English to Telugu Meaning of collapse - పతనం


Collapse :
పతనం

వస్తాయి, క్షీణత, పతనం, పతనానికి, స్పిల్, ముగింపు, బాండ్, మూసివేత, ఆలింగనం, సెలవు, సోమరితనము, నిరుత్సాహము, వైఫల్యం, ధ్వనిచేయు, అనారోగ్యంతో అదృష్టం, చెడు

నశించు, పతనం, సిగ్గుపడు, నిర్వీర్యం, క్షీణించటం, రావడం మానేయండి, రాకండి, రావద్దండి, మూసివేసింది, పైగా ఇవ్వాలని, అమ్మివేయడం, బయటకు అలసటతో, peaky మారింది, జెండా, మారింది నిలిచింది, వంగు

పతనంకూలిపోయిందికూలిపోవడంకుప్ప
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of collapse in English
Noun(1) an abrupt failure of function or complete physical exhaustion(2) a natural event caused by something suddenly falling down or caving in(3) the act of throwing yourself down(4) a sudden large decline of business or the prices of stocks (especially one that causes additional failures
Verb(1) break down, literally or metaphorically(2) collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack(3) fold or close up(4) fall apart(5) cause to burst(6) suffer a nervous breakdown(7) lose significance, effectiveness, or value
Examples of collapse in English
(1) Mr Chipungu said in an interview in Lusaka that due to weak culverts, the bridge, which connects Luangwa to the rest of the country, was caving in and might collapse any time.(2) It had been widely reported that Terri suffered from a eating disorder which caused a chemical imbalance that led to her collapse .(3) Yet, there is a real danger that a complete collapse of the dollar will harm the eurozone more than the US.(4) Crawford was referring to allegations in a leaked Scottish Enterprise document that a number of the agency's projects are close to collapse because of mismanagement and internal squabbling.(5) He describes a scene surrounding the collapse of a young woman on an aeroplane, who appears pale, ÔÇÿdead, or dying,ÔÇÖ with dilated pupils.(6) The agency reportedly based its recommendation on a study by the ITB team, which said the blocks were no longer structurally sound and were in danger of collapse .(7) In addition, a thin layer of liquid lining the alveoli exerts surface tension, tending to collapse the lungs, although this surface tension is greatly decreased by the presence of surfactant.(8) Is British manufacturing in difficulty, as seen in the case of MG Rover's collapse this month, or in fact in a healthy condition - as seen by Honda's continued success?(9) Or the pressure could collapse the hole altogether.(10) Painting over the rust conceals, but does not postpone, the inevitable collapse of a rotten structure.(11) Some of the more spectacular failures include the collapse of Pan American Airways in 1991.(12) She was close to collapse but noted that the young, smartly dressed woman on her doorstep didn't physically help her.(13) The amount of pressure to collapse the airway is six times greater.(14) Dr Benbow said Mr Rigby was ÔÇÿclose to deathÔÇÖ and may have suffered a terminal collapse and fallen after going on to the balcony for some fresh air.(15) Who knew the share-price was about to collapse because the structure was so unsteady?(16) I hoped to wake up a bit on the tube ride north but that didn't happen either, and I eventually found myself staggering home with just enough energy to open the front door, close it and collapse on the duvet.
Related Phrases of collapse
(1) to collapse ::
కూలిపోయింది
(2) economic collapse ::
ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం
(3) circulatory collapse ::
రక్తప్రసరణ పతనం
Synonyms
Noun
1. cave-in ::
గుహల లో
2. fainting fit ::
మూర్ఛ సరిపోతుందని
3. breakdown ::
విచ్ఛిన్నం
4. prostration ::
అమిత శక్తిపాతంు
5. flop ::
అపజయం
6. crash ::
క్రాష్
Verb
8. faint ::
వెలిసినట్లున్న
9. break down ::
విచ్ఛిన్నం
10. crock up ::
అప్ మట్టి
11. give ::
ఇవ్వాలని
12. burst ::
పేలవచ్చు
Antonyms
1. click ::
క్లిక్
2. deliver ::
బట్వాడా
3. go ::
వెళ్ళండి
4. succeed ::
విజయవంతం
Different Forms
collapse, collapsed, collapses, collapsing
Word Example from TV Shows
They collapse under their proud weight
and slump into a heap of nothing.

They COLLAPSE under their proud weight and slump into a heap of nothing.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

Our two ancient houses face collapse

Our two ancient houses face COLLAPSE

Game of Thrones Season 6, Episode 7

Why would a girl see blood and collapse?

Why would a girl see blood and COLLAPSE?

Game of Thrones Season 3, Episode 7

"The world could COLLAPSE around her
and she was only thinking of...

Money Heist Season 1, Episode 12

Is the whole house
gonna collapse or something?

Is the whole house gonna COLLAPSE or something?

Breaking Bad Season 2, Episode 10

English to Telugu Dictionary: collapse

Meaning and definitions of collapse, translation in Telugu language for collapse with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of collapse in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'collapse'

What collapse means in Telugu, collapse meaning in Telugu, collapse definition, examples and pronunciation of collapse in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History