English to Telugu Meaning of sign - సైన్


Sign :
సైన్

సైన్, చిహ్నం, పాత్ర, సాక్ష్యం, టోకెన్, సూచన, ఉదాహరణ, ఉదాహరణకు, పూర్వ, మార్క్, పరోక్ష, పాయింటర్, మోషన్, సిగ్నల్, లక్షణం, సిండ్రోమ్, శకునము, దుశ్శకునాన్ని, ఫిగర్, సంజ్ఞ, క్యూ, దారిచూపే, బెక్, వ్యక్తీకరణ, పరిమాణం, పైల్, ప్యాక్, బాలే, జెండా, బ్యానర్, ప్రామాణిక, జెండాతో, రాగ్, గ్రాఫిక్ అక్షరంలా, ఎన్సైన్, ఫీల్డ్, ప్రాంతం, వేదిక, గ్రౌండ్, బ్రాండ్, జ్ఞాపకంగా, ప్లస్ సైన్, పరిచయము, పరిచయం, కీర్తి, ముద్ర, అంకెల, మొత్తం, వెంటర్, ల్యాప్, మైనస్, గల బోర్డు, హెచ్చరించు, వేవ్, సూచించు

cosigncosignedcosigningcosignsసైన్చిహ్నాలుసంతకంసంతకందారుభాషలను ఉపయోగించేసంతకంఒప్పందాలుచిహ్నాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sign in English
Noun(1) a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened(2) a public display of a message(3) any nonverbal action or gesture that encodes a message(4) structure displaying a board on which advertisements can be posted(5) (astrology(6) (medicine(7) having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges(8) an event that is experienced as indicating important things to come(9) a gesture that is part of a sign language(10) a fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified(11) a character indicating a relation between quantities
Verb(1) mark with one's signature; write one's name (on(2) approve and express assent, responsibility, or obligation(3) be engaged by a written agreement(4) engage by written agreement(5) communicate silently and non-verbally by signals or signs(6) place signs, as along a road(7) communicate in sign language(8) make the sign of the cross over someone in order to call on God for protection; consecrate
Adjective(1) used of the language of the deaf
Examples of sign in English
(1) That was how he looked when she went down to the mortuary to identify his body and sign the necessary documents.(2) street sign(3) He has also learnt sign language and can now sign 30 words and speak them clearly.(4) a sign of the Zodiac(5) I might even say that such a reaction is a sign of profound ingratitude.(6) Rahman's promoter Cedric Kushner files lawsuits in all directions when the fighter makes attempts to sign with Don King.(7) They don't hesitate to sign petitions, write letters or otherwise share their opinions.(8) Koko is famous for knowing sign language, and she was able to sign to her handlers in California that she had a toothache.(9) A symbol is a sign used to represent something other than itself.(10) Many times, a community will ask the local authorities to put in a stop sign or traffic light at a dangerous corner.(11) Contracture of the palmar fascia, like palmar erythema, is often cited as a sign of chronic liver disease.(12) the shops are full, which is a sign that the recession is past its worst(13) It used to be thought that wine drinkers in Britain loved the taste of oak, and that we believed it was a sign of quality.(14) she was learning to sign(15) I searched everywhere and there was no sign of her(16) Tara said happily, but the sign of hunger and boredom lingered in her eyes.
Related Phrases of sign
(1) sign up ::
చేరడం
(2) sign in ::
సైన్ ఇన్
(3) sign out ::
సైన్ ఔట్
(4) sign off ::
నిష్క్రమించండి
(5) road sign ::
రహదారి గుర్తు
(6) sign language ::
సంకేత భాష
(7) sign on ::
సంతకం చేయండి
(8) stop sign ::
పూర్తిగా ఆగవలెను
(9) traffic sign ::
ట్రాఫిక్ సైన్
(10) star sign ::
స్టార్ సైన్
Synonyms
Noun
1. indication ::
సూచన
2. portent ::
దుశ్శకునాన్ని
3. gesture ::
సంజ్ఞ
4. notice ::
నోటీసు
5. symbol ::
చిహ్నం
6. polarity ::
ధ్రువణత
8. mark ::
మార్క్
9. foretoken ::
ముందుసూచన
10. signboard ::
గల బోర్డు
11. star sign ::
స్టార్ సైన్
Verb
12. write one's name on ::
ఒక పేరును వ్రాయండి
13. endorse ::
ధృవ
14. write ::
వ్రాయడానికి
15. recruit ::
అభ్యర్థి
16. signal ::
సిగ్నల్
17. subscribe ::
చందా
18. ratify ::
ఆమోదించటానికి
19. bless ::
దీవించమని
20. sign up ::
చేరడం
Adjective
21. signed ::
సంతకం
Different Forms
cosign, cosigned, cosigning, cosigns, sign, signage, signed, signer, signers, signing, signings, signs
Word Example from TV Shows
Again, I can read the sign.

Again, I can read the SIGN.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 15

You're making a check sign in the air.
Got it. Just hold your horses.

You're making a check SIGN in the air. Got it. Just hold your horses.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

is a good sign
for our marriage?

is a good SIGN for our marriage?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 8

Look at that sign up there.

Look at that SIGN up there.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

Ooh, a multi-language

Ooh, a multi-language "occupied" SIGN.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

English to Telugu Dictionary: sign

Meaning and definitions of sign, translation in Telugu language for sign with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sign in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'sign'

What sign means in Telugu, sign meaning in Telugu, sign definition, examples and pronunciation of sign in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History