English to Telugu Meaning of sound - సౌండ్


Sound :
సౌండ్

పదం, సౌండ్, శబ్దం, క్రై, కదం తొక్కుతున్న శబ్ధం, వాయిస్, గమనిక, టోన్, పదునైన, ట్యూన్, పేడ, గంట మ్రోత, నివేదిక, పెంపొందుతాయి, పుకారు, గర్జిస్తున్న, స్పందన, సమాధానం, వార్తలు, సమాచారం, ప్రకటన, చేపలు maw, చర్చ, గుసగుస, పనిలేకుండా గాసిప్, రోల్, గొడవ, ప్రసంగం, భాష, కాల్

సౌండ్, రోర్, రింగ్, దెబ్బ, ప్లే, టూట్, Plunk, గోల చేయి, క్రై, కాల్, ప్రకటించునది, న jar, గంటవలే శబ్దాలు, మార్షల్, ఫ్రేమ్, చెప్పండి, ఒక సూచనను ఇస్తుంది, సూచన, దారిచూపే, శకునము, సూచిస్తున్నాయి, వాయిస్, శుద్ధ, మాట్లాడటం, వ్యాప్తి, లోతుగా చొచ్చు, కలిసిపోవు, తెలియజేయడానికి

ఆరోగ్యకరమైన, బాగా, సౌండ్, బలమైన, హేల్, కేంద్రీకృతమై, తీవ్రమైన, లోతైన, మందపాటి, హేతుబద్ధమైన, అనుమతించిన, క్రమంగా, సమాధి, దట్టమైన, చెల్లుబాటు అయ్యే, కేవలం, స్పష్టమైన, మక్కువ, చెక్కుచెదరకుండా, హాని లేని, ఘన, మొత్తం, క్షేమంగా, తాకిడికి, హానిచేయని, స్వల్పగాయాలతో, మందబుద్ధి, శుద్ధ, మొద్దుబారిన, శాంతియుత, ఉపయోగకరంగా, ఉపయోగపడిందా, అనుకూలమైన, ఔషధ సహాయ, పరిస్థితి, మంచిది, ఉపాయము, పాట్, తార్కిక, సమంజసం, మంచి, వివేకం, సామాన్య, సరైన, చురుకైనవి, దగ్గరగా వెళ్లినట్టు వేదనను, స్థిరంగా, బాగా స్థిరపడిన, బాగా సెట్, పరిశుభ్రమైన, ఉత్సాహవంతుడని, వికసించిన, ఆధారపడదగిన, ప్రామాణికమైన, నమ్మదగిన, అధికార, ఘోరమైన, కృష్ణ, భయంకరంగా

