English to Telugu Meaning of pack - ప్యాక్


Pack :
ప్యాక్

ప్యాక్, పార్టీ, సమూహం, దుస్తుల్లో, వైపు, సిబ్బంది, కట్ట, కొంత, ప్యాకేజీ, ఉమ్మడి, ముడి, బాలే, వ్యక్తీకరణ, పరిమాణం, సైన్, పైల్, క్లస్టర్, గుచ్ఛము, చాలా, కుచ్చు, చేరడం, ప్రేక్షకులు, సేకరణ, మేఘ శకలాలు, మాస్, వాడ్, పార్శిల్, సెట్, దావా, బ్యాచ్, ప్యాకింగ్, పూర్తి, పూరించడానికి, తయారు, మంచి చేయు, తిరిగి, జనసాంద్రత, ప్రజలు, వ్రాప్, బైండ్, టై, పగ్గము, ప్రణాళిక

ప్యాక్ప్యాకర్డ్ప్యాక్ప్యాకర్ప్యాకర్లుప్యాకింగ్సమూహములు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pack in English
Noun(1) a large indefinite number(2) a complete collection of similar things(3) a convenient package or parcel (as of cigarettes or film(4) an association of criminals(5) an exclusive circle of people with a common purpose(6) a group of hunting animals(7) a cream that cleanses and tones the skin(8) a sheet or blanket (either dry or wet(9) a bundle (especially one carried on the back
Verb(1) arrange in a container(2) fill to capacity(3) compress into a wad(4) carry, as on one's back(5) set up a committee or legislative body with one's own supporters so as to influence the outcome(6) have with oneself; have on one's person(7) press tightly together or cram(8) hike with a backpack(9) press down tightly(10) seal with packing(11) have the property of being packable or of compacting easily(12) load with a pack(13) treat the body or any part of it by wrapping it, as with blankets or sheets, and applying compresses to it, or stuffing it to provide cover, containment, or therapy, or to absorb blood
Examples of pack in English
(1) The whole pack is then placed face down in the centre of the table and the players take turns to draw cards one at a time from the top of the pack .(2) If you're trying to get attention and separate yourself from the pack , picking a good name is one of the best moves you can make.(3) You pack it tightly inside a sturdy container, it is extremely flammable.(4) She got up, stretched, and rummaged through SeiriÔö£Ôöñ's large pack .(5) The leaders of the pack of hyenas were the first to strike the unsuspecting Barbarian.(6) Saltation's iPod Geek Tips #2: how to make a battery pack inside a pack of playing cards. superpixel's superpod tips.(7) a pack of cigarettes(8) Once I was sure they were there, I helped my mom pack the suitcases and bags in the car.(9) The entire community mobilises to pack items for transport by mule or horse across the border.(10) Those schools who could not attend can collect their resource pack at the Carlow Enterprise Board office.(11) It's fun, but not distinctive enough to stand out from an increasingly crowded pack of action titles.(12) the lead hound gives tongue and the pack takes off, following the line of scent(13) While the knife is designed for tactical backup, there's nothing that says you can't stick it in a backpack or hunting pack .(14) There are a few examples where a tarot pack is used to play a game which is not really of the tarot family.(15) In fact, Jass became so popular that the word Jass came to be used for any card game played with the Swiss pack .(16) When the whole pack has been dealt and the players have played their last four cards the play ends.
Related Phrases of pack
(1) pack up ::
సర్దుకోవడం
(2) six pack ::
సిక్స్ ప్యాక్
(3) ice pack ::
మంచు ప్యాక్
(4) power pack ::
పవర్ ప్యాక్
(5) pack rat ::
ప్యాక్ ఎలుక
(6) pack in ::
లో ప్యాక్
(7) pack off ::
ఆఫ్ ప్యాక్
(8) pack away ::
దూరంగా సర్దుకుని
(9) blister pack ::
పొక్కు ప్యాక్
(10) pack of wolves ::
తోడేళ్ళు ప్యాక్
Synonyms
Noun
1. packet ::
ప్యాకెట్
2. backpack ::
తగిలించుకునే బ్యాగులో
3. crowd ::
ప్రేక్షకులు
4. gang ::
ముఠా
5. face pack ::
ఫేస్ ప్యాక్
6. plurality ::
బహుత్వ
7. clique ::
జట్టు
Verb
9. stow ::
STOW
11. throng ::
తీరి
12. compress ::
కుదించుము
13. compact ::
కాంపాక్ట్
14. jam ::
జామ్
15. take ::
పడుతుంది
16. backpack ::
తగిలించుకునే బ్యాగులో
17. tamp down ::
డౌన్ tamp
18. wad ::
వాడ్
19. load down ::
డౌన్ లోడ్
Antonyms
1. ace ::
ఏస్
2. bit ::
బిట్
3. dab ::
DAB
4. dram ::
డ్రామ్
5. driblet ::
రవ్వంత
6. glimmer ::
గ్లిమ్మెర్
7. hint ::
సూచన
8. lick ::
నాకు
9. little ::
చిన్న
10. mite ::
పురుగు
11. nip ::
నిప్
12. ounce ::
ఔన్సు
13. pinch ::
చిటికెడు
14. pittance ::
అల్ప
15. scruple ::
scruple
16. shade ::
నీడ
Different Forms
pack, packard, packed, packer, packers, packs
Word Example from TV Shows
It was like being hit on
by Rat Pack Pee-Wee Herman.

It was like being hit on by Rat Pack Pee-Wee Herman.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

I wish I had enough poison
for the whole pack of you.

I wish I had enough poison for the whole PACK of you.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

Ka'a expansion pack.

Ka'a expansion PACK.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 10

Such a small pack of wolves.

Such a small PACK of wolves.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

Did it look ridiculous
when we got the Satanimals pack

Did it look ridiculous when we got the Satanimals PACK

The Big Bang Theory Season 5, Episode 10

English to Telugu Dictionary: pack

Meaning and definitions of pack, translation in Telugu language for pack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pack in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'pack'

What pack means in Telugu, pack meaning in Telugu, pack definition, examples and pronunciation of pack in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History