English to Telugu Meaning of sink - కాగా


Sink :
కాగా

కాగా, రాయవచ్చు, కిందికి వెళ్ళు, కింద వెళ్ళి

కాగా, భగ్నం, ముంచివేయాలనుకుంటాడు, మునిగి, విఫలం, సెట్, మునుగు, ఉండుట, ఆపడానికి, వినయపూర్వకమైన, తగ్గించేందుకు, స్థిరపడేందుకు, ముందుకు వంగు, శాంతించు, విరామాన్ని, వస్తాయి, నయం, ఉపశమనానికి, తగ్గించడానికి, చల్లారు, తగ్గిస్తాయి, దిగజారటం, పోతాయి, చనిపోయే, డిగ్, గోఫర్, తవ్వుతాయి, గని, వదిలి, విడిచి, విడుదల, విడనాడకుము, సమ్మె, ముంపునకు, ముంచుతాం, నీటిలో, విలీనం, దిగువ పొందుటకు, పెట్టుబడి, నియమించాలని, కమిషన్, చాలు, డిప్, కింద వెళ్ళి, డైవ్

కాగాsinkableకుంగిపోయేసింక్లు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sink in English
Noun(1) plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe(2) (technology(3) a depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone(4) a covered cistern; waste water and sewage flow into it
Verb(1) fall or descend to a lower place or level(2) cause to sink(3) pass into a specified state or condition(4) go under(5) descend into or as if into some soft substance or place(6) appear to move downward(7) fall heavily or suddenly; decline markedly(8) fall or sink heavily(9) embed deeply
Examples of sink in English
(1) Sweden is a sink of depravity by almost anyone's standards.(2) We had a bloom a couple of years ago in Jervis Bay, NSW so we know that they can be very abundant and in the oceans they're actually the major sink for carbon dioxide.(3) The sports minister later told the DÔö£├¡il it was wrong to assume that the failure to name two Irish venues would sink the bid.(4) Opponents of the regional assembly had called for North Yorkshire to be given a veto to sink the plans if a majority of the county's residents oppose them.(5) So, Ford wants to sink the ship rather than allow the flagship of the Russian sub fleet get into enemy hands.(6) I felt my fangs sink into flesh and I heard him scream.(7) they planned to sink a gold mine in Oklahoma(8) Where village welfare is concerned, these fishermen sink their differences and work together for the overall good of everyone.(9) The kitchen has fitted presses, a steel sink unit and a tiled floor.(10) Peyton stated as she saw the clothes and hair supplies by the sink .(11) he saw the coffin sink below the surface of the waves(12) A complex land-swap deal will sink if the city reneges on existing deals.(13) they agreed to sink their differences(14) You want to sink into oblivion, and you can't find a way.(15) Frankly, I delight in seeing people eagerly sink their teeth into the soft, burning hot, yellowish vegetable, defying the scalding heat of the sweet, sticky juice oozing from under the crisp rind.(16) Subsequently, the two managed to sink their differences.
Related Phrases of sink
(1) heat sink ::
హీట్ సింక్
(2) sink in ::
మునిగిపోవు
(3) sink or swim ::
మునుగు లేదా ఈదు
(4) sink into ::
లోకి మునిగిపోతుంది
(5) sink down ::
డౌన్ మునిగిపోతుంది
(6) sink unit ::
కాగా యూనిట్
(7) carbon sink ::
కార్బన్నిక్షేపాలు
(8) sink back ::
తిరిగి మునిగిపోతుంది
Synonyms
Noun
1. basin ::
బేసిన్
2. sump ::
మరుగుదొడ్ల నుండి వచ్చే వ్యర్థాలు చేరే గుంట
3. swallow hole ::
రంధ్రం మింగడానికి
Verb
4. become submerged ::
మారింది మునిగి
5. founder ::
స్థాపకుడు
6. scuttle ::
బకెట్టు
7. destroy ::
నాశనం
8. immerse ::
ముంచుతాం
9. descend ::
దిగే
10. set ::
సెట్
11. lower oneself ::
ఒకరిలో తక్కువ
12. fall ::
వస్తాయి
13. stoop ::
ముందుకు వంగు
14. deteriorate ::
క్షీణించటం
15. embed ::
పొందుపరిచిన
16. dig ::
డిగ్
17. invest ::
పెట్టుబడి
18. go down ::
కిందికి వెళ్ళు
19. drop ::
డ్రాప్
20. dip ::
డిప్
21. bury ::
బరీ
22. subside ::
నయం
23. slide down ::
కిందకి లాగండి
24. lapse ::
పతన
Antonyms
1. ameliorate ::
నిర్మూలించేందుకు
2. improve ::
మెరుగు
3. meliorate ::
meliorate
Different Forms
sink, sinkable, sinks
Word Example from TV Shows
You let that sink in.

You let that SINK in.

Breaking Bad Season 5, Episode 14

Heh, heh. All right.
Listen, why don't you
go to the kitchen sink?

Heh, heh. All right. Listen, why don't you go to the kitchen SINK?

Breaking Bad Season 2, Episode 10

She'll sink.

She'll SINK.

Vikings Season 1, Episode 1

Under the sink.

Under the SINK.

Breaking Bad Season 2, Episode 11

Whores rarely sink.

Whores rarely SINK.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

English to Telugu Dictionary: sink

Meaning and definitions of sink, translation in Telugu language for sink with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sink in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'sink'

What sink means in Telugu, sink meaning in Telugu, sink definition, examples and pronunciation of sink in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History