English to Telugu Meaning of passing - పాసింగ్


Passing :
పాసింగ్

పాసింగ్, క్రాసింగ్, తీరం, వ్యతిరేక తీరం, వ్యతిరేక బ్యాంకు, రెస్క్యూ, హర్లింగ్, త్రో, కాస్టింగ్, పిరికి, వదులుగా, వెళ్ళండి, ప్రకరణము, వెళ్తున్నారు, నిష్క్రమణ, రవాణా, అమలు, ప్రముఖ, తనపై

పాసింగ్, క్షణికమైన, బలహీన, తాత్కాలిక, ఆకురాల్చే, కదిలే, వెళ్తున్నారు, మోటైల్, ఇటీవలి, ప్రస్తుత, తరువాతి, కొత్త, ఆధునిక, మిడిమిడి, తొందరలో, నిస్సార, పట్టనట్లుగా, చర్మ లోతైన

పాసింగ్passingly
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of passing in English
Noun(1) (American football(2) euphemistic expressions for death(3) the motion of one object relative to another(4) the end of something(5) a bodily reaction of changing from one place or stage to another(6) going by something that is moving in order to get in front of it(7) success in satisfying a test or requirement
Verb(1) go across or through(2) move past(3) make laws, bills, etc. or bring into effect by legislation(4) pass by(5) place into the hands or custody of(6) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(7) travel past(8) come to pass(9) go unchallenged; be approved(10) use up a period of time in a specific way(11) pass over, across, or through(12) transmit information(13) disappear gradually(14) go successfully through a test or a selection process(15) be superior or better than some standard(16) accept or judge as acceptable
Adjective(1) lasting a very short time(2) of advancing the ball by throwing it(3) allowing you to pass (e.g., an examination or inspection(4) hasty and without attention to detail; not thorough, or cursory
Adverb(1) to an extraordinary degree
Examples of passing in English
(1) He's Harry Potter, and for his fans, until they need a passing grade in that film-study course, that's good enough.(2) It was a game which exuded excellent, fast play with good passing , finishing and sporting behaviour.(3) He got a passing grade, but only after seducing the 55-year old former heavy metal chick that taught the class.(4) The passing of time has not erased old enmities.(5) While everyone knew it was there somewhere in the foothills of life, society, the medical world and the Church seemed to give it no more than a passing glance.(6) The passing of any significant literary figure is always a sad business; but what to make of the spectacular nature of Green's death?(7) One major factor has been India's economic reform process, which began with the passing of the Cold War.(8) You probably see passing references to the casualties, like daily box scores-just as brief and much more brutal.(9) In fact I do forget, but then I see my reflection in a storefront window or in the window of a passing car, and I'm this man holding a box.(10) He keeps it simple, his movement and passing are excellent, and physically he is as fit as anybody.(11) For a while we chatted about operas we had seen, and so on, the occasional passing reference to life outside opera, nothing special, nothing heavy.(12) I hope that the New Zealand public will take some notice of the passing of these two people who were men of principle, men we could respect.(13) Demonstrators burned tyres and hurled stones at passing police cars.(14) Their passing and movement was excellent and Walsh added to his tally on ten minutes following an flowing move through midfield.(15) I suspect it was the latter, because more and more people left with each passing inning.(16) Death also symbolises endings, so the passing of relationships, jobs and periods of life are reflected upon.
Related Phrases of passing
(1) pass ::
పాస్
(2) passing by ::
ద్వారా ప్రయాణిస్తున్న
(3) passing through ::
గుండా వెళుతుంది
(4) in passing ::
పాస్
(5) passing on ::
న ప్రయాణిస్తున్న
(6) passing away ::
చనిపోవడం
(7) passing time ::
ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో
(8) passing off ::
పాసింగ్ ఆఫ్
(9) message passing ::
సందేశం ప్రయాణిస్తున్న
(10) passing over ::
పైగా ప్రయాణిస్తున్న
(11) token passing ::
టోకెన్ పాసింగ్
Synonyms
Adjective
2. hasty ::
ఒకవిధమైన
3. pass ::
పాస్
4. perfunctory ::
పట్టనట్లుగా
5. ephemeral ::
అశాశ్వత
Adverb
6. exceedingly ::
అతిశయముగా
Noun
7. passage ::
ప్రకరణము
8. death ::
మరణం
9. enactment ::
తేవటానికి
10. departure ::
నిష్క్రమణ
12. pass ::
పాస్
Verb
13. go ::
వెళ్ళండి
14. overtake ::
అధిగమించేందుకు
15. elapse ::
గతించు
16. occupy ::
ఆక్రమిస్తాయి
18. kick ::
కిక్
19. be transferred ::
బదిలీ
20. happen ::
జరిగే
21. abate ::
తగ్గు
22. surpass ::
మించి
23. be successful in ::
విజయవంతంగా
24. approve ::
ఆమోదించడానికి
26. declare ::
డిక్లేర్
27. discharge ::
ఉత్సర్గ
28. fall ::
వస్తాయి
29. go through ::
ద్వారా వెళ్ళి
30. clear ::
స్పష్టమైన
31. fade ::
వాడిపోవు
32. communicate ::
కమ్యూనికేట్
33. make it ::
తయారు చెయ్యి
34. give ::
ఇవ్వాలని
35. guide ::
మార్గనిర్దేశం
36. overstep ::
overstep
37. make pass ::
పాస్ చేయడానికి
39. overhaul ::
సమగ్ర
40. spend ::
ఖర్చు
41. expire ::
గడువు
42. legislate ::
చట్టాలను
43. extend ::
విస్తరించడానికి
44. sink ::
కాగా
45. eliminate ::
తొలగించడానికి
46. go by ::
ద్వారా వెళ్ళి
Antonyms
1. birth ::
పుట్టిన
2. nativity ::
జనన
Different Forms
passing, passingly
Word Example from TV Shows
I can't spy with my little eye
something passing right through us.

I can't spy with my little eye something PASSING right through us.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

[passing horn honks]

[PASSING horn honks]

The Big Bang Theory Season 12, Episode 8

We were passing the lime
back and forth.

We were PASSING the lime back and forth.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 24

Arthur passing away
was harder on Sheldon

Arthur PASSING away was harder on Sheldon

The Big Bang Theory Season 7, Episode 22

I suppose it has something to do
with your recent passing.

I suppose it has something to do with your recent PASSING.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 22

English to Telugu Dictionary: passing

Meaning and definitions of passing, translation in Telugu language for passing with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of passing in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'passing'

What passing means in Telugu, passing meaning in Telugu, passing definition, examples and pronunciation of passing in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History