English to Telugu Meaning of train - రైలు


Train :
రైలు

రైలు, రైల్వే రవాణా, ఇంజిన్, కళా ప్రక్రియ, నిబంధన, స్ట్రీమ్, ప్రవాహం, కోర్సు, సిరీస్, క్రమం, స్ట్రింగ్, మాస్, వరుసగా, లైన్, పరిధి, ర్యాంక్, టైర్, మంద, గుంపు, వెనకవీపు, కాలిబాట, తోక, దృఢమైన, మిగిలిన, శవయాత్ర, తిమింగలం నూనె, ట్రైన్ ఆయిల్, తరగతి, వర్గం, సమూహం, గ్రేడ్

రైలు, ఆదేశించు, నేర్పిన, లక్ష్యం, ప్రత్యక్ష, కోరుకుంటారు, పెంపకం, తీసుకురావటానికి, మద్దతు, నిర్వహించడానికి

రైలుఅభ్యాసపర్చగలశిక్షణట్రైనీశిక్షణశిక్షణశిక్షకులుశిక్షణరైళ్లు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of train in English
Noun(1) public transport provided by a line of railway cars coupled together and drawn by a locomotive(2) a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding(3) a procession (of wagons or mules or camels(4) a series of consequences wrought by an event(5) piece of cloth forming the long back section of a gown that is drawn along the floor(6) wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed
Verb(1) create by training and teaching(2) undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession(3) develop (a child's or animal's(4) educate for a future role or function(5) teach or refine to be discriminative in taste or judgment(6) point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment(7) teach and supervise (someone, to(8) exercise in order to prepare for an event or competition(9) cause to grow in a certain way by tying and pruning it(10) travel by rail or train(11) drag loosely along a surface; allow to sweep the ground
Examples of train in English
(1) We cannot know what train of events our actions will set in motion.(2) Sport is about competing to see who is the best and athletes have to train hard to reach the top.(3) But once this train was set in motion, it became impossible to stop or even to alter its course.(4) Her outfit was a voluminous lace affair without shape or style, and I couldn't see her own shoes from the grubby train of her dress.(5) I want to train a pear tree as an espalier against a wall.(6) The philosophy is it's easier to train an athlete to perform pit stops than it is to turn a mechanic into a top-tier athlete.(7) We train elite athletes in hopes that they will make it to the Olympics.(8) Again, he chuckled as if this whole train of events was nothing but some outrageous mischief meant to unnerve me.(9) Regally an hour and a half late, Ermias arrives with a train of 20 family members, bodyguards and aides.(10) The engines had twin overhead camshafts which were gear driven via a train of gears coming from the rear of the crankshaft.(11) we train on Wednesdays(12) It is his sale of Christ that sets in motion the train of events leading up to the Crucifixion.(13) He had carried her all the way to his horse, the long train of her blue dress trailing behind them, and placed her in front of him in the saddle.(14) A train of twenty-eight mules would carry about four tons, a similar number of horses about three tons.(15) But at a certain point he had begun to train his own players, and at that point he opted for women.(16) She was dressed in a clingy serpent green gown with a long train and a humongous collar.
Related Phrases of train
(1) train station ::
రైల్వే నిలయం
(2) by train ::
రైలులో
(3) train track ::
రైలు పట్టాలు
(4) on the train ::
రైలులో
(5) train ticket ::
రైలు టికెట్
(6) bullet train ::
బుల్లెట్ రైలు
(7) travel by train ::
రైలు ప్రయాణం
(8) take the train ::
రైలుకి
(9) miss the train ::
రైలు మిస్
(10) freight train ::
గూడ్స్ రైలుబండి
Synonyms
Noun
1. locomotive ::
లోకోమోటివ్
2. retinue ::
పరివారం
3. procession ::
ఊరేగింపు
4. chain ::
గొలుసు
5. gearing ::
గేరింగ్
6. string ::
స్ట్రింగ్
7. caravan ::
బిడారు
Verb
8. instruct ::
ఆదేశించు
9. study ::
అధ్యయనం
10. exercise ::
వ్యాయామం
11. aim ::
లక్ష్యం
13. trail ::
కాలిబాట
14. prepare ::
సిద్ధం
15. condition ::
పరిస్థితి
16. develop ::
అభివృద్ధి
17. coach ::
రైలు పెట్టె
18. take ::
పడుతుంది
19. rail ::
రైలు
20. groom ::
వరుడు
Different Forms
train, trainable, trained, trainee, trainees, trainer, trainers, training, trains
Word Example from TV Shows
to the train store
and to a Walgreens in Arcadia,

to the TRAIN store and to a Walgreens in Arcadia,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 24

You will train them yourselves.

You will TRAIN them yourselves.

Game of Thrones Season 1, Episode 1

to the list of train stores

to the list of TRAIN stores

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

I trained Ricky to smoke.
I can train him to shoot a dart.

I TRAINed Ricky to smoke. I can TRAIN him to shoot a dart.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

...where I can board
your giggling train of thought?

...where I can board your giggling TRAIN of thought?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 23

English to Telugu Dictionary: train

Meaning and definitions of train, translation in Telugu language for train with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of train in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'train'

What train means in Telugu, train meaning in Telugu, train definition, examples and pronunciation of train in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History