English to Telugu Meaning of thin - సన్నని


Thin :
సన్నని

సన్నని, జరిమానా, విలీన, తగ్గించేందుకు, క్రమక్షీణత, దోచుకునేవాడు, ద్రవం తయారు, నీటి డౌన్, కరిగే, థా

సన్నని, విలీన, నీతిలేని, పలుచగా, సారహీనమైన, సోప్రానో, జరిమానా, టేనోర్, బక్కపలుచని, క్రమక్షీణత, స్థానంకు, లీన్, లోపంతో, అభివృద్ధి చెందని, పండని, బలహీనమైన, పేలవంగా, పాలిపోయినట్టు, బలహీనంగా, వెలిసినట్లున్న, సూక్ష్మ, సున్నితమైన, తెలుసుకునే, చిన్న, మధ్యస్థమైన, కాంతి, సాధారణ, అల్ప జనాభా, ద్రవ, ద్రవం, సాధువైన, బ్లాండ్, సాఫ్ట్, పెటిట్, వాస్తవం కానప్పుడు, తెలివి తక్కువానిగా భావించాము, మిగిలారు, Dime, అస్థి, లీన్ శరీరం కలిగిన, నీటి, అరుదైన, ఓపెన్, అసాధారణం, అరుదుగానే, చాలా మధ్య, అక్కడక్కడ, అతితక్కువ, పేద, బలహీన, పెళుసు, పెళుసుగా, పనికిరాని, అతికొద్ది

సన్ననిసన్నగాపలుచటిthins
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of thin in English
Verb(1) lose thickness; become thin or thinner(2) make thin or thinner(3) lessen the strength or flavor of a solution or mixture(4) take off weight
Adjective(1) of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section(2) lacking excess flesh(3) very narrow(4) not dense(5) relatively thin in consistency or low in density; not viscous(6) (of sound(7) lacking spirit or sincere effort(8) lacking substance or significance
Adverb(1) without viscosity
Examples of thin in English
(1) A hole has been torn in the thin veil of ozone just above the Antarctic.(2) The air is so thin it is incapable of supporting life.(3) Baron stifled his angry response and forced a thin smile instead.(4) The string tone is thin , but the sound has an attractive warmth overall.(5) She began to feel her thin shoes break under her, and the muscles in her thighs started to burn with fury from the intense climb.(6) The weather was fairly warm for Spring, so the boys were fine in their thin clothing.(7) I found the explanation for the campaign material disappointing and a bit thin .(8) He gave me a brief, thin smile that seemed more for my benefit than his.(9) There seems to have been at most a thin trickle of men directly from northern France into Scotland, and there is little evidence of migration directly from the Continent to Ireland.(10) Once you have bunched four or five sprigs together, wind thin wire around the cluster, leaving a one-inch spike at the bottom.(11) Behind that sound, hidden in it, was the thin , faint sound of a woman's distant scream, coming from inside the building.(12) She is skeletally thin , with hollow, cadaverous eyes and cheeks.(13) If no frank perforation is seen, thin barium liquid should be used to identify lacerations that may otherwise be missed.(14) The whiting have started to thin out although the blackfish have picked up a bit.(15) The invitation, offered with a thin smile, comes out of the blue.(16) If you are one of those frailer and more malnourished types, you should eat light nourishing soups or thin rice porridge.
Related Phrases of thin
(1) tall and thin ::
పొడవైన మరియు సన్నని
(2) very thin ::
చాలా సన్నని
(3) through thick and thin ::
మందపాటి మరియు సన్నని ద్వారా
(4) thin layer ::
పలుచటి పొర
(5) thin film ::
థిన్ ఫిల్మ్
(6) thin air ::
సన్నని గాలి
(7) thin client ::
చిన్న క్లయింట్
(8) thick and thin ::
మందమైన మరియు పలుచనైన
(9) thin out ::
సన్నని
(10) thin ice ::
సన్నని మంచు
Synonyms
Adjective
1. narrow ::
సన్నని
2. lightweight ::
తేలికైన
3. slim ::
slim
4. sparse ::
అక్కడక్కడ
5. watery ::
నీటి
6. weak ::
బలహీనమైన
7. insubstantial ::
వాస్తవం కానప్పుడు
8. lean ::
లీన్
9. slender ::
సన్నని
10. slight ::
స్వల్ప
Verb
11. dilute ::
విలీన
12. disperse ::
వెదజల్లడానికి
13. reduce ::
తగ్గించేందుకు
Adverb
Antonyms
1. chubby ::
చబ్బీ
2. corpulent ::
లావుగా
3. fat ::
కొవ్వు
4. gross ::
స్థూల
5. obese ::
ఊబకాయం
6. overweight ::
అధిక బరువు
7. plump ::
బొద్దుగా
8. portly ::
portly
9. rotund ::
rotund
10. tubby ::
తొట్టి వంటి ఆకారం
Different Forms
thin, thinly, thinness, thins
Word Example from TV Shows
See, first we let the lawyers
and the jocks thin the herd...

See, first we let the lawyers and the jocks THIN the herd...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

What-- I thought you said
you were spread too thin.

What-- I thought you said you were spread too THIN.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

It's stretching them thin,
which is maybe the point.

It's stretching them THIN, which is maybe the point.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

SKETCHY:
The ozone layer is already thin
because of the cow farts.

SKETCHY: The ozone layer is already THIN because of the cow farts.

Breaking Bad Season 4, Episode 4

Someone jury-rigged
a thin character

Someone jury-rigged a THIN character

Westworld Season 2, Episode 3

English to Telugu Dictionary: thin

Meaning and definitions of thin, translation in Telugu language for thin with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of thin in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'thin'

What thin means in Telugu, thin meaning in Telugu, thin definition, examples and pronunciation of thin in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History