English to Telugu Meaning of turn - మలుపు


Turn :
మలుపు

మలుపు, బాక్సింగ్, పాచికలు, శాఖ, కథ, మార్పు, ప్రత్యామ్నాయ, స్విచ్, వైవిధ్యం, బెంట్, టర్నింగ్, బెండ్, వొంపు, ప్రక్కతోవ, భ్రమణ, తిరుగు, గిరగిరా, గాలి, సమయం, పగటి, వ్యవధి, సముద్రతీర, తీరం, పరిస్థితిలో, పరీవాహక, సంక్షోభం, పాయింట్, విక్షేపం, నిబంధన, రౌండ్, అంశం, రంగస్థల, కాలం, బాధ్యత గల, తరం, కళా ప్రక్రియ, శైలి, కస్టమ్, పాటించవలసిన, ఆచరణలో, అలవాటు, మనస్తత్వం, ధోరణి, బయాస్, ఆప్టిట్యూడ్, లీనింగ్, సందర్భంగా, ప్రయోజనం, లక్ష్యం, ఉదాహరణకు, యాసను, హానికరమైన ప్రవర్తన, మోడ్, రూపం, కార్యనిర్వహణ, మెలికలు తిరుగు, పిండుట, మెలిపెట్టుట, ట్విస్ట్, సందు, వక్రత, మూలలో, క్రాసింగ్, జంక్షన్

మలుపు, ధోరణి, మాట తప్పడం, అబౌట్-ఫేస్, పెరుగుతాయి, వస్తాయి, ఉంటుంది, వెళ్ళండి, పొందుటకు, గాలి, బెండ్, తిరిగి, రొటేట్, తిరుగుతాయి, గురించి తిరుగులేని, చక్రం, చుడతారు, మార్పు, ఉపసంహరించుకోవచ్చు, మార్చే, రూపమును, స్వభావమును, ట్విస్ట్, స్పిన్, బాధతో మెలికలు తిరుగు, వెనక్కి ఇవ్వు, వెనక్కి వెళ్ళు, బదిలీ, ప్రత్యామ్నాయ, పరివర్తకం, వేర్వేరుగా, చెదురుమదురు, పరిపూర్ణ, మేందర్, తప్పు దారి, ముఖం, ముందు, చూడండి, నిర్మించేందుకు, రూపం, వహిస్తాయి, ఉన్నారు, నిర్మించడానికి, ఆమ్లముగా, పుల్లని, రెండర్, సెట్, మారింది, ముగించడానికి, చాలు, తగ్గించేందుకు, క్షీణత, అలక, ఇంక్లైన్, ముందుకు వంగు, వంగు, విల్లు, రుజువు, రోల్, అనువదించడానికి, అనువదించేందుకు, ఏర్పాటు, స్థానం, రన్, డ్రైవ్, దారి, ప్రవర్తన, కదలిక, పంపడానికి, చిరునామా, డిస్పాచ్, తంతి, ప్రసారం, సమ్మె, సూచిస్తున్నాయి, వంచు, బెవెల్, చుట్టండి, మెలికలు తిరుగు, హాజరు, మెళుకువ, గమనిక, నోటీసు, గమనించి, దరఖాస్తు, వా డు, కలిగించటానికి, పెట్టడం, అమలుచేయు, రీల్, మారుతూ, టర్నోవర్

