English to Telugu Meaning of support - మద్దతు


Support :
మద్దతు

మద్దతు, నేపధ్య, కైవశం, నిర్ధారణ, గట్టిగా పట్టుకొను, సహాయం, సాయం, చికిత్స, సులభతర, బూస్ట్, రిసార్ట్, ఆశ్రయం, అభ్యాస, మౌంటు, నౌకాశ్రయం, రక్షణ, ఆశ్రయిస్తారు, ఇనుమడిస్తుంది, ఉండడానికి, సిబ్బంది, తీరం, గోడలకు, సంబంధమైన, ఆత్రుతతో, అత్యుత్సాహం, ఉత్సాహాన్ని, బాధ, ఓర్పు, ఎడతెగని, బేరింగ్, స్టిక్, లీనింగ్, పరోక్షనింద, లీన్-టు, మొగ్గుచూపుతున్నారు, ఆనందం, మార్గం, కొలిచేందుకు, అవెన్యూ, కళా ప్రక్రియ, వనరు, భరణం, నిర్వహణ, పెంపకంలో, దాణా, ఆహార, పోషణ, ప్రాపకం, గొడుగు

మద్దతు, సమర్థించేలా, తిరిగి, న్యాయంచేయటానికి, కైవశం, సహాయం, చికిత్స, తమనుతాము గుర్తించడానికి, స్నేహంగా, మొగ్గుచూపుతున్నారు, వైపు, అనుసరించండి, చేపట్టు, పోషించుట, రక్షిస్తున్న, తీసుకురావటానికి, వెనుక, ఫీడ్, కొనసాగటానికి, బోయ్, అభ్యాస, తీసుకు, సాధనకు, రుజువు, ధ్రువీకరించడం, చేయడం, నిర్ధారించేందుకు, పరిపాలకుడుగా, అలాగే ఉంచు, సంరక్షించేందుకు, నిర్వహించడానికి, తగ్గేందుకు, కొనసాగించడానికి, చేయించుకోవాలని, భరిస్తున్నారు, భరించలేదని, గుండా, తట్టుకోలేని, వదనం, చెయ్యి, పెంపకం, రైలు, వినోదాన్ని, కలిగి, పెంపుడు, రక్షించడానికి, కొలతను కలిగియుండు, విశదం, ప్రోత్సహిస్తున్నాము

nonsupportnonsupportingమద్దతుsupportableమద్దతుమద్దతుదారుమద్దతుదారులుమద్దతుసమర్ధించారుమద్దతు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of support in English
Noun(1) the activity of providing for or maintaining by supplying with money or necessities(2) aiding the cause or policy or interests of(3) something providing immaterial assistance to a person or cause or interest(4) a military operation (often involving new supplies of men and materiel(5) documentary validation(6) the financial means whereby one lives(7) supporting structure that holds up or provides a foundation(8) the act of bearing the weight of or strengthening(9) a musical part (vocal or instrumental(10) any device that bears the weight of another thing(11) financial resources provided to make some project possible
Verb(1) give moral or psychological support, aid, or courage to(2) support materially or financially(3) be behind; approve of(4) be the physical support of; carry the weight of(5) establish or strengthen as with new evidence or facts(6) adopt as a belief(7) support with evidence or authority or make more certain or confirm(8) argue or speak in defense of(9) play a subordinate role to (another performer(10) be a regular customer or client of(11) put up with something or somebody unpleasant
Examples of support in English
(1) It is still illegal in South Korea to advocate support for North Korea or its regime.(2) The strikers have won overwhelming public support for their campaign to escape poverty.(3) She screamed abuse at her managers after the support band finished its set.(4) The girls are going to be the support band, so I may try to take some more photos for their website.(5) she clutched the sideboard for support(6) I arrived a little late, after problems parking, but managed to catch around half of the support act.(7) There are already more people than our planet can support on an ongoing basis.(8) They have no back up system, no organisation to which they can turn to for support and financial assistance.(9) Performing at the dance will be the Irish band Seamus Moore and his JCB Band plus a support band.(10) Sheila found herself clutching the sideboard for support as a surge of vertigo threatened to overcome her.(11) Roger hopes to arrange for local rock bands to play support during each Keighley concert.(12) Nervous observers sketched doomsday scenarios, but the president received widespread bipartisan support .(13) Eventually he shuffled off leaving half the crowd blissfully unaware there had even been a support act.(14) He unified his state in order to support an army strong enough to defend it.(15) What's interesting about this is that the 3.06GHz Pentium 4 was the first P4 to officially support Hyper-Threading.(16) Once the record was out, we started to do gigs as a support act to bands like A Certain Ratio and Inspiral Carpets.
Related Phrases of support
(1) to support ::
మద్దతివ్వడానికి
(2) technical support ::
సాంకేతిక మద్దతు
(3) financial support ::
ఆర్ధిక సహాయం
(4) child support ::
బాలల మద్దతు
(5) tech support ::
టెక్ మద్దతు
(6) support staff ::
మద్దతు సిబ్బంది
(7) support group ::
మద్దతు బృందం
(8) income support ::
రాబడికి ఆసరా
(9) moral support ::
నైతిక మద్దతు
(10) in support ::
మద్దతు
Synonyms
Noun
1. pillar ::
స్థూపాన్ని
2. maintenance ::
నిర్వహణ
3. encouragement ::
ప్రోత్సాహంతో
4. comfort ::
సౌకర్యం
6. backing ::
నేపధ్య
7. advocacy ::
న్యాయవాద
9. livelihood ::
జీవనోపాధి
10. documentation ::
డాక్యుమెంటేషన్
12. financial backing ::
ఆర్థిక సాయం
13. accompaniment ::
సహవాయిద్యం
Verb
15. provide for ::
అందించడానికి
16. comfort ::
సౌకర్యం
17. substantiate ::
శక్తివంతం చేసేందుకు
18. help ::
సహాయం
19. back ::
తిరిగి
20. advocate ::
న్యాయవాది
21. underpin ::
మద్దతు
22. endure ::
భరిస్తున్నారు
23. subscribe ::
చందా
25. defend ::
రక్షించడానికి
26. plump for ::
బొద్దుగా
27. corroborate ::
బలపరచడం
28. patronage ::
ప్రాపకం
Antonyms
1. disprove ::
ఖండించే
2. rebut ::
త్రిప్పికొట్టు
3. refute ::
తోసిపుచ్చే
Different Forms
nonsupport, nonsupporting, support, supportable, supported, supporter, supporters, supporting, supportive, supports
Word Example from TV Shows
He's Grandfather's bannerman.
We can't expect his support?

He's Grandfather's bannerman. We can't expect his SUPPORT?

Game of Thrones Season 1, Episode 9

A small payload support structure for
a European science experimental package...

A small payload SUPPORT structure for a European science experimental package...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

Why don't you just call tech support?

Why don't you just call tech SUPPORT?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

No lumbar support whatsoever.

No lumbar SUPPORT whatsoever.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 1

Your brother will clearly not support me,
but the question is,

Your brother will clearly not SUPPORT me, but the question is,

Vikings Season 1, Episode 9

English to Telugu Dictionary: support

Meaning and definitions of support, translation in Telugu language for support with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of support in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'support'

What support means in Telugu, support meaning in Telugu, support definition, examples and pronunciation of support in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History