English to Telugu Meaning :: demur

అభ్యంతరాలు తెలుపు, ప్రతిపక్షాల వాదన సరికాదని వాదించు
Demur :
డెమ్యూర్
- డెమ్యూర్demurerdemurestdemurs
 

Show English Meaning
(+)

Noun(1) (law
Verb(1) take exception to(2) enter a demurrer

Show Examples
(+)

(1) Indeed, although this is not before the Court, I am sure my learned friend would not demur at my reading it - we have copies for the Court.(2) It can be dealt with in the ordinary way and if the Judge who hears the matter thinks there is anything in it, well, it will proceed to trial or maybe the Commonwealth will demur or you will demur , as the case may be.(3) they accepted this ruling without demur(4) Workers and unions are enjoined to accept wage cuts without too much demur , provided they are satisfied jobs would be saved.(5) Those of us who demur are labelled ÔÇÿself-hatersÔÇÖ.(6) I would not demur at all from what your Honour says.(7) You can plead by way of reply and demur , can you not?(8) Prudie has long felt that the reflexive, polite demur is not necessary when people are impertinently out of line, either with their advice or their questions.(9) Much, and much of the best, criticism in the past decade has been thus motivated; we now know a poet less quaint, less demur , and more politically engaged than previous generations might have imagined.(10) Yet Stevenson demurs mildly, and says diplomatically: ÔÇÿI think actors often improvise in character in a scripted film, so it's not that unusual.ÔÇÖ(11) She's not unmoved, but demurs because she doesn't want to complicate their arrangement.(12) Greenspan agreed with his diagnosis, but demurred .(13) ÔÇÿNot because I'm the best, but because I'm the fastest,ÔÇÖ he demurs in his New York-via-Edinburgh accent.(14) ÔÇÿI'm not a very good close reader of my own work,ÔÇÖ she demurs when asked to explain the meaning of an incident near the end of The Namesake.(15) Yet every time he's asked about his influence, English demurs , deflects all credit onto the team, the players.(16) Keyes agrees the anthology ÔÇÿis very revealingÔÇÖ, but demurs from the notion her writing is closely tied to her experience.
Related Words
Synonyms
Noun
1. objection ::
అభ్యంతరం
2. protest ::
నిరసన
3. protestation ::
విరుద్ధాభిప్రాయ
4. complaint ::
ఫిర్యాదు
5. dispute ::
వివాదం
6. dissent ::
అసమ్మతి
7. opposition ::
ప్రతిపక్ష
8. resistance ::
ప్రతిఘటన
9. reservation ::
రిజర్వేషన్
10. hesitation ::
సంశయం
11. reluctance ::
అయిష్టత
12. disinclination ::
అయిష్టత
16. second thoughts ::
రెండవ ఆలోచనలు
17. a murmur ::
ఒక శబ్దము
18. a word ::
ఒక పదం
Verb
19. object ::
ఆబ్జెక్ట్
20. take exception ::
మినహాయింపు తీసుకుని
21. take issue ::
సమస్యను తీసుకుని
22. protest ::
నిరసన
23. cavil ::
వితండవాదం చేయు
24. dissent ::
అసమ్మతి
25. voice reservations ::
వాయిస్ రిజర్వేషన్లు
26. be unwilling ::
అయిష్టం
27. be reluctant ::
అయిష్టంగా
28. balk ::
భంగము చెయ్యి
29. think twice ::
మరోసారి ఆలోచించండి
30. drag one's heels ::
ఒకరి ముఖ్య విషయంగా లాగండి
31. refuse ::
తిరస్కరించవచ్చు
32. boggle ::
సందేహించు
33. kick up a fuss ::
ఒక ఫస్ అప్ వదలివేయడానికి
Different Forms
demur, demurer, demurest, demurs
English to Telugu Dictionary: demur

Meaning and definitions of demur, translation in Telugu language for demur with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of demur in Telugu and in English language.

Tags for the entry "demur"

What demur means in Telugu, demur meaning in Telugu, demur definition, examples and pronunciation of demur in Telugu language.

English to Telugu Dictionary

commonly confused words
form of verbs

Words by Category

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Most Searched Words

Word of the day

● Separate
వ్యక్తిగత, ప్రత్యేక, , విరుచు, సంబంధం లేని, హెటేరోవివిధ, ప్రత్యేక, అనేక, వేరుచేసిన, ద్వారా, వివిక్త, విభిన్న, వేరియంట్, చిరిగిన, విరిగిన, విడిగా, సుదూర, వ్యక్తిగత, స్వతంత్ర, ప్రముఖుల, విభజించబడింది, వేరు, , విభజించబడిన, సైతాను, తప్పుకుందిప్రత్యేక, ఒకే, , వేరు, లక్షణాలుగా, ప్రత్యేకించి, భేదం, వివక్షత, కూల్చివేసి, విడిపోదాము, కత్తిరించిన, అడ్డుకొనే, చీలిక, డిస్కనెక్ట్, భాగములుగా విడదీయు, పరిష్కరించడానికి, వేరుచేసే, విశ్లేషించడానికి, అంతరాయం, మింగిల్, కట్, విరామం, నైరూప్య, భాగంగా, ఉపయోగం లేకుండా చేయుట, విక్షేపణం, విడదీయు, విడాకులు, ఉమ్మడి మూలకాలు, తోసిపుచ్చే, ఖండించే, తప్పు అని నిరూపించు, విభజన, చీలికలుగా, రద్దు, అందకుండా, ఎగిరిపోవడం, రిటైర్, వెనక్కి, సమ్మె, రావడం మానేయండి, రాకండి, రావద్దండి, విడిపోవడానికి, తిరోగమనం, కుదించే, వెళ్ళిపో, విడిపోతాయి, వేరుగా, పక్కన పెట్టు, ద్వారా లే
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.