English to Telugu Meaning of short - చిన్న


Short :
చిన్న

క్లుప్తంగా, సంక్షిప్త, కురచ, సంగ్రహించటం, చిన్న

చిన్న, క్లుప్తంగా, సారాంశం, సంక్షిప్తమైన, తక్కువ, అతికొద్ది, స్వల్ప, నిమిషం, కొన్ని, కింద, సూక్ష్మ, చిరు, సులభ, వెనుకబడిన, అసమర్థంగా, బలహీనమైన, ఇవ్వడం దూరంగా, అసంపూర్ణ, నాసిరకం, లోపం, ఆకస్మిక, సాధారణం, క్లిష్టమైన, ప్రమాదవశాత్తు, లేనిస్, సమీపంలో, సమీపంలోని, సమీపమునకు, పొరుగు, తగ్గించాయి, పనికిరాని, తక్కువ పరిమాణం గల, లోపభూయిష్ట, సన్నని, గౌరవనీయులు, అననుకూలమైన, అక్రమ, బాస్, సాఫ్ట్, నిశ్శబ్ద, ప్రామాణిక క్రింద, దగ్గరగా ఉలెన్, Close-ముక్కలు చెయ్యబడ్డ, యువ, పోనీ

చిన్న, క్లుప్తంగా, చిన్న లో, త్వరలో

చిన్నకుదించారుతక్కువచిన్నదైనshortiesshortingshortishత్వరలోతగ్గిపోవడానికిలఘుషోర్టీ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of short in English
Noun(1) the location on a baseball field where the shortstop is stationed(2) accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference(3) the fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base
Verb(1) cheat someone by not returning him enough money(2) create a short circuit in
Adjective(1) primarily temporal sense; indicating or being or seeming to be limited in duration(2) (primarily spatial sense(3) low in stature; not tall(4) of insufficient quantity to meet a need(5) (of memory(6) not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices(7) of speech sounds or syllables of relatively short duration(8) less than the correct or legal or full amount often deliberately so(9) lacking foresight or scope(10) tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening(11) marked by rude or peremptory shortness
Adverb(1) quickly and without warning(2) without possessing something at the time it is contractually sold(3) clean across(4) at some point or distance before a goal is reached(5) so as to interrupt(6) at a disadvantage(7) in a curt, abrupt and discourteous manner
Examples of short in English
(1) Often Roth and his cohorts exchange short essays instead of speaking to one another.(2) We'll continue our conversation with both of these senators after a short break.(3) Reading a book of plays is another great way to get some reading in when you're short on time.(4) Supplies were so short that the Japanese resorted to cannibalism, eating the flesh of prisoners and their own troops.(5) Traditionally Pergia weddings are short and the crowd clears out quickly afterwards.(6) There will be tough competition with Northerly, which will also be at short odds.(7) The intent of this short book is for it to be used as a simple and direct guide in a time of great danger.(8) I was fielding at short leg and had the best seat in the house.(9) You look back at the last two or three years, you have a short memory, so you think it will always be thus.(10) There is a fan nearby which fills one ear with white noise and makes me slightly giddy as if I had drunk a short .(11) The Prime Minister's speech was short on any vision that addressed those matters.(12) Two short years was enough to take me from imagining what it must be like to be that person, to actually being that person!(13) If a short squeeze occurs and enough short sellers buy back the stock, the price could go even higher.(14) For as much as I enjoyed my short walk along the river day before yesterday, I really paid for it.(15) From the Roemer it's only a short walk to the banks of the Main River.(16) Bevan was said to have a weakness against the short ball and was restricted to playing limited overs cricket.
Related Phrases of short
(1) in short ::
చిన్న లో
(2) short story ::
చిన్న కథ
(3) short hair ::
చిన్న జుట్టు
(4) too short ::
చాలా చిన్న
(5) short-term ::
తక్కువ సమయం
(6) short time ::
తక్కువ సమయం
(7) short of ::
యొక్క చిన్న
(8) life is short ::
జీవితం చిన్నది
Synonyms
Adjective
1. small ::
చిన్న
2. concise ::
సంక్షిప్తమైన
3. brief ::
క్లుప్తంగా
4. scarce ::
కొరత
5. curt ::
కర్ట్
6. inadequate ::
సరిపోని
7. forgetful ::
మతిమరుపు
8. little ::
చిన్న
9. scant ::
తక్కువ పరిమాణం గల
10. shortsighted ::
shortsighted
Adverb
12. unawares ::
హటాత్తుగా
Noun
14. shortstop ::
షార్ట్స్టాప్
Verb
16. short-circuit ::
షార్ట్ సర్క్యూట్
17. short-change ::
చిన్న మార్పు
Antonyms
1. high ::
అధిక
2. lofty ::
ఉన్నతమైనది
3. tall ::
పొడవైన
4. towering ::
మహోన్నత
Different Forms
short, shorted, shorter, shortest, shorties, shorting, shortish, shortly, shortness, shorty
Word Example from TV Shows
Odds are she's a short physicist
with low self-esteem...

Odds are she's a SHORT physicist with low self-esteem...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

But then, a short time after,

But then, a SHORT time after,

Breaking Bad Season 2, Episode 2

My Unsullied will make them safe again
in short order, my friend,

My Unsullied will make them safe again in SHORT order, my friend,

Game of Thrones Season 4, Episode 10

It's just short
for Massimino.

It's just SHORT for Massimino.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

after a short word
from our sponsor.

after a SHORT word from our sponsor.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

English to Telugu Dictionary: short

Meaning and definitions of short, translation in Telugu language for short with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of short in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'short'

What short means in Telugu, short meaning in Telugu, short definition, examples and pronunciation of short in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History