push-up ::
పుష్-అప్
(9) push away ::
పక్కకి తోసివేయడం
Synonyms
Noun
1. shove ::
బలంగా త్రోయు
2. advance ::
ముందుకు
3. energy ::
శక్తి
4. pushing ::
మోపడం
5. button ::
బటన్
6. thrust ::
థ్రస్ట్
Verb
7. shove ::
బలంగా త్రోయు
8. force ::
ఫోర్స్
9. press ::
పత్రికా
10. urge ::
కోరారు
11. advertise ::
ప్రకటన
12. promote ::
ప్రచారం
13. fight ::
పోరాటం
14. bear on ::
భరించు
15. crowd ::
ప్రేక్షకులు
16. labor ::
కార్మిక
Different Forms
push, pushed, pusher, pushers, pushes, pushily, pushing, pushy
Word Example from TV Shows
But don't... Don't push the questions.

But don't... Don't PUSH the questions.

Breaking Bad Season 5, Episode 12

I see the head. Push. That's it.

I see the head. Push. That's it.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

So l go back and push more
and before you know it

So l go back and PUSH more and before you know it

Breaking Bad Season 4, Episode 7

You push

You PUSH "start."

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

I get that you're scared, but
we just have to push past that.

I get that you're scared, but we just have to PUSH past that.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 10

English to Telugu Dictionary: push

Meaning and definitions of push, translation in Telugu language for push with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of push in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'push'

What push means in Telugu, push meaning in Telugu, push definition, examples and pronunciation of push in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History