English to Telugu Meaning of open - ఓపెన్


Open :
ఓపెన్

ఓపెన్, ఖాళీ, ప్రారంభ, ఓపెన్ స్థానంలో

ఓపెన్, బహిర్గతం, తెరచు, విడుదల, ఉచిత సెట్, విడిపించు, వదిలి, ప్రారంభం, ప్రచురిస్తున్నాను, చాలు, వ్యక్తం, విప్పు, వ్యాపించి, మోహరించేందుకు, ప్రయోగ, ఉద్భవించాయి, వర్ధిల్లు కారణం, ప్రేరేపించారు, మేలుకొల్పగలతాయనీ, కారణం జన్మించబోయే, విస్తరించేందుకు, కుతూహలంతో చూచు, యాచించు, తపన, ఆసక్తి, కావలసిన, అటు చూడు, ఆఫ్ తాకే, అన్లాక్, వెలికితీసే, ఎంచుకోండి, కనుగొనడంలో, పడినట్లుగా, వదిలివేయు, మాట్లాడే ప్రారంభం, బహిర్గతమవుతాయి, దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి, ఆలోచించడం, చూడండి, బహుమతి, బహుమతి కైవసం, ఖాళీ

ఓపెన్, నగ్న, విస్తృత, అన్కవర్డ్, స్పష్టమైన, ఫ్రాంక్, ఉచిత, మినహాయింపు, వదులుగా, ప్రజా, బహిరంగ, పేటెంట్, ప్రత్యక్ష, బేర్, స్పష్టంగా, మానిఫెస్ట్, సుందరమైన, ప్రస్ఫుటమైన, ఏకపక్ష, అనియంత్రిత, ఫెయిర్, అవిరామ, అవరోధం లేక, విశాలమైన, పుష్కల, రూమి, విషాదకరంగా, దాపరికం, అందుబాటులో, పరిగణింపబడే, విస్తృతమైన, విస్తారమైన, పెద్ద, వికసించే, అభివృద్ధి, తెరచిన, నిరంకుశమైన, బాధ్యత, బాధ్యులు, లెక్కింపుకు, జవాబు, విషయం, డొమైన్ చేర్చారు, సిద్ధంగా, ఆమోదించబడిన, వివిక్త, లెక్కచేయని, పొందిక, సన్నని, అరుదైన, అసాధారణం, అరుదుగానే, చాలా మధ్య, అక్కడక్కడ, తయారు, పండిన, ఎదురు, అమాయకమైన, దాపరికం లేని, రౌండ్, సాదా, బొత్తిగా, వ్యక్తం

ఓపెన్తెరిచిందిఓపెనర్ఓపెనర్లుopenestప్రారంభబహిరంగంగానిష్కాపట్యతతెరుస్తుంది
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of open in English
Noun(1) a clear or unobstructed space or expanse of land or water(2) where the air is unconfined(3) a tournament in which both professionals and amateurs may play(4) information that has become public
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) affording unobstructed entrance and exit; not shut or closed(2) affording free passage or access(3) with no protection or shield(4) open to or in view of all(5) used of mouth or eyes(6) not having been filled(7) accessible to all(8) not defended or capable of being defended(9) (of textures(10) having no protecting cover or enclosure(11) (set theory(12) not brought to a conclusion; subject to further thought(13) not sealed or having been unsealed(14) without undue constriction as from e.g. tenseness or inhibition(15) ready or willing to receive favorably(16) open and observable; not secret or hidden
Examples of open in English
(1) Recent national events helped turn the simmering discord into open conflict.(2) They walked up the stairs to the open sun deck, which was already crowded with people.(3) Are there any thoughts on the need for a free and open media?(4) The girl raises her hands in front of her face with open palms, fingers spread wide.(5) I'd like to see France beat them because they play a more open game.(6) So give no one the number to it, for the line needs to be open in case I need to contact you at anytime.(7) There is a clause in the planning law against building development on open land.(8) in the open country(9) Even when offered an open goal, they are both more likely to miss than score.(10) He came back to Sofia and bashfully inquired if the offer was still open .(11) The diversity of its landscape is unique, and includes woodland, open heathland and coastal land.(12) Telephone lines will be open from noon on Christmas Eve until midnight on Boxing Day.(13) open marriage(14) Then he reached for an open bottle of red wine, took a swig from the neck.(15) Throughout the interview John is frank and open - except when it comes to money.(16) His duffle bag was open in front of him on the bed, a shoelace dangling over the zipper.
Related Phrases of open
(1) open up ::
తెరవటానికి
(2) to open ::
తెరవడానికి
(3) open the door ::
తలుపు తెరిచి
(4) open mind ::
మనసుతో
(5) open-minded ::
ఏదైనా అంగీకరించగల
(6) open the window ::
కిటికి తెరవండి
(7) open relationship ::
బహిరంగ సంబంధం
(8) open space ::
ఖాళీ స్థలం
(9) open house ::
ఓపెన్ హౌస్
Synonyms
Adjective
1. not shut ::
మూసివేసింది కాదు
3. clear ::
స్పష్టమైన
4. unenclosed ::
unenclosed
5. spread out ::
వ్యాపించి
6. open for business ::
వ్యాపార కోసం తెరిచి
7. available ::
అందుబాటులో
8. vulnerable to ::
దెబ్బతింది
9. frank ::
ఫ్రాంక్
10. overt ::
బహిరంగ
11. unresolved ::
పరిష్కరించని
12. impartial ::
నిష్పాక్షిక
13. receptive ::
స్వీకార
14. public ::
ప్రజా
15. exposed ::
బహిర్గతం
16. candid ::
దాపరికం
18. capable ::
సామర్థ్యం
19. undecided ::
తీర్మానించని
21. loose ::
వదులుగా
Noun
22. clear ::
స్పష్టమైన
23. surface ::
ఉపరితల
24. outdoors ::
ఆరుబయట
Verb
25. unfasten ::
విడిపించు
26. unwrap ::
Unwrap
27. uncork ::
బిరడా తీయు
28. spread out ::
వ్యాపించి
29. reveal ::
బహిర్గతం
30. open for business ::
వ్యాపార కోసం తెరిచి
31. begin ::
ప్రారంభం
32. give access to ::
యాక్సెస్ ఇస్తుంది
33. give ::
ఇవ్వాలని
34. unfold ::
విప్పు
35. open up ::
తెరవటానికి
Antonyms
1. closed ::
మూసివేయబడింది
2. shut ::
మూసివేసింది
Different Forms
open, opened, opener, openers, openest, openly, openness, opens
Word Example from TV Shows
No, he cut open a tauntaun and used
its internal body heat to warm him up.

No, he cut OPEN a tauntaun and used its internal body heat to warm him up.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 23

Well, we'll have to open them up again.

Well, we'll have to OPEN them up again.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

only a fool would meet
the Dothraki in an open field.

only a fool would meet the Dothraki in an OPEN field.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

Next time, you should
open with that.

Next time, you should OPEN with that.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

but according to their horas of operacién,
they're open.

but according to their horas of operacién, they're OPEN.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

English to Telugu Dictionary: open

Meaning and definitions of open, translation in Telugu language for open with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of open in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'open'

What open means in Telugu, open meaning in Telugu, open definition, examples and pronunciation of open in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History