English to Telugu Meaning of still - ఇప్పటికీ


Still :
ఇప్పటికీ

స్థిర, సెట్, స్టాటిక్, ఇప్పటికీ, స్థిరంగా, సంస్థ, కాద, అచంచలమైన, నిశ్శబ్ద, ప్రశాంతత, శాంతియుత, ప్రశాంత, విశ్రాంతిలో, చోటనే, మమ్, మూగ, పదములు లేని, అప్రకటిత, నియంత్రణలోనే, తెలివిగా, నడిచిన, చలించని, ప్రశాంతమైన, నిశ్శబ్ధంగా, వినయపూర్వకమైన, బ్లాండ్, సాధువైన, తేలికగా వంగునట్టి, బలహీనుడై, శాంతిపూర్వక, కదల్చకుండా, క్రియారహితంగా, నిష్క్రియాత్మక, జడ, ఆసక్తి లేని, నిశ్శబ్దముగా వుండే, స్థిరమైన, అనేది స్థిరముగా, గట్టి, నిశ్శబ్దం, డెడ్ నిశ్శబ్దం, తీవ్రంగా విశ్రాంతి, మిగిలిన

ఇప్పటికీ, ఇంకా, అయితే, కూడా, సరే, కొలతతో, కానీ, ఏదేమైనా, అప్పుడు కూడా, విశ్రాంతిలో, నిరంతరం, నిత్యము, కూడా అక్కడ, కూడా ఆ సందర్భంలో, ఆ ఉన్నప్పటికీ, స్పష్టమైన, ఆవశ్యకతా, చాలా దగ్గరగా, చాలా, ఇప్పటి వరకు

కానీ, అయితే, ఇప్పటికీ, మాత్రమే, సరే

నేర్పడంనాటబడ్డాయిinstillingమదిలోఇప్పటికీstilledస్టిల్లర్stilleststillingనిశ్శబ్దంలోస్టిల్స్
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of still in English
Noun(1) a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes(2) (poetic(3) an apparatus used for the distillation of liquids; consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed(4) a plant and works where alcoholic drinks are made by distillation
Verb(1) make calm or still(2) cause to be quiet or not talk(3) lessen the intensity of or calm(4) make motionless
Adjective(1) not in physical motion(2) marked by absence of sound(3) (of a body of water(4) used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion(5) not sparkling(6) free from noticeable current
Adverb(1) with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation(2) despite anything to the contrary (usually preceding a concession(3) to a greater degree or extent; used with comparisons, or still(4) without moving or making a sound
Examples of still in English
(1) The suprabatham from the temple loud speaker floated in the still air of the morning.(2) still, another week, another challenge(3) The best drinks for children are milk, which contains calcium, and still water.(4) The old boy may be on his last legs as a possible champion but he still knows how to make the opposition sweat.(5) Some younger trees were still standing, but leaves and small branches had been stripped off.(6) While much has been accomplished, there is still more work to be done as we rebuild from the nation's worst natural disaster.(7) there's still time(8) He felt compelled to show that China might still have a future as great as her past.(9) still another example is the 2012 trip(10) But the growth is still much less than last year with prices beginning to level out.(11) One big advantage of fishing above the dam is that it is still water and offers the opportunity to fish with a float.(12) The water is perfectly still , with no current, no wind and hardly a ripple for waves.(13) Their boss had claimed beforehand that Liverpool can still win the title.(14) On both rivers and still waters, fish will eat this fly and the tying for this pattern is very simple.(15) The mansions still stand, but the mines have closed and the town has declined.(16) there's still another reason
Related Phrases of still
(1) still here ::
ఇప్పటికీ ఇక్కడ
(2) still life ::
ఇప్పటికీ జీవితం
(3) but still ::
కాని ఇంకా
(4) stand still ::
ఇప్పటికీ నిలబడటానికి
(5) still water ::
ఇప్పటికీ నీరు
(6) still sick ::
ఇంకా అనారోగ్యంగా ఉన్నాను
(7) still not ::
ఇంకా లేదు
(8) still young ::
ఇప్పటికి యవ్వనంగా
(9) sit still ::
ఇప్పటికీ కూర్చుని
(10) be still ::
నిశ్చలముగా ఉండు
Synonyms
Adjective
2. quiet ::
నిశ్శబ్ద
3. calm ::
ప్రశాంతత
4. silent ::
నిశ్శబ్ద
5. static ::
స్టాటిక్
Adverb
6. up to this time ::
ఈ సమయంలో వరకు
7. nevertheless ::
అయితే
8. stock-still ::
స్టాక్ ఇప్పటికీ
9. even ::
కూడా
Noun
12. distillery ::
డిస్టిలరీ
Verb
13. quiet ::
నిశ్శబ్ద
14. abate ::
తగ్గు
15. relieve ::
ఉపశమనానికి
16. shut up ::
నోరుముయ్యి
Antonyms
1. boisterous ::
అట్టహాసమైన
2. loud ::
బిగ్గరగా
3. noisy ::
ధ్వనించే
4. raucous ::
బొంగురుగా
5. rip-roaring ::
అనుకరణగా గర్జిస్తున్న
6. rowdy ::
రౌడీ
7. tumultuous ::
గందరగోళ
8. unquiet ::
నెమ్మది లేని
Different Forms
instill, instilled, instills, still, stilled, stiller, stillest, stilling, stillness, stills
Word Example from TV Shows
Still here.

Still here.

Breaking Bad Season 4, Episode 9

and we were
still 400th in line.

and we were STILL 400th in line.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

Still, you might want
to take it off Facebook.

Still, you might want to take it off Facebook.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 8

Your Grace, there's still no word
from the Unsullied.

Your Grace, there's STILL no word from the Unsullied.

Game of Thrones Season 7, Episode 4

Doesn't matter. Bernadette
still would've been working

Doesn't matter. Bernadette STILL would've been working

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

English to Telugu Dictionary: still

Meaning and definitions of still, translation in Telugu language for still with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of still in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'still'

What still means in Telugu, still meaning in Telugu, still definition, examples and pronunciation of still in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History