English to Telugu Meaning of strain - జాతి


Strain :
జాతి

ఆలింగనం, స్క్వీజ్, కౌగిలింత, జాతి, కలుపుట, రెట్లు, పుల్, ఉద్రిక్తత, డ్రా, దూర, లక్షణం, నొప్పి, ఇబ్బంది, అలసట, ప్రయత్నంతో, తీవ్రతను, ఒత్తిడి, ప్రభావం, దౌర్జన్యం, నిరంకుశత్వం, అణచివేతకు, దొంగాట, వడపోత, వంశం, హౌస్, తెగ, కుటుంబం, పన్నుల, రుద్దడం, సాగు, సంస్కృతి, డ్రాయింగ్, మేరకు, వ్యాకోచం, ఫోర్స్, శక్తి యొక్క ప్రదర్శన, బలప్రయోగానికి, పట్టుబట్టడం

స్క్వీజ్, ఆలింగనం, గట్టిగా కౌగిలించుకొనుట, కలుపుట, జాతి, జల్లెడ, మలినాలను, మళ్లీ ప్రవహించేలా, విస్తరణను, టగ్, కధనాన్ని, డ్రాగ్, ఫోర్స్, తాన్, లెక్కించేందుకు, బిగించి, సింగే, బైండ్, పత్రికా, హింసించు, పట్టు, ఒత్తిడి, వడపోత, దౌర్జన్యం, అక్రమ పరిపాలన, ఉల్లంఘించే, దుఃఖపెట్టు, శుద్ధ, కరిగే, బహిర్గతం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, ప్లక్, సమర్ధిస్తాను, ఉపయోగాన్ని ఫోర్స్, ప్రదర్శన ఫోర్స్, అమలు

జాతిఒత్తిడిస్టయినర్స్ట్రైనర్లుప్రయాసకుజాతులు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of strain in English
Noun(1) (physics(2) difficulty that causes worry or emotional tension(3) a succession of notes forming a distinctive sequence(4) (psychology(5) a special variety of domesticated animals within a species(6) (biology(7) injury to a muscle (often caused by overuse(8) the general meaning or substance of an utterance(9) an effortful attempt to attain a goal(10) an intense or violent exertion(11) the act of singing
Verb(1) to exert much effort or energy(2) test the limits of(3) use to the utmost; exert vigorously or to full capacity(4) separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements(5) cause to be tense and uneasy or nervous or anxious(6) become stretched or tense or taut(7) remove by passing through a filter(8) rub through a strainer or process in an electric blender(9) alter the shape of (something
Examples of strain in English
(1) This has put a strain on our long-distant communication.(2) Durcan has a groin strain , while Brehony is troubled by a hamstring injury.(3) Remove from the heat and strain the mixture through a fine mesh sieve into a bowl.(4) Repetitive strain injuries are thought to be the result of tasks such as typing or even picking up the phone repeatedly.(5) The social fabric is already showing signs of strain .(6) Just casting it once can be a real strain on the body.(7) It appears that the strain on his body was too much, and that restricting himself to one day games was all he had the strength and fitness to do.(8) Anyone who forgot to bring the radio had to stand or strain themselves to listen to the game on somebody else's radio.(9) After two hours, carefully strain the oil by using unbleached muslin (usually available at fabric stores).(10) the telltale signs of nervous strain(11) strain the custard into a bowl(12) Remove from the heat and serve as it is or strain the leaves and potato into a food processor.(13) Normally HIV can take up to 10 years before it develops into Aids, but the new strain damages the immune system at a far greater rate, so it becomes Aids within a couple of months.(14) What about the strain of radical feminism in the current government and the attitudes they create?(15) aluminum may bend under strain(16) Once the concentration is strong, strain the mixture, then place strips of paper in the water and simmer until most of the water is evaporated.
Related Phrases of strain
(1) to strain ::
బెణుకు
(2) strain gauge ::
జాతి గేజ్
(3) strain energy ::
పీడన శక్తి
(4) tensile strain ::
తన్యత జాతి
(5) strain hardening ::
జాతి గట్టిపడే
(6) mental strain ::
మానసిక ఒత్తిడి
(7) emotional strain ::
మానసిక జాతి
Synonyms
Noun
1. tension ::
ఉద్రిక్తత
2. injury ::
గాయం
3. pressure ::
ఒత్తిడి
4. stress ::
ఒత్తిడి
5. sound ::
సౌండ్
6. variety ::
వివిధ
7. descent ::
సంతతికి
8. tendency ::
ధోరణి
9. element ::
మూలకం
10. song ::
పాట
11. stock ::
స్టాక్
13. mental strain ::
మానసిక ఒత్తిడి
15. form ::
రూపం
16. tenor ::
టేనోర్
17. melody ::
శ్రావ్యత
Verb
18. overtax ::
గురిచేస్తుంది
19. injure ::
గాయపరిచే
20. struggle ::
పోరాటం
22. pull ::
పుల్
23. clasp ::
కలుపుట
24. sieve ::
జల్లెడ
25. tense ::
కాలం
26. distort ::
వక్రీకరించే
27. filter ::
వడపోత
28. strive ::
పోరాడాలి
29. try ::
ప్రయత్నించండి
30. extend ::
విస్తరించడానికి
31. puree ::
పురీ
Different Forms
strain, strained, strainer, strainers, straining, strains
English to Telugu Dictionary: strain

Meaning and definitions of strain, translation in Telugu language for strain with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of strain in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'strain'

What strain means in Telugu, strain meaning in Telugu, strain definition, examples and pronunciation of strain in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History