మలుపుమారినటర్నింగ్మలుపులు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of turn in English
Noun(1) a circular segment of a curve(2) the act of changing or reversing the direction of the course(3) (game(4) an unforeseen development(5) a movement in a new direction(6) the act of turning away or in the opposite direction(7) turning or twisting around (in place(8) a time period for working (after which you will be relieved by someone else(9) (sports(10) a short performance that is part of a longer program(11) a favor for someone(12) taking a short walk out and back
Verb(1) change orientation or direction, also in the abstract sense(2) undergo a transformation or a change of position or action(3) undergo a change or development(4) cause to move around or rotate(5) change to the contrary(6) pass to the other side of(7) pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become(8) let (something(9) move around an axis or a center(10) cause to move around a center so as to show another side of(11) to send or let go(12) to break and turn over earth especially with a plow(13) shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel(14) change color(15) twist suddenly so as to sprain(16) cause to change or turn into something different;assume new characteristics
Examples of turn in English
(1) turn the oven to 200Ôö¼Ôûæ(2) With summer now a memory, and the leaves beginning to turn , its time to prepare to put your boat away for the winter.(3) The engine stirred after the third turn of the key, emitting the guttural gurgle of a badly tuned rally car.(4) In 1993, at the age of 81, Gunnar made himself a wood lathe specifically to turn spheres.(5) they were asked to turn their cards face down(6) it gave me quite a turn!(7) When it got to this point in the game, this was the only time John could go out and turn everything loose.(8) To many in Scotland, Smith is just a comic turn and it's often taken outsiders to recognise her ability to do more than just drop one-liners.(9) she had a nasty turn in the middle of the night(10) However, around the turn of the 15th century, the practice began of having a small chorus sing polyphonically.(11) Industry observers say that the sudden turn of events in the industry has to be assimilated with a note of caution.(12) Do up all buttons, snaps, zippers, etc. before washing and turn the garment inside out.(13) Events in the office continue to take a turn for the surreal.(14) Michael J Fox does a good turn as the voice of Milo, and James Garner's Rourke is evil enough to be engaging.(15) Not wanting to be embarrassed, I shot a 47 on the front nine and really bore down after the turn .(16) They were still active in Central Otago after the turn of the century.
Related Phrases of turn
(1) turn on ::
ఆరంభించండి
(2) turn right ::
కుడివైపుకు తిరుగు
(3) in turn ::
క్రమంగా
(4) turn left ::
తిరగండి
(5) turn over ::
పైగా తిరుగులేని
Synonyms
Noun
1. rotation ::
భ్రమణ
2. change of direction ::
దిశ మార్పు
3. bend ::
బెండ్
4. opportunity ::
అవకాశం
5. service ::
సేవ
6. bout ::
బాక్సింగ్
7. twist ::
ట్విస్ట్
8. play ::
ప్లే
9. spell ::
అక్షరక్రమ
10. turn of events ::
ఈవెంట్స్ మలుపు
11. bit ::
బిట్
12. turning ::
టర్నింగ్
13. crook ::
నిజాయతీలేని
14. good turn ::
మంచి మలుపు
Verb
16. change direction ::
మార్పు దిశలో
17. bend ::
బెండ్
18. aim at ::
ఎదురుగా
19. sprain ::
బెణుకు
20. become ::
మారింది
21. convert ::
మార్చేందుకు
22. reach ::
చేరుకోవడానికి
23. take up ::
తీసుకో
24. move on to ::
కొనసాగండి
25. move around ::
చుట్టూ తిరుగు
26. release ::
విడుదల
27. plow ::
నాగలి
28. reverse ::
రివర్స్
29. call on ::
కాల్
30. turn over ::
పైగా తిరుగులేని
31. ferment ::
కిణ్వ
32. wrench ::
రెంచ్
33. grow ::
పెరుగుతాయి
Different Forms
turn, turned, turns
Word Example from TV Shows
...and turn it around.

...and TURN it around.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 7

Well, turn it off.

Well, TURN it off.

Money Heist Season 1, Episode 1

And let's make
that left-hand turn.

And let's make that left-hand TURN.

Breaking Bad Season 2, Episode 4

to turn it into
a tiny little diamond

to TURN it into a tiny little diamond

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

Turn yourself in
and save your ass.

Turn yourself in and save your ass.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Telugu Dictionary: turn

Meaning and definitions of turn, translation in Telugu language for turn with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of turn in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'turn'

What turn means in Telugu, turn meaning in Telugu, turn definition, examples and pronunciation of turn in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History