English to Telugu Meaning of take - పడుతుంది


Take :
పడుతుంది

పడుతుంది, అంగీకరించాలి, అందుకుంటారు, లో పడుతుంది, తీసుకో, చేద్దామని, భరించలేదని, తీసుకు, స్థానం, ధరించడం, క్యాచ్, పట్టుకోండి, నిర్బంధంలోకి, ఆపలేదు, టచ్, విచారణ, దత్తత, కొనుగోలు, పొగ, పానీయం, ప్రతిమ, పోటును, అధిగమించేందుకు, పట్టి, పెనగులాడు, పట్టు, జయించటానికి, విజయం, అధిగమించటం, ఓటమి, దొంగతనం, స్నిట్చ్, అపహరించు, లిఫ్ట్, చిటికెడు, మోసపుచ్చు, జేబులో, గ్రహించడానికి, అవగతం, స్నాచ్, స్వాధీనం, ఆనందంలో ముంచివేయు, రాక్, విప్, సరఫరాచెయ్యి, అప్రియమైన అంశాన్ని దృఢపరచు, ఒక పానీయం పడుతుంది, పీల్చుకోవడానికి, చొచ్చుకురావడం, ఆకర్షించే, అబ్బుర, మంత్రించు, శూన్యముచెయ్యి, ఛాయాచిత్రం, షూట్, ఎర, కొరుకు, ఎంచుకొను, నిర్దిష్టంగా

పడుతుందితీసుకుంటాడు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of take in English
Noun(1) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(2) the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
Verb(1) carry out(2) require (time or space(3) take somebody somewhere(4) get into one's hands, take physically(5) take on a certain form, attribute, or aspect(6) interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression(7) take something or somebody with oneself somewhere(8) take into one's possession(9) travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route(10) pick out, select, or choose from a number of alternatives(11) receive willingly something given or offered(12) assume, as of positions or roles(13) take into consideration for exemplifying purposes(14) require as useful, just, or proper(15) experience or feel or submit to(16) make a film or photograph of something
Examples of take in English
(1) don't take it home(2) Incidentally, the camera allows us to take snapshots while it is recording a video.(3) I raised my camera to take a photograph of this to send to Midland Mainline.(4) If we take Baghdad as an example, there was incredible chaos after the war.(5) I take your point, and agree somewhat, but disagree somewhat.(6) verbs which take both the infinitive and the finite clause as their object(7) do you take sugar?(8) In any case, Coyle's men did take a first minute lead with Dens defender Bobby Mann at fault.(9) When a compositor had set up his take he deposited the type set up by him on a galley upon the galley-bank, and deposited the copy from which he had set up the type in a drawer or box, or upon a table or shelf.(10) There are more clean-ups, and when Wallace is happy, producer Tony Platt calls for a take .(11) Don't take anything that Gibson wrote about as gospel on what Voudoun is about.(12) They take the shortest possible route but do not know the height of their vehicle.(13) He reached out to take her hand, but halted, his attention turning elsewhere.(14) what age do you take her to be?(15) I have always advocated that players must stand up and take criticism and accept that.(16) When she looked up at him he placed a fresh smile upon his lips and reached out to take her hand.
Related Phrases of take
(1) take care ::
జాగ్రత్త
(2) take it easy ::
టేక్ ఇట్
(3) take out ::
చేద్దామని
(4) take place ::
జరిగేటట్లు
(5) take up ::
తీసుకో
(6) take a bow ::
ఒక విల్లు పడుతుంది
(7) take a shower ::
స్నానము చేయి
Synonyms
Verb
1. lay hold of ::
పట్టుకుంది లే
2. remove ::
తొలగించడానికి
3. extract ::
సారం
4. drink ::
పానీయం
5. capture ::
సంగ్రహ
6. steal ::
దొంగతనం
7. subtract ::
వ్యవకలనం
8. occupy ::
ఆక్రమిస్తాయి
9. rent ::
అద్దెకు
10. accept ::
అంగీకరించాలి
11. pick ::
ఎంచుకోండి
12. consider ::
పరిగణలోకి
13. ascertain ::
నిర్ధారించేందుకు
14. write ::
వ్రాయడానికి
15. bring ::
తీసుకుని
16. escort ::
ఎస్కార్ట్
18. derive ::
ఉద్భవించిందని
19. receive ::
అందుకుంటారు
20. act on ::
పనిచేయగలదు
21. regard as ::
గా సంబంధించి
22. assume ::
ఊహించుకోవటం
23. understand ::
అర్థం
24. captivate ::
దోచుకోవడానికి
25. endure ::
భరిస్తున్నారు
27. study ::
అధ్యయనం
28. last ::
గత
29. require ::
అవసరం
30. wear ::
ధరించడం
31. be effective ::
సమర్థవంతంగా
32. select ::
ఎంచుకోండి
33. take on ::
తీసుకుంటే
34. get hold of ::
దానిని పటుకో
36. subscribe ::
చందా
37. conduct ::
ప్రవర్తన
38. film ::
సినిమా
39. get ::
పొందుటకు
40. have ::
కలిగి
41. drive ::
డ్రైవ్
42. call for ::
కోసం కాల్
43. make ::
తయారు
44. exact ::
ఖచ్చితమైన
45. carry ::
తీసుకు
46. claim ::
దావా
47. charter ::
చార్టర్
48. aim ::
లక్ష్యం
49. contain ::
కలిగి
50. read ::
చదవండి
51. fill ::
పూరించడానికి
52. ingest ::
ఆహారముగా
53. submit ::
submit
Noun
54. catch ::
క్యాచ్
55. revenue ::
ఆదాయం
56. scene ::
సన్నివేశం
57. view of ::
దృష్టిలో
58. return ::
తిరిగి
Antonyms
1. decline ::
క్షీణత
2. deny ::
తిరస్కరించాలని
3. disallow ::
నిరాకరించు
4. disapprove ::
నిరాకరించడానికి
5. negative ::
ప్రతికూల
6. refuse ::
తిరస్కరించవచ్చు
7. reject ::
తిరస్కరించడానికి
8. spurn ::
తిరస్కరిస్తారు
9. veto ::
వీటో
Different Forms
take, takes
Word Example from TV Shows
He'll never take us home.

He'll never TAKE us home.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

-(SLAMS FIST)
-I'll take a look myself.

-(SLAMS FIST) -I'll TAKE a look myself.

Westworld Season 3, Episode 8

I can't take this anymore.

I can't TAKE this anymore.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 8

Why don't you take her to Disneyland?

Why don't you TAKE her to Disneyland?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 18

When my dragons are grown,
we will take back what was stolen from me

When my dragons are grown, we will TAKE back what was stolen from me

Game of Thrones Season 2, Episode 4

English to Telugu Dictionary: take

Meaning and definitions of take, translation in Telugu language for take with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of take in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'take'

What take means in Telugu, take meaning in Telugu, take definition, examples and pronunciation of take in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History