సౌండ్అప్రమత్తంసౌండర్సౌండర్స్నిsoundestశబ్దాలనుsoundingsధ్వని రహితవిపరీతమైన ఓటమిని చవిచూసిసుస్థిరతశబ్దాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sound in English
Noun(1) the particular auditory effect produced by a given cause(2) the subjective sensation of hearing something(3) mechanical vibrations transmitted by an elastic medium(4) the sudden occurrence of an audible event(5) the audible part of a transmitted signal(6) (phonetics(7) a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water(8) a large ocean inlet or deep bay
Verb(1) appear in a certain way(2) make a certain noise or sound(3) give off a certain sound or sounds(4) announce by means of a sound(5) utter with vibrating vocal chords(6) cause to sound(7) measure the depth of (a body of water
Adjective(1) financially secure and safe(2) exercising or showing good judgment(3) in good condition; free from defect or damage or decay(4) in excellent physical condition(5) logically valid(6) having legal efficacy or force(7) vigorous or severe(8) free from moral defect(9) (of sleep(10) complete; thorough
Examples of sound in English
(1) His eyes closed gently, as if he was in a sound sleep, his long eyelashes clinging to one another.(2) IÔÇÖve always been a sound sleeper, but the condition is intensified by sleep deprivation.(3) Every person in the village was sound asleep.(4) I felt we were well-informed and the points we made were based on sound logic.(5) Though it does sound like fun if I ever did have to.(6) We had an intelligent team, a very fundamentally sound team that worked together.(7) By using little dialogue and less music, he lets the incidental sound support the film's atmosphere.(8) So I think the most important thing to do is to get a good sound medical and psychiatric diagnosis.(9) that was a sound move(10) The very first night I was sound asleep and I woke to the sound of my dad laughing.(11) A second medical opinion is required, and the patient must be of sound mind.(12) I think that the thrust of the piece is quite sound , and the piece is generally much worth reading.(13) you've had a hard day, by the sound of it(14) I had a sound sleep on the plane and now I'm awake, all rejuvenated to resume work again.(15) The blaring sound of Spanish music twirled round in my head, and the brightly coloured morning sun shone through my closed eyes.(16) The Pistons clearly are a shaken team unaccustomed to taking two sound beatings in a series.
Related Phrases of sound
(1) safe and sound ::
సురక్షిత మరియు ధ్వని
(2) speed of sound ::
ధ్వని వేగం
(3) sound system ::
ధ్వని వ్యవస్థ
(4) sound like ::
అనిపించు
(5) sound the horn ::
హార్న్ మోగించు
(6) sound effects ::
ధ్వని ప్రభావాలు
(7) sound effect ::
ధ్వని ప్రభావం
(8) to sound ::
శబ్ద
(9) the sound ::
ధ్వని
(10) sound wave ::
శబ్ద తరంగం
Synonyms
Adjective
1. healthy ::
ఆరోగ్యకరమైన
2. well-built ::
చక్కగా కట్టబడిన
3. well-founded ::
బాగా స్థాపించబడిన
4. reliable ::
నమ్మకమైన
5. solvent ::
ద్రావకం
6. deep ::
లోతైన
7. effectual ::
కార్యసాధక
8. level-headed ::
స్థాయి తలల
9. good ::
మంచి
10. wakeless ::
wakeless
11. well-grounded ::
బాగా గ్రౌన్దేడ్
Noun
12. noise ::
శబ్దం
13. utterance ::
ఉచ్ఛారణను
14. music ::
సంగీతం
15. idea ::
ఆలోచన
16. channel ::
ఛానల్
17. strait ::
Strait
18. speech sound ::
సంభాషణ ధ్వని
19. audio ::
ఆడియో
Verb
20. make a noise ::
ఒక శబ్దం
21. blow ::
దెబ్బ
22. pronounce ::
పలుకుతారు
23. utter ::
శుద్ధ
24. appear ::
కనిపించే
25. measure ::
కొలిచేందుకు
26. go ::
వెళ్ళండి
27. fathom ::
బార
28. vocalize ::
వాయించు
Antonyms
1. illogical ::
లాజిక్
2. incoherent ::
పొందిక
3. inconsequent ::
సహజసిద్ధంరకాని
4. invalid ::
చెల్లని
5. irrational ::
కరణీయ
6. unreasonable ::
అసమంజసమైన
7. unsound ::
పనికిరాని
8. weak ::
బలహీనమైన
Different Forms
sound, sounded, sounder, sounders, soundest, sounding, soundings, soundless, soundly, soundness, sounds
Word Example from TV Shows
Hey, I always did sound effects.

Hey, I always did SOUND effects.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

Yeah, because you sound really funny.

Yeah, because you SOUND really funny.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9

and boom.[explosion sound effect]

and boom.[explosion SOUND effect]

The Big Bang Theory Season 12, Episode 9

(IN NORMAL VOICE)
Sheldon, do I really sound like that?

(IN NORMAL VOICE) Sheldon, do I really SOUND like that?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Well, that does sound like me, but no.

Well, that does SOUND like me, but no.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 8

English to Telugu Dictionary: sound

Meaning and definitions of sound, translation in Telugu language for sound with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sound in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'sound'

What sound means in Telugu, sound meaning in Telugu, sound definition, examples and pronunciation of sound in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History