English to Telugu Meaning of opening - ప్రారంభ


Opening :
ప్రారంభ

రంధ్రం, పడుట, చీలి, కన్నము, ప్రారంభ, ఐలెట్, ప్రారంభం, ప్రయోగ, ప్రారంభించి, ఖాళీ, పరిహరించడం, విరామం, గుంట, సంవర్ధక, అభివ్యక్తి, ప్రదర్శన, ఎగ్జిబిషన్, వికసించే, ఆగమనం, ప్రవేశ, ఓపెన్ స్థానంలో, ఓపెన్, క్రాక్, పగులు, అగాధం, సందు, ద్యోతకం, ఆవిష్కరణ, వికసించిన, పుట్టిన, ఖాళీ ఉద్యోగం, కవరింగ్, జ్ఞానోదయ, ప్రారంభోత్సవం, అవకాశం, క్రీడల్లో అవకాశాలు, ప్రయోజనం, సందర్భంగా

ప్రారంభ, ప్రాథమిక, దీక్షా, ఆవలింత, వికసించే

ప్రారంభఓపెనింగ్
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of opening in English
Noun(1) an open or empty space in or between things(2) a ceremony accompanying the start of some enterprise(3) becoming open or being made open(4) the first performance (as of a theatrical production(5) the act of opening something(6) opportunity especially for employment or promotion(7) the initial part of the introduction(8) a possible alternative(9) an aperture or hole that opens into a bodily cavity(10) a vacant or unobstructed space that is man-made(11) an entrance equipped with a hatch; especially a passageway between decks of a ship(12) a recognized sequence of moves at the beginning of a game of chess(13) the first of a series of actions
Verb(1) cause to open or to become open(2) start to operate or function or cause to start operating or functioning(3) become open(4) begin or set in action, of meetings, speeches, recitals, etc.(5) spread out or open from a closed or folded state(6) make available(7) become available(8) have an opening or passage or outlet(9) make the opening move(10) afford access to(11) display the contents of a file or start an application as on a computer
Adjective(1) first or beginning
Examples of opening in English
(1) Indeed, they might have won the league too but for losing their opening two matches and then going the remainder of the trip undefeated.(2) There had been an opening made by senior counsel for the appellant which disclosed certain aspects of the defence case.(3) The idea is that one can play this opening without having to memorize a great number of lines.(4) Also, the opening to the story wasn't written by either me or my friend.(5) During fetal development, this opening allows blood in the fetus to bypass the lungs.(6) A double opening will offer new paintings by Aaron Hill entitled Inheritance.(7) Fortunately, an opening became available in the employer's parts department and he was afforded that job.(8) The Upper Eden Cycling Club turned out in force to celebrate the opening of the centre and following the ceremony headed off to Hawes for a round cycle route.(9) The remaining places in the main draw will be filled through the qualifying matches on the opening three days of the competition.(10) Fans had packed pubs across the district, turning them into a sea of red and white shirts and St George's flags to watch England's opening match.(11) Let me quote a short part of his guessing-game, prefaced by his usual opening .(12) A pageant of pupils celebrated their school's history as they welcomed the opening of its new building.(13) The competition commenced on the eve of India's opening match against Holland.(14) The light source is projected over the sample surface onto the opening of aperture 2.(15) But there is no direct evidence that the fresh air supply opening was in fact blocked in any way on this occasion.(16) The opening exchanges were evenly matched but the visitor eventually made the breakthrough on 25 minutes.
Related Phrases of opening
(1) open ::
ఓపెన్
(2) opening hours ::
తెరచు వేళలు
(3) opening day ::
ప్రారంభ రోజు
(4) opening balance ::
ప్రారంభ నిల్వ
(5) opening ceremony ::
ప్రారంభ వేడుక
(6) opening up ::
ప్రారంభ అప్
(7) job opening ::
ఉద్యోగ అవకాశాల
(8) opening time ::
ప్రారంభ సమయం
(9) sleeve opening ::
స్లీవ్ ప్రారంభ
(10) opening statement ::
ప్రారంభ ప్రకటన
(11) opening night ::
ప్రారంభ రాత్రి
Synonyms
Noun
1. hole ::
రంధ్రం
2. doorway ::
తలుపు
3. opportunity ::
అవకాశం
4. vacancy ::
ఖాళీ
5. beginning ::
ప్రారంభించి
6. opening ceremony ::
ప్రారంభ వేడుక
7. hatchway ::
ఓడలో ఒక అంతస్తులో నుంచి మరియొక అంతస్తులోకి దిగే దోవ
8. initiative ::
చొరవ
9. possibility ::
అవకాశం
10. gap ::
ఖాళీ
11. orifice ::
కన్నము
12. opening night ::
ప్రారంభ రాత్రి
Verb
13. unfasten ::
విడిపించు
14. unwrap ::
Unwrap
15. uncork ::
బిరడా తీయు
16. spread out ::
వ్యాపించి
17. reveal ::
బహిర్గతం
18. open for business ::
వ్యాపార కోసం తెరిచి
19. begin ::
ప్రారంభం
20. give access to ::
యాక్సెస్ ఇస్తుంది
21. give ::
ఇవ్వాలని
22. unfold ::
విప్పు
23. open up ::
తెరవటానికి
Different Forms
opening, openings
Word Example from TV Shows
Opening them would
show the people of Yunkai and Meereen

Opening them would show the people of Yunkai and Meereen

Game of Thrones Season 5, Episode 1

In the summer, it's in a cross breeze created
by opening windows there and there.

In the summer, it's in a cross breeze created by OPENING windows there and there.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

to the opening of
The Last Jedi tonight.

to the OPENING of The Last Jedi tonight.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

- I'm opening it.
- Yes!

- I'm OPENING it. - Yes!

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

If it would please the court,
I'd like to begin with an opening statement.

If it would please the court, I'd like to begin with an OPENING statement.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

English to Telugu Dictionary: opening

Meaning and definitions of opening, translation in Telugu language for opening with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of opening in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'opening'

What opening means in Telugu, opening meaning in Telugu, opening definition, examples and pronunciation of opening in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History