English to Telugu Meaning :: raise

పైకెత్తు, లేచునట్లు చేయు
Raise :
పెంచడానికి
- పెంచడానికిపెరిగినపెంచుతుందిపెంపుదల
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) the amount a salary is increased(2) an upward slope or grade (as in a road(3) increasing the size of a bet (as in poker(4) the act of raising something
Verb(1) raise the level or amount of something(2) raise from a lower to a higher position(3) cause to be heard or known; express or utter(4) collect funds for a specific purpose(5) cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques(6) look after a child until it is an adult(7) summon into action or bring into existence, often as if by magic(8) move upwards(9) construct, build, or erect(10) call forth (emotions, feelings, and responses(11) create a disturbance, especially by making a great noise(12) raise in rank or condition(13) increase(14) give a promotion to or assign to a higher position(15) cause to puff up with a leaven(16) bid (one's partner's suit

Show Examples
(+)

(1) in late April Henry decided to raise the siege(2) Besides, she thought, a little excitement would help raise her spirits.(3) raise the number to the power of 4(4) Lee tried to throw a punch at his nemesis, but couldn't raise his arm above the level of his belt.(5) to raise hope in sb(6) The workers raise chickens, grow their own vegetables, have a fish tank and rent out space for horses.(7) Squeeze with your glutes and hamstrings to push your hips forward and raise your torso back to the upright position.(8) It is up to them to decide whether to raise the ship.(9) I think at the time they probably salvaged the shell that was on board and they were hoping to perhaps raise the vessel and restore it and get it going again.(10) But when the slums are burnt down to raise high rise buildings, they are completely quiet, they don't protest.(11) They will raise an interim invoice in respect of the work that the claims manager will carry out on the case.(12) divers have located and hope to raise the submarine(13) In 1990 the tree on which they grow was blown over by a cyclone - or the fringes of one - but we managed to raise it up again.(14) he wants a raise and some perks(15) to raise the flag(16) Routinely calling each raise from the blind may cost you quite a bit of money.
Related Words
(1) raise up ::
ఎదుగు
Synonyms
Noun
1. pay increase ::
వేతనాల పెరుగుదలను
2. salary increase ::
జీతం పెరుగుదల
3. climb ::
ఎక్కడం
4. heave ::
లాగు
Verb
5. lift ::
లిఫ్ట్
6. set upright ::
నిటారుగా సెట్
7. increase ::
పెంచు
8. amplify ::
విస్తృతపరిచే
9. build ::
నిర్మించడానికి
10. get ::
పొందుటకు
11. recruit ::
అభ్యర్థి
12. levy ::
లెవీ
13. bring up ::
తీసుకురావటానికి
14. give rise to ::
తావివ్వడము
15. breed ::
జాతిని
16. promote ::
ప్రచారం
17. nurture ::
పెంపకం
18. elevate ::
ఉద్ధరించేందుకు
19. stir ::
ప్రకంపనలు
20. advance ::
ముందుకు
21. upraise ::
upraise
22. grow ::
పెరుగుతాయి
24. kindle ::
కిండ్ల్
25. heighten ::
అపురూపమైన
26. leaven ::
పులిసిన
Antonyms
1. drop ::
డ్రాప్
2. lower ::
తక్కువ
Different Forms
raise, raised, raises, raising
English to Telugu Dictionary: raise

Meaning and definitions of raise, translation in Telugu language for raise with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of raise in Telugu and in English language.

Tags for the entry "raise"

What raise means in Telugu, raise meaning in Telugu, raise definition, examples and pronunciation of raise in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Anxiety
ఆందోళన, ఉద్రిక్తత, , సంరక్షణ, దృష్టిని, అల్లాడు, భయం, విస్మయం, భయపడటం, భయపడిన, హర్రర్, అనుకున్నదాని, ప్రతిబింబం, దిగులు, తీసుకునే, ఆందోళనలో, నొప్పి, కష్టాలలో, వేదన, కష్టాలు, కోపానికి, సందేహం, అనుమానం, అసూయ, అవిశ్వాసం, సంశయం, కష్టం, ఉపద్రవం, పన్ను, చర్య, ఆదారం, ఉద్రేకం, ఉల్లాసం, తహతహ, నొప్పులు, ప్రయత్నిస్తారు, ప్రయత్నంతో, ప్రయత్నం, చింతిస్తూ, సస్పెన్స్, వైకల్యం, అసహనంతో, పరితాపము, వేవ్, మొగ్గ, అత్యవసరము, బిజ్, ఫస్, పరాకు, జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొను, ధ్యానం, విశ్రాంతి లేకపోవడం, అలారం, ఉత్సాహం, బాధ, చైతన్యం, ప్రకంపనం, ఊగిసలాట, ఫంక్, అపనమ్మకం, సంసిద్ధతను, ఇబ్బంది, ఆటంకాల, అసౌకర్యానికి, పరిష్కరించడానికి, ప్రమాదం, ఆపద, జాగ్రత్త తీసుకోవడం, అదుపు, రక్షణము, వసూలు, శోకం, మాంద్యం, విచారం, సువిశాల, గొడవలు, వ్యాకులపాటు
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.