English to Telugu Meaning of rule - పాలన


Rule :
పాలన

పాలన, చట్టం, నియంత్రణ, వ్యవస్థ, నియమం, డిక్టేషన్, నియమావళి, ప్రభుత్వం, పరిపాలన, ఆజ్ఞను, లెక్స్, జస్, బటాన్, పూర్వ, గద, తేవటానికి, డిక్రీ, కళా ప్రక్రియ, నిబంధన, స్ట్రీమ్, ప్రవాహం, కోర్సు, మినహాయింపు, హెడోనిజం, సంస్థ, ఆధిపత్యం, పాండిత్యం, ప్రాధాన్యంలో, అధినివేశ, కాలం, సమయం, వయస్సు, శక్తి, పరిమితి, క్రమశిక్షణ, ఆర్డర్, పద్ధతి, అధికారం, సూత్రం, క్యూ, నినాదం, స్ట్రాండ్, వ్యాస, గ్రంధము, సిద్ధాంత వ్యాసం, పుస్తకం, థీసిస్, ఆదర్శ, మోడల్, కట్టుబాటు, ఉదాహరణ, నమూనా, క్రమం, సిరీస్, పలుచన, ర్యాంక్, మార్గం, పథకం, ప్రక్రియ, Strait, మొత్తం, పరిమాణం, వాల్యూమ్, మేరకు, విలువ, ప్రామాణిక, గ్రేడ్, గౌరవం, ఫ్యాషన్, భగవంతుడు, ఊపిరి, గాలి, కల్ల, శ్వాసక్రియ

పాలించే, అజేయ, పాలన, ఎదిగి, పరిపాలకుడుగా, నియంత్రణ, నిర్వహించడానికి, సూపరింటిండెంట్, బాస్, చదరపు, ప్రవర్తన, ఆపరేట్, దారి, డ్రైవ్, కోరారు, అధికారంలో, ఆధిపత్యం, కమాండ్, పైగా ప్రభువు, బాధ్యతను, డిక్రీ, ఆదేశించు, సలహా, చెప్పండి, స్థాయి, పరిష్కరించడానికి, నిర్ణయించుకుంటారు, విరామాన్ని, నిర్ధారించేందుకు, మీద పరిష్కరించడానికి, పద్ధతి, వెళ్లాల్సి, చట్టం, పద్ధతిలో, సూత్రము, సిద్ధాంతమని, అలా, ఫార్మాట్, ఆచారము

పాలనపాలించారునియమాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rule in English
Noun(1) a principle or condition that customarily governs behavior(2) something regarded as a normative example(3) prescribed guide for conduct or action(4) (linguistics, or prescribing(5) a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct(6) the duration of a monarch's or government's power(7) dominance or power through legal authority(8) directions that define the way a game or sport is to be conducted(9) any one of a systematic body of regulations defining the way of life of members of a religious order(10) a rule or law concerning a natural phenomenon or the function of a complex system(11) (mathematics(12) measuring stick consisting of a strip of wood or metal or plastic with a straight edge that is used for drawing straight lines and measuring lengths
Verb(1) exercise authority over; as of nations(2) decide with authority(3) be larger in number, quantity, power, status or importance(4) decide on and make a declaration about(5) have an affinity with; of signs of the zodiac(6) mark or draw with a ruler(7) keep in check
Examples of rule in English
(1) While it's true that people can be lucky and do win on hunches, too many passive players consistently let impulse rule their responses.(2) During its sixty years of colonial rule , Britain controlled the population by fomenting regional and ethnic divisions.(3) Lasting only ten months before Spain resumed control, Britain's rule was of short duration.(4) There is no stipulation of a time limit for US political rule and economic control over the country's resources.(5) But then, if you remember - it was salt-making that Gandhi chose as his first symbolic challenge to British imperial rule over India.(6) The Springboks continue to rule supreme as the world's rugby champions.(7) One lorry contained some very fine items of bedroom and sitting room furniture at good prices but this was the exception rather than the rule on the day.(8) The first rule for controlling rose diseases is prevention.(9) We found that there were many countries in the area where Soviet rule had either banned music or modified instruments.(10) The uprising against imperial rule went on for many years until Numancia was finally besieged and burned to the ground.(11) In the history of art they are the rule rather than the exception.(12) Three years later Ieyasu established the Tokugawa shogunate at Edo that would last until the re-establishment of imperial rule in 1868.(13) At first it was optional but soon it became a habit and finally the rule .(14) But when one is talking about the ability to do something not authorised by statute, there is a real question whether a rule of court can deal with it.(15) Ben is putting more controls in place so that this sort of thing stays an exception to the rule , rather than the norm.(16) Guilt is the reference to the rule or norm and the implied or stated fact that the child is bad for not adhering to it.
Related Phrases of rule
(1) rule out ::
ఖండించు
(2) as a rule ::
ఒక నియమం వలె
(3) to rule ::
పాలించుటకు
(4) rule of thumb ::
ముఖ్యనియమంగా
(5) rule of law ::
న్యాయం ప్రకారం
(6) rule the world ::
ప్రపంచాన్ని పరిపాలించాలని
(7) slide rule ::
స్లయిడ్ నియమం
(8) ground rule ::
గ్రౌండ్ పాలన
(9) general rule ::
సాధారణ నియమం
(10) as a general rule ::
ఒక సాధారణ నియమంగా
Synonyms
Noun
1. regulation ::
నియంత్రణ
2. procedure ::
విధానం
3. precept ::
సూత్రము
4. control ::
నియంత్రణ
5. prescript ::
ఈ శాసనం
6. ruler ::
పాలకుడు
7. pattern ::
నమూనా
8. formula ::
సూత్రం
9. principle ::
సూత్రం
10. dominion ::
అధినివేశ
Verb
11. govern ::
పాలించే
12. be in power ::
అధికారం లో
13. decree ::
డిక్రీ
14. prevail ::
వ్యాప్తి చెందడం
15. harness ::
జీను
16. find ::
కనుగొనేందుకు
17. reign ::
పాలన
Different Forms
rule, ruled, rules
Word Example from TV Shows
Under my rule, murder will once again
become entertainment.

Under my RULE, murder will once again become entertainment.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

Why should they rule over me and mine
from some flowery seat in the South?

Why should they RULE over me and mine from some flowery seat in the South?

Game of Thrones Season 1, Episode 10

I'd tell you rule number two,
but it's confusing.

I'd tell you RULE number two, but it's confusing.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

and our child
shall one day rule them all.

and our child shall one day RULE them all.

Game of Thrones Season 8, Episode 4

You have no one at your side
who understands the land you want to rule,

You have no one at your side who understands the land you want to RULE,

Game of Thrones Season 5, Episode 8

English to Telugu Dictionary: rule

Meaning and definitions of rule, translation in Telugu language for rule with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rule in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'rule'

What rule means in Telugu, rule meaning in Telugu, rule definition, examples and pronunciation of rule in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History