English to Telugu Meaning of rise - పెరగడం


Rise :
పెరగడం

ఆవిర్భావం, పెరగడం, తిరుగుబాటు, ఉదయం, ఎత్తు, వసంత, పెంచు, ఇంక్రిమెంట్, పెంచడానికి, మెరుగుదల, ఆరోహణ, మాంద్యం, పుట్టిన, ఉత్పత్తి, వృద్ధి, కలగడం, వికాసాన్ని, తొలి, డాన్, లేవడం, జాగరణ, కదలిక, పిచుక, ఎక్కడం, నిట్రముగా ఉన్న వాలు తలము, ప్రదర్శన, శ్రేయస్సు, పెంపొందుతాయి, అభివృద్ధి, స్వారీ, పైకి ఎక్కుతున్న, మౌంట్, స్వర్గారోహణ

ఉత్పన్నమయ్యే, పెరుగుతాయి, పెరగడం, మేల్కొలపడానికి, ఎక్కడం, రావడం మానేయండి, రాకండి, రావద్దండి, వచ్చి, చేరుకుంటుంది, కనిపించే, జరిగేటట్లు, సంభవించవచ్చు, పైకి రా, లెగువు, అధిష్టించడానికి, వృద్ధి, సంపన్నుడవుతాను, అపురూపమైన, పెరుగుట, పెంపొందుతాయి, రైడ్, దాడి, మౌంట్, పెంచు, బిగ్గరగా మారింది, పుట్టిన ఇవ్వాలని, ఉత్పత్తి, కారణం, ప్రసవించు, ఉద్భవించి, సమస్య, అగుపడు, పెంపొందించు, అభివృద్ధి, పెరుగుతున్నట్లుగా, ఎదుగు, పాస్, కలసి వెల్లు, పాటు పొందుటకు, ముందుకు పదండి, తయారు, మెరుగు, ముందుకు, మంచి, సంపన్నం, పైకి వెళ్ళు, వెళుతారు, సంఘటనలో, ఎగిరి దుముకు, తారాగణంగా, ఉద్భవించాయి, ఆకురాలే కాలం, బలాన్ని, తీవ్రమైన మారింది, నుండి వచ్చి, పుట్టిన, జాతిని, తిరుగుబాటు, ఉద్భవించే, వ్యతిరేకించు, దూరంగా వస్తాయి, ద్వారా చూడండి, షో

