English to Telugu Meaning of fix - పరిష్కరించడానికి


Fix :
పరిష్కరించడానికి

ఇబ్బంది, భంగం, అసౌకర్యానికి, పరిష్కరించడానికి, ఆందోళన, ఇరకాటంలో, కాళ్లుకట్టివేయు, లోతైన జలాల, కష్టం, గందరగోళాన్ని, క్లిష్టమైన పరిస్థితి, పాస్, రంధ్రం

పరిష్కరించడానికి, నిర్ణయించుకుంటారు, విరామాన్ని, నిర్ధారించేందుకు, మీద పరిష్కరించడానికి, సరైన, నియమించాలని, నియంత్రించేందుకు, విచారించడం, అటాచ్, గ్లూ, క్యాచ్, పట్టుకోండి, నిర్బంధంలోకి, ఆపలేదు, పడుతుంది, కట్టు, బలపరచడం, ఏకీకృతం, స్ట్రింగ్, మనిషి, విధించడం, తొట్టి, బైండ్, పినియన్, టై, చెంది, చల్లబరచుట ద్వారా ముద్దగా చేయు, స్తంభింప, సేకరించడానికి, పేరుకుపోవడంతో, ఏర్పాటు, వాస్తవమైన, కనుగొన్నారు, మొక్క, మేకు, ముక్క కలిసి, ఫ్రీక్, పొదుగు, అడ్డుకుంటుంది, మోకాళ్లు, గృహం, స్టిక్, మారింది ఏర్పాటు, కనుగొనబడలేదని, ఆధారంగా, నిర్వహించడానికి, చాలు, సెట్, స్థానం, బలమైన పెరుగుతాయి, కాంస్య, చేరివుండు, బిగించి, ధరించడం, గమ్, బోల్ట్, ప్లేట్, గులకరాయి, చొక్కా, అప్పగించు, ఇవ్వాలని, తేదీ, ఉద్ధరించేందుకు, సర్దుబాటు, పెంచు, మీద ఉంచడానికి, లెక్కించేందుకు, తెలుసుకోవటం, గుర్తించడానికి, గేజ్, విలువ, వెలమతించు, చదవండి, స్థిరంగా, నమోదు, ఇన్సర్ట్, పాస్, లోనికి అనుమతించు, లో పొందండి, చీలిక

పరిష్కరించడానికిfixableస్థిరfixerఫిక్సర్స్దిద్దుబాట్లుఫిక్సింగ్fixingsఅచరతఇన్పిక్స్unfixunfixedunfixesunfixing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fix in English
Noun(1) informal terms for a difficult situation(2) something craved, especially an intravenous injection of a narcotic drug(3) the act of putting something in working order again(4) an exemption granted after influence (e.g., money(5) a determination of the place where something is
Verb(1) restore by replacing a part or putting together what is torn or broken(2) cause to be firmly attached(3) decide upon or fix definitely(4) prepare for eating by applying heat(5) take vengeance on or get even(6) set or place definitely(7) kill, preserve, and harden (tissue(8) make fixed, stable or stationary(9) make infertile(10) influence an event or its outcome by illegal means(11) put (something somewhere(12) make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc
Examples of fix in English
(1) Serious problems of disrepair are often lurking unseen below the surface, with a backlog of home repairs it is estimated will cost Ôö¼├║37 billion to fix .(2) Where else, for example, could they get their daily gambling fix ?(3) Both cover crops fix a lot of nitrogen and produce high yields of biomass that serve as organic matter to enrich the soil.(4) I'm afraid that Katherine is seeking an instant fix for her problems and that she might be disappointed if the therapeutic process takes a bit more time.(5) Imaginative and sophisticated workouts are evolving to engage dwindling attention spans or cash in on punters addicted to the endorphin fix .(6) Then we went to the cafe in Borders bookshop because I was needing a coffee fix .(7) lupins fix gaseous nitrogen in their root nodules(8) I hope he gets a really bad dose of whatever his fix is and never wakes up again.(9) He is only too happy to feed her, fix her hair and makeup, and dress her in what appears to be his mother's clothing.(10) there are no facts which fix the defendant with liability(11) obviously, his appointment was a fix(12) None of this means that there will be an easy fix to the problems created by Katrina.(13) A customer can report a dropped call or poor signal quality from a specific location, and the carrier can analyze data and fix the problem that day.(14) he's sent her on ahead to fix things up(15) Probably, some awards are a total fix ; but prestigious awards cannot be a total fix.(16) What women more often than not want, says Gray, is empathy and understanding from men rather than a quick fix and solution.
Related Phrases of fix
(1) fix up ::
బాగు చెయ్యి
(2) quick fix ::
శీఘ్ర పరిష్కారము
(3) bug fix ::
తప్పిదాన్ని పరిష్కరించు
(4) a fix ::
ఒక పరిష్కారాన్ని
(5) fix on ::
న పరిష్కరించడానికి
(6) fix price ::
పరిష్కారము ధర
(7) try to fix ::
పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించండి
(8) fix a date ::
ఒక తేదీ ఫిక్స్
(9) fix out ::
అవుట్ పరిష్కరించడానికి
Synonyms
Noun
1. predicament ::
సంకట
2. dose ::
ఒక్కసారి వేసుకోవలసిన మందు
3. solution ::
పరిష్కారం
4. fraud ::
మోసం
5. pickle ::
ఊరగాయ
7. fixture ::
ఆటగాడుగా
Verb
8. repair ::
మరమ్మత్తు
9. fasten ::
కట్టు
10. stick ::
స్టిక్
11. focus ::
దృష్టి
12. arrange ::
ఏర్పాట్లు
13. prepare ::
సిద్ధం
14. decide on ::
ఖరారు
15. make permanent ::
శాశ్వత చేయడానికి
16. rig ::
రిగ్
17. get one's revenge on ::
ఒక పగ పొందండి
18. castrate ::
క్యాస్ట్రేట్
19. gear up ::
తయ్యారయ్యి ఉండు
20. situate ::
కలిగియుండు
22. secure ::
సురక్షిత
23. fixate ::
fixate
24. mend ::
చక్కదిద్దు
25. define ::
నిర్వచించే
26. get ::
పొందుటకు
27. make ::
తయారు
Antonyms
1. detach ::
వేరుచేసే
2. undo ::
దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి
3. unhook ::
విడివడి
Different Forms
fix, fixable, fixed, fixer, fixers, fixes, fixing, fixings, fixity, infix, unfix, unfixed, unfixes, unfixing
Word Example from TV Shows
Nothing. We just pulled an all-nighter
trying to fix a Zero-Gravity pasta maker.

Nothing. We just pulled an all-nighter trying to FIX a Zero-Gravity pasta maker.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 22

Yes, we're here to fix the cable.

Yes, we're here to FIX the cable.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7

Me? How am I supposed to fix it?

Me? How am I supposed to FIX it?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 5

But the point is I think I can fix it,

But the point is I think I can FIX it,

Breaking Bad Season 5, Episode 13

Fix what's broke,

Fix what's broke,

Westworld Season 2, Episode 5

English to Telugu Dictionary: fix

Meaning and definitions of fix, translation in Telugu language for fix with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fix in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'fix'

What fix means in Telugu, fix meaning in Telugu, fix definition, examples and pronunciation of fix in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History