English to Telugu Meaning of void - గర్జన


Void :
గర్జన

వాక్యూమ్, ఖాళీ, గర్జన, అర్ధం లేని, కావలసిన

విసిరివేయు, గర్జన, ఉచిత, విడుదల, ఎదుర్కోడానికి, స్తంభింపజేసింది, రద్దు, భర్తీ, పట్టించుకోకుండా, పాస్, విస్మరించడానికి, నిరాకరించడానికి, త్రో, తారాగణంగా, క్రిందకు విసిరెయ్, వెలువరిస్తుంది, ఉపసంహరించుకోవచ్చు, అంతమొందించడం, కొట్టివేయాలని, ప్రక్కన సెట్, ఖండించు, ఆఫ్ క్రాస్, తిరస్కరించడానికి, సంఘటనలో, అదేపనిగా కొట్టు, ప్రయోగ

గర్జన, అసమర్థ, చెల్లని, అసాధ్యమని, రద్దవుతాయి, పనికిరాని, పేలింది, శూన్య, వ్యర్థ, ఫలించలేదు, విజయవంతం, ఏ పొందగోరేవారువిధిగా, బోలు, నురుగు, ఖాళీగా, అర్ధం లేని, బేర్, లోపించిన, రద్దు, ఎడారి, వదిలివేసిన, నిరాధారమైన, ఫాలో, నికృష్ట, ఏకాంతమైన, ఓడని, ఉపయోగించని, వినియోగం కాలేదని, శుభ్రంగా, తొలి, దూరంచేసి, పంక్, బోగస్, పని చెయ్యని, వర్తించని

గర్జనvoidableచెల్లుబాటు కాలేదుచట్టబద్ధత లేకపోవడంశూన్యాలు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of void in English
Noun(1) the state of nonexistence(2) an empty area or space
Verb(1) declare invalid(2) clear (a room, house, place, a place or receptacle(3) take away the legal force of or render ineffective(4) excrete or discharge from the body
Adjective(1) lacking any legal or binding force(2) containing nothing
Examples of void in English
(1) Tricks are played as in Whist, that is, suit must be followed if possible and a player void in the suit led may trump or discard as he chooses.(2) You secretly place the bets, one to a suit, and if you're void in that suit at the end of the hand, you collect the appropriate number of points.(3) As part of the all-postal arrangements, each vote is null and void unless the elector has obtained the signature of a witness.(4) Is the liquidated damages provision valid or is it void for uncertainty or inoperable?(5) The normal adult bladder holds approximately 400 ml of urine and when more than this amount has entered the bladder the pressure starts to rise and the desire to void urine is felt.(6) Do we long for the filling up of every void place and gap in our hearts?(7) In 1965, he started stacking his metal boxes on the wall, encompassing the void spaces between the boxes as part of the single art object.(8) In these valves, the valve seats are placed on opposite sides of the ball and axially pressed together to form a substantially void free axial seal.(9) His hope is that they will fill both large and small void spaces and be able to repel a wide range of both water- and oil-based stains.(10) The abyss is not an empty void , but full of nature's wonderful mysteries.(11) Williams was clearly their best tackle and his loss will leave a major void .(12) The precautions taken publicly are rendered null and void by the amount of negligence which goes on in private.(13) If you have a singleton or void suit, you take a big risk that the declarer will find lots of cards of this suit in the talon when he exchanges, and your partner's stop in the suit might not be enough to beat the contract.(14) A defender exchanging only a few cards usually is best off by trying to make himself void in a side suit.(15) Until it becomes so, any conclusion linking the death penalty with the murder rate will be null and void .(16) There's a void , an empty space in my observations where the poor guy was which seems somehow to have failed to register properly.
Related Phrases of void
(1) null and void ::
రద్దవుతాయి
(2) fill the void ::
తప్ప పూరించడానికి
(3) void space ::
గర్జన స్పేస్
(4) void of ::
శూన్యమైన
(5) void contract ::
గర్జన ఒప్పందం
Synonyms
Adjective
1. empty ::
ఖాళీగా
2. devoid of ::
లోపించిన
3. invalid ::
చెల్లని
4. null ::
శూన్య
Noun
5. vacuum ::
వాక్యూమ్
6. nullity ::
రద్దు
7. vacancy ::
ఖాళీ
Verb
8. invalidate ::
చెల్లుబాటు
9. evacuate ::
ఖాళీ
10. nullify ::
రద్దు
11. vitiate ::
vitiate
Antonyms
1. binding ::
బైండింగ్
2. good ::
మంచి
3. valid ::
చెల్లుబాటు అయ్యే
Different Forms
void, voidable, voided, voiding, voids
Word Example from TV Shows
If it had been a friend,
I'm available to fill the void.

If it had been a friend, I'm available to fill the VOID.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

If you need to void your bladder
before eating...

If you need to VOID your bladder before eating...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

Come on, papa needs
to void his bladder.

Come on, papa needs to VOID his bladder.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 4

Won't that void the warranty?

Won't that VOID the warranty?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 22

you'd try to fill the void
with food,

you'd try to fill the VOID with food,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

English to Telugu Dictionary: void

Meaning and definitions of void, translation in Telugu language for void with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of void in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'void'

What void means in Telugu, void meaning in Telugu, void definition, examples and pronunciation of void in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History