English to Telugu Meaning of hit - హిట్


Hit :
హిట్

దెబ్బ, గాయం, హిట్, పుండు, తిరుగుబాటు, షాక్, స్ట్రోక్, హత్య, అవకాశం, క్రీడల్లో అవకాశాలు, ప్రయోజనం, సందర్భంగా

హిట్, గాయపరిచే, సమ్మె, చంపి వేయు, బాధించును, లే, చంపడానికి, ఓడించింది, నిర్జలీకరణ, వెలువరిస్తుంది, మీద నొక్కండి, లక్ష్యం, స్థాయి, షాక్, విసిగించు, చంపు, చీవాట్లు, సుత్తి, వ్యతిరేకంగా సమ్మె, తన్నాడు, రాప్, బాంబు, స్టిక్, పియర్స్, గోరే, పెరుగుట, లాభం, పొందుటకు, తయారు, పొందటానికి, సరిపోయే, దావా, మ్యాచ్, కలసినప్పుడు, దయగా చూస్తున్నట్టు కన్పించు, దిగే, దిగు, వస్తాయి, షూట్, విజయవంతం, సాధించడానికి, చేరుకోవడానికి, సమాధానం, వేరు, పంక్చర్, స్ప్లిట్, బలవంతంగా చీల్చు, కల్పించేందుకు, సిద్ధం, తగ్గించేందుకు, ఫ్రేమ్

హిట్హిట్స్
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hit in English
Noun(1) (baseball, especially in baseball(2) the act of contacting one thing with another(3) a conspicuous success(4) (physics(5) a dose of a narcotic drug(6) a murder carried out by an underworld syndicate(7) a connection made via the internet to another website
Verb(1) cause to move by striking(2) hit against; come into sudden contact with(3) deal a blow to, either with the hand or with an instrument(4) reach a destination, either real or abstract(5) affect or afflict suddenly, usually adversely(6) hit with a missile from a weapon(7) encounter by chance(8) gain points in a game(9) cause to experience suddenly(10) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(11) kill intentionally and with premeditation(12) drive something violently into a location(13) reach a point in time, or a certain state or level(14) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(15) hit the intended target or goal(16) pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to
Examples of hit in English
(1) He then hit Zoro over the head causing him serious injury, and took his wallet.(2) it hit him very hard when Rosie left(3) In the countries badly hit by this disaster, livestock and working animals can be vital to the lives of rural communities.(4) Cohen said at least one bullet hit Diallo while he was lying on the floor.(5) she hit it with her left foot(6) David ran to the computer lab and hit a few buttons until a layout of the safe house came up on the screen.(7) they were fine until the storm hit(8) Her friend's house took a direct hit , but fortunately the family were out.(9) We have got a small squad and when we have been hit with suspensions and injuries it has made it difficult.(10) Sure, he had been hit by a drunk driver, but maybe his injuries wouldn't have been so bad.(11) the woman hit the mugger with her umbrella(12) He quickly hit the trigger over and over again sending beams dead on at the suit.(13) So after a late lunch at Belgo's, with Ken coming along for a drink, we finally hit Borders.(14) But Ms Cannings hit back, claiming the Yorkshire Post story had been misleading.(15) it hit against the cliff(16) Tesco have hit back with Royal Bank of Scotland research that shows they pay within 33 days on average.
Related Phrases of hit
(1) to hit ::
ఢీకొట్టుట
(2) hit it off ::
దాన్ని కొట్టేసెయ్యి
(3) hit on ::
హిట్
(4) hit and run ::
హిట్ అండ్ రన్
(5) hit man ::
హిట్ మాన్
(6) hit the road ::
రో్డ్డు మీద ప్రయాణం ప్రారంభించుట
(7) hit back ::
తిరిగి కొట్టిన
(8) hit off ::
కొట్టేసెయ్యి
(9) hit up ::
అప్ హిట్
(10) hit the sack ::
కధనంలో హిట్
Synonyms
Noun
1. blow ::
దెబ్బ
2. success ::
విజయం
4. smash ::
స్మాష్
5. collision ::
ఖండించు
Verb
6. strike ::
సమ్మె
7. crash into ::
లోకి క్రాష్
8. reach ::
చేరుకోవడానికి
9. occur to ::
పెంచాలి
10. collide with ::
కొట్టుకొని
11. bump off ::
గాయపర్చాలని
12. score ::
స్కోరు
13. pip ::
పిప్
14. arrive at ::
వచ్చు సమయం
15. come to ::
రా
16. stumble ::
తడబడుతుంది
Different Forms
hit, hits
Word Example from TV Shows
Everywhere you go, guys hit on you.

Everywhere you go, guys HIT on you.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 8

There's Amy.
I just know you're gonna hit it off.

There's Amy. I just know you're gonna HIT it off.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 14

You can hit him with the bat,
but it's fine.

You can HIT him with the bat, but it's fine.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 18

And I'm gonna hit the head.

And I'm gonna HIT the head.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 2

Then we hit them hard.
Hit them where they live.

Then we HIT them hard. Hit them where they live.

Breaking Bad Season 4, Episode 6

English to Telugu Dictionary: hit

Meaning and definitions of hit, translation in Telugu language for hit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hit in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'hit'

What hit means in Telugu, hit meaning in Telugu, hit definition, examples and pronunciation of hit in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History