English to Telugu Meaning :: head

Head :
తల
తల, శరీర ముఖ్యభాగము - తలతలతలలheadilyశీర్షికతలలేనితలలునాయకత్వముheadshipssubheadఉపశీర్షికsubheads
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) A single domestic animal(2) That which is responsible for one's thoughts, feelings, and conscious brain functions; the seat of the faculty of reason(3) A person who is in charge(4) The front of a military formation or procession(5) The pressure exerted by a fluid(6) The top of something(7) The source of water from which a stream arises(8) (grammar(9) The tip of an abscess (where the pus accumulates(10) The length or height based on the size of a human or animal head(11) A dense cluster of flowers or foliage(12) The educator who has executive authority for a school(13) An individual person(14) A user of (usually soft(15) A natural elevation (especially a rocky one that juts out into the sea(16) A rounded compact mass
Verb(1) Be in charge of(2) Travel in front of; go in advance of others(3) Be the first or leading member of (a group(4) Direct the course; determine the direction of travelling(5) Take its rise(6) Be in the front of or on top of(7) Form a head or come or grow to a head(8) Remove the head of(9) Travel in front of(10) Go in advance of others(11) Be the first or leading member of (a group) and excel(12) Direct the course(13) Determine the direction of travelling(14) Manage(15) Oversee
Adjective

Show Examples
(+)

(1) Failure to use a helmet increased the risk of injuries to the head , neck, and face.(2) Watch for the notice board with a diagram identifying the mountains at the head of the lake.(3) I'm no good at IQ tests - I have no head for numbers and score lower than I should.(4) On the morning of the battle she begged me to allow her to carry the American flag at the head of the regiment.(5) He put his hands on my sides and I put my arms around his neck and rested my head against his chest.(6) The river head is the source not only of the property's water, but also of its joie de vivre.(7) With sheer will power, she forced herself to nod at Dante and sit at the head of the table.(8) You may be one of the many people who see head on your beer as a bad thing.(9) So I'll be at the head of the queue for transfers, which are embargoed until September 1st.(10) He's the deputy head there(11) While the chicken is cooking break apart the head of lettuce into bite sized pieces.(12) She was tall, only half a head shorter than he was.(13) At dinner that night, I only had to reach for the wine bottle when the head waiter raced across to pour it for me.(14) A young kid catches a 6lb mullet, knocks it on the head , takes it home to show mum, then it goes in the bin.(15) Are you the head of the household?(16) The head waiter gave parties every night in the kitchens, at which he and his local friends drank the cellars out.
Related Words
(1) head office ::
ప్రధాన కార్యాలయం
(2) head off ::
ఆఫ్ అధిపతిగా
(3) big head ::
పెద్ద తల
(4) head up ::
అప్ తల
(5) head over heels ::
ముఖ్య విషయంగా పైగా హెడ్
(6) head teacher ::
ప్రధానోపాధ్యాయుడు
(7) head for ::
దాని కోసమ్ వెల్లడం
(8) the head ::
తలకాయ
(9) head of state ::
రాష్ట్ర నికి ముఖ్యుడు
Synonyms
Adjective
1. chief ::
చీఫ్
Noun
2. skull ::
పుర్రె
4. aptitude ::
ఆప్టిట్యూడ్
5. leader ::
నాయకుడు
6. front ::
ముందు
7. source ::
మూలం
8. froth ::
నురుగు
9. forefront ::
ముందంజలో
10. drumhead ::
drumhead
11. point ::
పాయింట్
12. question ::
ప్రశ్న
13. headspring ::
headspring
14. headway ::
ముందుకి
15. chief ::
చీఫ్
17. header ::
శీర్షిక
18. oral sex ::
ఓరల్ సెక్స్
20. foreland ::
అగ్రభూమి
21. mind ::
మనసు
22. capitulum ::
ఎముక శీర్షము
23. school principal ::
పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్
Verb
24. lead ::
దారి
25. command ::
కమాండ్
26. move toward ::
దగ్గరవుతారు
27. guide ::
మార్గనిర్దేశం
28. head up ::
అప్ తల
Antonyms
1. bottom ::
దిగువ
2. nadir ::
అట్టడుగు
3. Rear
  
4. Foot
  
5. Tail
  
6. Auxiliary
  
7. Inferior
  
8. Lower
  
9. Second
  
10. Secondary
  
11. Trivial
  
12. Unimportant
  
13. Follower
  
14. Bottom
  
15. End
  
16. Conclusion
  
Different Forms
head, headed, headily, headless, heads, headship, headships, subhead, subheads
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

(HEAD THUMPS)

(HEAD THUMPS)

Game of Thrones Season 5, Episode 2


And then I\'ll take his head myself.

And then I'll take his HEAD myself.

Game of Thrones Season 2, Episode 6


I can\'t even keep them straight
in my head anymore.

I can't even keep them straight in my HEAD anymore.

Breaking Bad Season 2, Episode 9


and hit my head on the water fountain.

and hit my HEAD on the water fountain.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9


I would give priority to my head.

I would give priority to my HEAD.

Game of Thrones Season 2, Episode 4


English to Telugu Dictionary: head

Meaning and definitions of head, translation in Telugu language for head with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of head in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'head'

What head means in Telugu, head meaning in Telugu, head definition, examples and pronunciation of head in Telugu language.

English-Telugu.Net | English to Telugu Dictionary

This is not just an ordinary English to Telugu dictionary & Telugu to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toTelugu and Telugu to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Telugu to English translation, English to Telugu translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Telugu dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Telugu translate Telugu words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links