English to Telugu Meaning of stick - స్టిక్


Stick :
స్టిక్

రాడ్, స్టిక్, సిబ్బంది, క్లబ్, ఫాగాట్, మద్దతు, అభ్యాస, తడప, చెరకు, బెత్తము, పోల్, రాపిడి, దాచడానికి, రాబోయే, జాపత్రి, రాజదండం, దుడ్డు కర్రతో బాదు

స్టిక్, పియర్స్, గోరే, పంక్చర్, ప్రారంభం, ఆపలేదు, నిజమైంది, సరిపోయే, వేరు, స్ప్లిట్, బలవంతంగా చీల్చు, కంపోజ్, నిర్మించడానికి, చాలు, వ్రాతపూర్వకంగా చేర్చు, చేయించుకోవాలని, భరిస్తున్నారు, భరించలేదని, గుండా, తట్టుకోలేని, కూర్చుని, స్థిరపడేందుకు, నమోదు, మోకాళ్లు, పరిష్కరించడానికి, గృహం, ఆందోళనకి గురి, సమ్మోహితులను, ప్రవర్తనలో ఒడిదుడుకులుగల, పొడిగించుకునేందుకు, ముగింపు, రద్దు, ముంచుతాం

అంటుకోనిస్టిక్stickilyఅభ్యంతరకరకర్రలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stick in English
Noun(1) an implement consisting of a length of wood(2) a small thin branch of a tree(3) a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane(4) a rectangular quarter pound block of butter or margarine(5) informal terms for the leg(6) a long implement (usually made of wood(7) a long thin implement resembling a length of wood(8) marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking(9) threat of a penalty
Verb(1) put, fix, force, or implant(2) stay put (in a certain place(3) stick to firmly(4) be or become fixed(5) endure(6) be a devoted follower or supporter(7) be loyal to(8) cover and decorate with objects that pierce the surface(9) fasten with an adhesive material like glue(10) fasten with or as with pins or nails(11) fasten into place by fixing an end or point into something(12) pierce with a thrust using a pointed instrument(13) pierce or penetrate or puncture with something pointed(14) come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation(15) saddle with something disagreeable or disadvantageous(16) be a mystery or bewildering to
Examples of stick in English
(1) City councillors take a lot of stick over their transport policy.(2) Then, as the circle of guards got tighter, she realized there was a six-foot long, wood stick lying on the ground, halfway buried in the dirt.(3) You must have got some stick from team-mates during your playing days?(4) the authorities couldn't make the charges stick(5) Nobody should be hit in the head with a puck coming off the stick of someone at 100 + mph without a helmet.(6) If history is any guide a lot of this diplomacy was doubtless clumsily done, in alternations between proffers of carrots and threats of the stick .(7) Imagine being able to land a jumbo jet without ever taking control of the stick .(8) Finally you are putting into this mix a whole stick of reduction butter.(9) Despite lengthy investigations, neither charge was made to stick , although he was reproached by the chairmen of both inquiries.(10) I felt the urge to stick my tongue out behind their backs but I stopped myself.(11) just stick that sandwich on my desk(12) If car makers don't agree to move quickly, Kerry could pull out the stick : the threat of higher fuel-economy standards.(13) The charges against him won't stick , but the chilling effect it will have on other researchers will.(14) stick the balls of wool on knitting needles(15) They stood it upright with the help of some remnant pieces of wood, took a stick from the bonfire and lit the fuse before standing back and covering their ears.(16) I hesitated only long enough to grab an incense stick and lighter, and was outside in a minute.
Related Phrases of stick
(1) walking stick ::
చేతి కర్ర
(2) stick to ::
అంటిపెట్టుకోవడం
(3) stick out ::
బయటకు
(4) memory stick ::
మెమరీ స్టిక్
(5) stick around ::
చుట్టూ కర్ర
(6) stick together ::
అతికించు
(7) stick with ::
కొనసాగించు
(8) to stick ::
అతుకుట
(9) cinnamon stick ::
దాల్చిన చెక్క
Synonyms
Noun
1. piece of wood ::
చెక్క ముక్క
2. walking stick ::
చేతి కర్ర
3. cane ::
చెరకు
4. club ::
క్లబ్
5. reefer ::
రెఫెర్
6. peg ::
పెగ్
7. joystick ::
జాయ్స్టిక్
Verb
8. thrust ::
థ్రస్ట్
9. pierce ::
పియర్స్
10. adhere ::
కట్టుబడి
11. affix ::
వ్రాతపూర్వకంగా చేర్చు
12. become trapped ::
మారింది చిక్కుకున్న
13. remain ::
ఉండటానికి
14. be upheld ::
ఆదరించింది
16. nonplus ::
గజిబిజి చేయు
17. lodge ::
గృహం
18. stick by ::
కర్ర
19. bond ::
బాండ్
20. sting ::
స్టింగ్
21. stick around ::
చుట్టూ కర్ర
Different Forms
nonstick, stick, stickily, sticking, sticks
Word Example from TV Shows
like sex on a stick.

like sex on a STICK.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

But I don't imagine
we'll get to stick around for the rest.

But I don't imagine we'll get to STICK around for the rest.

Game of Thrones Season 5, Episode 4

Stick this in your pocket.
Keep it out of sight.

Stick this in your pocket. Keep it out of sight.

Breaking Bad Season 4, Episode 7

And the pee stick in your bathroom
is to check for diabetes.

And the pee STICK in your bathroom is to check for diabetes.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

Mago, find somewhere else
to stick your cock.

Mago, find somewhere else to STICK your cock.

Game of Thrones Season 1, Episode 8

English to Telugu Dictionary: stick

Meaning and definitions of stick, translation in Telugu language for stick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stick in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'stick'

What stick means in Telugu, stick meaning in Telugu, stick definition, examples and pronunciation of stick in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History