పెరగడంలేచిపెరుగుతున్నrisings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rise in English
Noun(1) a growth in strength or number or importance(2) the act of changing location in an upward direction(3) an upward slope or grade (as in a road(4) a movement upward(5) the amount a salary is increased(6) the property possessed by a slope or surface that rises(7) a wave that lifts the surface of the water or ground(8) (theology(9) an increase in cost(10) increase in price or value
Verb(1) move upward(2) increase in value or to a higher point(3) rise to one's feet(4) rise up(5) come to the surface(6) come into existence; take on form or shape(7) move to a better position in life or to a better job(8) go up or advance(9) become more extreme(10) get up and out of bed(11) rise in rank or status(12) become heartened or elated(13) exert oneself to meet a challenge(14) take part in a rebellion; renounce a former allegiance(15) increase in volume(16) come up, of celestial bodies
Examples of rise in English
(1) The mist started rise higher into the sky and the surroundings became clearer.(2) the wind continued to rise(3) Future generations will have to find some other way to rise up against their parents.(4) Up from Baikal's shore, mountains rise sharply for a vertical mile, towering high as the canyon rim above the Colorado River.(5) Christy stared mutely out the window as the church's steeple loomed into view over the rise of the next hill.(6) It has been a rapid rise for the former revenue official from Raheny in north Dublin.(7) Suddenly, she felt goosebumps rise on her arms and she shivered.(8) If anything its enormous decline has beaten its meteoric rise back in the halcyon days.(9) Part of me would like to believe that things like this will strike a chord within us all, making us rise up and say ÔÇÿNO, we will not have it!ÔÇÖ(10) Finally, she crested a rise and the town came into view.(11) Finally opening her eyes, she noted that, other than the shallow rise and fall of his chest, there was no movement coming from him.(12) non-supervisory staff were given a 5 per cent rise(13) How do you explain the rise of indigenous movements in Bolivia and the rest of Latin America?(14) few models have had such a meteoric rise(15) Is it a challenge to stay level headed given you've had a meteoric rise in terms of your acting career?(16) China's rise is all the more remarkable for its speed.
Related Phrases of rise
(1) rise up ::
లెగువు
(2) rise against ::
వ్యతిరేకంగా ఎదుగు
(3) give rise to ::
తావివ్వడము
(4) rise and fall ::
పెరగడం మరియు వస్తాయి
(5) high-rise ::
ఎత్తయిన
(6) rise above ::
పైకి ఎగసి
(7) pay rise ::
జీతాల పెంపు
(8) on the rise ::
ఉఛస్థితి
(9) rise again ::
మళ్లీ ఎదుగు
Synonyms
Noun
1. increase ::
పెంచు
2. improvement ::
మెరుగుదల
3. progress ::
పురోగతి
4. slope ::
వాలు
5. hike ::
నడకలో
6. lift ::
లిఫ్ట్
7. ascending ::
ఆరోహణ
8. salary increase ::
జీతం పెరుగుదల
9. raise ::
పెంచడానికి
10. upgrade ::
నవీకరణ
11. advance ::
ముందుకు
12. rising ::
పెరుగుతున్న
13. emanation ::
కలగడం
Verb
15. loom ::
మగ్గాలు
16. go up ::
పైకి వెళ్ళు
17. improve ::
మెరుగు
18. get higher ::
అధిక పొందుటకు
21. adjourn ::
వాయిదా
22. make progress ::
పురోగతిని సాధించు
23. react to ::
ప్రతిస్పందన
24. come back to life ::
జీవితం తిరిగి వచ్చి
25. swell ::
కెరటం
26. rebel ::
తిరుగుబాటు
27. originate in ::
పుట్టిందని
28. brighten ::
ప్రకాశవంతం
29. slope upward ::
వాలు పైకి
30. arise ::
ఉత్పన్నమయ్యే
31. climb up ::
అప్ అధిరోహించిన
32. climb ::
ఎక్కడం
33. heighten ::
అపురూపమైన
34. resurrect ::
తిరిగి
35. rise up ::
లెగువు
36. prove ::
రుజువు
37. develop ::
అభివృద్ధి
38. come up ::
పైకి రా
39. lift ::
లిఫ్ట్
40. ascend ::
అధిష్టించడానికి
Antonyms
1. contract ::
ఒప్పందం
2. decrease ::
తగ్గిస్తాయి
3. diminish ::
తగ్గుతుంది
4. dwindle ::
పోగొట్టుకొను
5. lessen ::
తగ్గించటానికి
6. recede ::
వెనుకకు పోవు
7. wane ::
క్షీణిస్తున్నట్లు
Different Forms
rise, rises, rising, risings
Word Example from TV Shows
by the rise of Fascism.

by the RISE of Fascism.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 14

Rise now as men of the Night's Watch.

Rise now as men of the Night's Watch.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

Rise up against them
and they could destroy us.

Rise up against them and they could destroy us.

Game of Thrones Season 2, Episode 3

When I rise to power,
those people will be sterilized.

When I RISE to power, those people will be sterilized.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

precisely those are the ones\Nthat could actually try to rise up

precisely those are the ones
that could actually try to RISE up

Money Heist Season 1, Episode 13

English to Telugu Dictionary: rise

Meaning and definitions of rise, translation in Telugu language for rise with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rise in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'rise'

What rise means in Telugu, rise meaning in Telugu, rise definition, examples and pronunciation of rise in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History