English to Telugu Meaning of set - సెట్


Set :
సెట్

సెట్, కిట్, సమూహ, ప్రేక్షకులు, మంద, బాతుల మంద, Shoal, సమూహం, అసోసియేషన్, రింగ్, వాడ్, సూట్, పార్శిల్, దావా, బ్యాచ్, ఫ్యాషన్

చాలు, ఏర్పాటు, సెట్, స్థానం, తయారు, నిమగ్నం, ఉద్యోగులను, బయలుదేరుతుంది, కేటాయించవచ్చు, ప్రయోగ, ప్రారంభం, పరిచయం, విధించే, లెవీ, స్థిరపడేందుకు, నియమించాలని, నిర్ణయించుకుంటారు, పట్టుకోండి, లే, నిర్వహించడానికి, నిలుపుకున్న, కిందికి వెళ్ళు, కాగా, భగ్నం, ముంచివేయాలనుకుంటాడు, మునిగి, విఫలం, రెండర్, మలుపు, పొందుటకు, కూర్చుని, నమోదు, పియర్స్, భంగిమలో, పట్టి, అనుకొను, సరైన స్థానంలో ఉండాలి, చెంది, చల్లబరచుట ద్వారా ముద్దగా చేయు, దృష్టి, స్తంభింప, మంచు, దోపిడీ, ప్రయోజనాన్ని, ఉపయోగించుకుంటాయి, పూర్తి, ఉపయోగించుకోవాలంటే, లాభం, దోహదం, తొలగించడానికి, దొంగతనం, పక్కన పడుతుంది, లో సేకరించడానికి, దూరంగా తీసుకు, అలంకరించేందుకు, పారవేసేందుకు, సర్దుబాటు, ఆర్డర్, అమరిక, అందజేయడం, జైలుశిక్షను, పంపిణీ, సర్వ్ అవుట్, అప్ డిష్, కవర్, పైకప్పు, వర్ణ వేషం, నిర్దేశించాయి, పందెం, వాటాను, తిరిగి, వెళ్ళండి, పొదుగు, అలంకరించడానికి, చొప్పించడానికి, స్ట్రింగ్, కలిగించలేకపోయింది, పొందుపరిచిన, శరీరములో పొదుగుట, సీటు, ఫ్రేమ్, వెదజల్లు, ఎదిగి, పాలించే, ధృవపు, కళ్లెము, పర్యవేక్షణ, పిచ్, పైకెత్తు, ప్రయత్నించండి, వ్యాయామం, గేజ్, పరిష్కరించడానికి, విలువ, వెలమతించు, కౌంట్, చూడండి, పైకి చూడు, తో పరిగణనలోకి, పరిగణించు, శ్రుతిచెయ్యి, ట్యూన్, శృతి, కీ, అప్పిచ్చు, ఋణం, ట్రస్ట్, పదునుపెట్టు, గట్టిగా పట్టుకో, తగ్గిస్తాయి, దిగజారటం, దారి, కంపోజ్, గృహం, రూట్, ఇంప్లాంట్, మొక్క

స్థిర, సెట్, స్టాటిక్, ఇప్పటికీ, స్థిరంగా, అంగీకార, నిర్ణయాత్మక, సాధారణ, సర్దుబాటు, స్థిరమైన, మునిగిపోయాయి, మునిగి

