English to Telugu Meaning of put - చాలు


Put :
చాలు

పుష్, బలంగా త్రోయు, చాలు, కష్టమైన పని, జబ్, థ్రస్ట్, త్రో, తారాగణంగా, పిచ్, వాలీ, షాక్, జాగ్, ఖండించు, కాస్టింగ్

చాలు, ఏర్పాటు, సెట్, స్థానం, తయారు, బహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, వ్యక్తం, రాబట్టు, చొక్కా, అప్పగించు, ఇవ్వాలని, అనుమతిస్తాయి, మలుపు, రెండర్, తగ్గించేందుకు, ప్రతిపాదించారు, పరిచయం, ఆఫర్, లే, వ్రాతపూర్వకంగా చేర్చు, స్టిక్, చిక్కుల్లో, ఏకం, అసోసియేట్, దరఖాస్తు, అటాచ్, రన్, డ్రైవ్, దారి, ప్రవర్తన, కదలిక, పుష్, బలంగా త్రోయు, థ్రస్ట్, త్రోయు, జబ్, పత్రికా, అమలు, బ్రదికింపుము, చికాకుపరచు, తెలియజేయడానికి, రవాణా, పడుతుంది, విచారణ, దత్తత, కొనుగోలు, భరించలేదని, ప్రేరేపించారు, వాచినట్లుగా, వెలిగించు, కట్టు, చేరివుండు, బైండ్, పరిష్కరించడానికి, టై, చేరడానికి, కనెక్ట్, ప్రయాణం, రహదారి పడుతుంది, మార్పు, మార్చే, మార్చేందుకు, మార్చివేయు, మారుతూ, విధించడం, తొట్టి, పినియన్, విచారించడం, నిర్ధారించేందుకు, కేటాయించవచ్చు, కేటాయించేందుకు, అణిచివేసేదుకు, సంక్రమింపచేయడానికి, కమిట్, వసూలు, పాస్, కలసి వెల్లు, పాటు పొందుటకు, ముందుకు పదండి, ఎంచుకోండి, డిపాజిట్, గృహం, చెల్లిస్తే, వ్యవసాయ, ప్రవాహం, స్ట్రీమ్, ఉద్భవించే, జోడించడానికి, అవుట్ మరిన్ని, పెట్టడం, కాడి, నిర్దేశించాయి, ఉంచేందుకు, పెట్టుబడి, నియమించాలని, కమిషన్, కాగా, విధించే, చేసెనని, ఫోర్స్, ఉంచింది, పడుకోను, జరుపు, మీద భరించలేక తీసుకుని, ఉపయోగించుకుంటాయి

చాలుపెడుతున్నారు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of put in English
Noun(1) the option to sell a given stock (or stock index or commodity future
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation(3) formulate in a particular style or language(4) attribute or give(5) make an investment(6) estimate(7) cause (someone(8) adapt(9) arrange thoughts, ideas, temporal events
Examples of put in English
(1) I put my hand out toward her(2) to put words into sb's mouth(3) I have no reference points to start figuring out how to put a dollar value on something like that.(4) Some reporters were under the impression he died yesterday, but that story was quickly put to rest.(5) Four innocent people were immediately put behind bars.(6) it is very difficult to put a figure on the size of the budget(7) You must feel angry that those people were constructively seeking to put you behind bars.(8) She broke into tears, and then her husband crossed the room to put his arm around her.(9) My room was like a pigsty, to put it frankly.(10) Harry put down his cup(11) She produced a magnificent put to end the competition, the furthest throw in the world for at least two years.(12) the proposal was put to a vote(13) In June 1984 she achieved a put of 21.00 metres, which would remain her personal best.(14) There is no access to the island by air, and only a few boats per year put into the notoriously dangerous harbor.(15) she stepped into the boat and put out to sea(16) he was put in prison
Related Phrases of put
(1) put away ::
దూరం పెట్టు
(2) put up with ::
తో అప్ చాలు
(3) put in ::
చాలు
(4) put forward ::
ప్రతిపాదిస్తే
(5) to put ::
ఉంచాలి
Synonyms
Noun
1. put option ::
ఎంపిక చాలు
Verb
2. place ::
స్థానం
3. assign to ::
కేటాయించిన
4. lay on ::
లే
5. submit ::
submit
6. express ::
వ్యక్తం
7. estimate ::
అంచనా
8. redact ::
సరి
9. assign ::
కేటాయించవచ్చు
10. order ::
ఆర్డర్
11. commit ::
కమిట్
Antonyms
1. remit ::
ముఖ్యాంశాలు
Different Forms
put, puts
Word Example from TV Shows
Come, I'll tell you
all about it. Put you in the mood.

Come, I'll tell you all about it. Put you in the mood.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

Put it on me.
Put it on me.
Put it on me.

Put it on me. Put it on me. Put it on me.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

Turn around\Nand put your hands behind your head.

Turn around
and PUT your hands behind your head.

Money Heist Season 1, Episode 6

My mother who still needs to atone
after all you've put her through?

My mother who still needs to atone after all you've PUT her through?

Game of Thrones Season 6, Episode 3

But I found that the more work
I put into my shoes,

But I found that the more work I PUT into my shoes,

Game of Thrones Season 6, Episode 4

English to Telugu Dictionary: put

Meaning and definitions of put, translation in Telugu language for put with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of put in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'put'

What put means in Telugu, put meaning in Telugu, put definition, examples and pronunciation of put in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History