English to Telugu Meaning of spirit - ఆత్మ


Spirit :
ఆత్మ

ఆత్మ, విశ్వములో, జెనీ, గుండె, స్వీయ, విషయం, ధైర్యం, శౌర్యం, సామర్థ్యాన్ని, అర్థం, టేనోర్, కీనోట్, పదార్ధం, కలరింగ్, అశక్తతను, రూపకల్పనగా, ఆలోచన, మనసు, అత్యుత్సాహం, ముల్లు, ప్రోత్సాహకం, అతిశయోక్తి, ప్రేరణను, దెయ్యం, మాంటిల్, సారాంశం, ఆశ్రయించవచ్చు, మూడ్, స్వభావాన్ని, నిగ్రహాన్ని, హాస్యం, మేకప్, నాయకుడు, చీఫ్, తల, ప్రిన్స్, కమాండర్, కోరిక, ప్రయోజనం, ఉద్దేశాన్ని, శక్తి, ఫోర్స్, డ్రైవ్, క్యాలిబర్, ఓజస్సును, స్పంక్, PEP, ఉత్సాహం, నిర్ణయం, ఆలోచిస్తూ, భావన, ఫ్రీమాన్, వీర్యం, పరాక్రమం, స్పార్క్, నిర్వాహకుడు, దర్శకుడు, కండక్టర్, గవర్నర్, ప్రకృతి, అల్లం, ప్రోత్సాహంతో, అభిరుచి, ఆరాధనతో, విచారము, హేతుబద్ధత, ప్రాథమిక సూత్రం, సీడ్, ఎరువులు, పేడ, కంపోస్ట్, సారం, మద్యం

ఆత్మఉత్సాహంగాspiritingSpiritlessఆత్మలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spirit in English
Noun(1) the vital principle or animating force within living things(2) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people(3) a fundamental emotional and activating principle determining one's character(4) any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible(5) the state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection(6) the intended meaning of a communication(7) animation and energy in action or expression(8) an inclination or tendency of a certain kind
Verb(1) infuse with spirit
Examples of spirit in English
(1) He rejects the use of force, as inapplicable to the ÔÇÿfierce spirit of libertyÔÇÖ prevailing in the English colonies.(2) And it started out like that, and there wasn't a lot of truth in it, but there was a lot of spirit of adventure about the whole interview.(3) we seek a harmony between body and spirit(4) The greatest enemy in York was not the Tories but the ÔÇÿprevailing spirit of apathyÔÇÖ, he told them.(5) Some attempts are being made to bring the spirit of individual sport and glory back to its roots with the Nemean Games, a worthy but only partial successful attempt.(6) The mind, the psyche, the soul, the spirit - call it what you will - also has to be returned to some sort of equilibrium.(7) Horatio speaks to the spirit , but the ghost stalks away in silence.(8) Kanyu is the essence of feng shui; feng shui without kanyu is like a body without a spirit .(9) It is my hope that people respond to the spirit of hate, wherever it appears, by renewing their commitment to the long and difficult task of healing and reconciliation.(10) He believed we are each comprised of body, spirit , and soul.(11) Ujjal Dossanjh is certainly the man who epitomizes the entrepreneurial spirit of Indian community in Canada.(12) Tzaer had never been religious, but he had read and heard enough about it to recognize the dragon as a manifestation of the shadow spirit , Khorthage.(13) Together, they deliver a stunning set - full of energy, spirit and skill, and far in excess of anything which we might have imagined from a support act.(14) I think it's really time for America to return to that spirit of community, and that has to be done in a bipartisan way.(15) his visitors admired his spirit and good temper(16) Mr Charles Fricker, well known for his shows with trained Alsatians, is the moving spirit behind the idea.
Related Phrases of spirit
(1) free spirit ::
ప్రశాంతమయిన మనస్సు
(2) team spirit ::
జట్టు స్పూర్తి
(3) the spirit ::
ఆత్మ
(4) evil spirit ::
చెడు ఆత్మ
(5) spirit away ::
ఆత్మ దూరంగా
(6) fighting spirit ::
పోరాట పటిమ
(7) kindred spirit ::
కిండ్రెడ్ ఆత్మ
(8) entrepreneurial spirit ::
వ్యాపార సామర్థ్య స్ఫూర్తిని
(9) school spirit ::
పాఠశాల ఆత్మ
(10) methylated spirit ::
మిథైల్ ఆత్మ
Synonyms
Noun
1. soul ::
ఆత్మ
2. ghost ::
దెయ్యం
3. attitude ::
వైఖరి
4. mood ::
మూడ్
5. morale ::
ధైర్యాన్ని
6. ethos ::
సంస్కృతి
7. courage ::
ధైర్యం
8. enthusiasm ::
అత్యుత్సాహం
11. heart ::
గుండె
13. smell ::
వాసన
14. intent ::
అంగీకార
Verb
15. inspirit ::
చైతన్యవంతం
Different Forms
spirit, spirited, spiriting, spiritless, spirits
Word Example from TV Shows
He has more spirit than his father,
I'll give him that.

He has more SPIRIT than his father, I'll give him that.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

more interested in robbery and plunder
than in matters of the spirit.

more interested in robbery and plunder than in matters of the SPIRIT.

Vikings Season 1, Episode 7

Your spirit guides
are telling me

Your SPIRIT guides are telling me

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

That's the spirit, Howard.

That's the SPIRIT, Howard.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 21

Unless, of course,
the Holy Spirit moves you.

Unless, of course, the Holy Spirit moves you.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

English to Telugu Dictionary: spirit

Meaning and definitions of spirit, translation in Telugu language for spirit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spirit in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'spirit'

What spirit means in Telugu, spirit meaning in Telugu, spirit definition, examples and pronunciation of spirit in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History