ఆరంభప్రీసెట్లుసెట్సెట్లుఉపసమితిఉపభాగాలుగాసెట్ చేయకుండా
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of set in English
Noun(1) a group of things of the same kind that belong together and are so used(2) (mathematics(3) several exercises intended to be done in series(4) representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production(5) an unofficial association of people or groups(6) a relatively permanent inclination to react in a particular way(7) the act of putting something in position(8) a unit of play in tennis or squash(9) the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization(10) evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris(11) the descent of a heavenly body below the horizon(12) (psychology(13) any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals
Verb(1) put into a certain place or abstract location(2) fix conclusively or authoritatively(3) decide upon or fix definitely(4) establish as the highest level or best performance(5) put into a certain state; cause to be in a certain state(6) fix in a border(7) make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc(8) set to a certain position or cause to operate correctly(9) locate(10) disappear beyond the horizon(11) adapt for performance in a different way(12) put or set (seeds, seedlings, or plants(13) apply or start(14) become gelatinous(15) set in type(16) put into a position that will restore a normal state
Adjective(1) (usually followed by `to' or `for'(2) fixed and unmoving(3) situated in a particular spot or position(4) set down according to a plan(5) being below the horizon(6) determined or decided upon as by an authority(7) converted to solid form (as concrete
Examples of set in English
(1) she had set her hair on small rollers(2) I don't think either one of us comes to the set , or to rehearsals, with preconceived notions of how the scene is going to be.(3) set the fire(4) the hostages were set free(5) It is hard to get going again, hard to get the sails up and set them after the beatings we got.(6) At the end of the set of nine games, the player who has the lowest cumulative score is the winner.(7) a safe distance from shore all sails were set(8) In the past all I had to do was just set the oven temperature and the length of time I wanted to cook.(9) We were advised to order set meals as the a-la-carte items are more expensive.(10) An official date has been set for the opening of Maldon's Combined Military Services Museum.(11) Her heart needed to be set at rest over whether she would ever see him face to face or not.(12) As with the rest of cast, filming in South Africa was an adventure both on set and off.(13) he had his own set of values(14) Writing down the story of my life as it happens is an interesting task I set myself.(15) So for the party interior scenes we didn't have a props person or an art director on set .(16) the Home Secretary set in motion a review of the law
Related Phrases of set
(1) set out ::
ఏర్పాటు
(2) set aside ::
ప్రక్కన సెట్
(3) set the table ::
పట్టిక సెట్
(4) set forth ::
నిర్ధేశించిన
(5) to set ::
సెట్
(6) set in ::
లో సెట్
(7) set on ::
సెట్
Synonyms
Adjective
1. fixed ::
స్థిర
2. inflexible ::
అననుకూలంగా
3. stock ::
స్టాక్
4. ready ::
సిద్ధంగా
5. determined to ::
నిశ్చయంతో
6. opposed to ::
వ్యతిరేకంగా
8. determined ::
నిర్ణయించబడుతుంది
10. laid ::
లైడ్
Noun
12. group ::
సమూహం
13. clique ::
జట్టు
14. kit ::
కిట్
15. service ::
సేవ
16. posture ::
భంగిమ
17. scenery ::
దృశ్యం
18. session ::
సెషన్
19. readiness ::
సంసిద్ధతను
21. stage set ::
వేదికగా
22. circle ::
వృత్తం
23. bent ::
బెంట్
Verb
26. be situated ::
సమీపంలో
27. fix ::
పరిష్కరించడానికి
28. adorn ::
అలంకరించడానికి
29. lay ::
లే
30. assign ::
కేటాయించవచ్చు
31. apply ::
దరఖాస్తు
32. decide on ::
ఖరారు
33. direct ::
ప్రత్యక్ష
34. establish ::
ఏర్పాటు
35. adjust ::
సర్దుబాటు
36. solidify ::
పదిలపరచుకోనేందుకు
37. go down ::
కిందికి వెళ్ళు
38. sic ::
sic
39. place ::
స్థానం
40. fructify ::
సఫలమగునట్లు
41. gear up ::
తయ్యారయ్యి ఉండు
43. localize ::
స్థానీకరణ
44. arrange ::
ఏర్పాట్లు
45. countersink ::
countersink
46. mark ::
మార్క్
47. plant ::
మొక్క
48. define ::
నిర్వచించే
49. coiffe ::
coiffe
50. determine ::
గుర్తించడానికి
51. jell ::
జెల్
52. typeset ::
ముద్రించారు
Antonyms
1. loose ::
వదులుగా
2. loosen ::
సడలించడానికి
3. unloose ::
వదిలివేయు
Different Forms
preset, presets, set, sets, subset, subsets, unset
Word Example from TV Shows
...set the American and Mexican
governments against the cartel...

...SET the American and Mexican governments against the cartel...

Breaking Bad Season 3, Episode 9

the day Daenerys Stormborn set him free.

the day Daenerys Stormborn SET him free.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Oh, we can set it up like a scavenger hunt

Oh, we can SET it up like a scavenger hunt

The Big Bang Theory Season 9, Episode 8

I made so much money for my master,
he set me free when he died.

I made so much money for my master, he SET me free when he died.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

A gunfight in there'll
set the whole place
up in flames.

A gunfight in there'll SET the whole place up in flames.

Westworld Season 2, Episode 7

English to Telugu Dictionary: set

Meaning and definitions of set, translation in Telugu language for set with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of set in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'set'

What set means in Telugu, set meaning in Telugu, set definition, examples and pronunciation of set in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History