English to Telugu Meaning of return - తిరిగి


Return :
తిరిగి

నివేదిక, తిరిగి, మార్పిడి, పరివర్తకం, ఇంటర్చేంజ్, ప్రస్తారణ, మార్పు, తిరిగి ఇచ్చుట, రిపీట్, పునరావృతం, ప్రతికృతి, తిరిగే, వాపసు, ఇస్లాం స్వీకరణను, పారాయణ, అర్థజ్ఞానంలేని, రిసైటల్, విప్లవం, పునరుద్ధరణ, నష్టపరిహారం, ప్రత్యుత్తరం, సమాధానం, జవాబు, తిరిగి రా, పండు, ఫలితంగా, పర్యవసానంగా, ఫలితం, మాంద్యం, పురి, భ్రమణ, ముగింపు, వదిలేయడం, కూర్పు, చెల్లింపు, పరిహారం, చెల్లింపులు, చెల్లించు, పడిపోవుట, వెనక్కి వెళ్ళు, రిటైర్, ముందుకు సాగు, పునరుద్ఘాటించు, పరిగెత్తే, అభ్యసించండి, తిరుగుతాయి, వెనక్కి తిరుగు, తిరిగి డ్రా, జేంకు, ఎంచుకోండి, కల్, వెనక్కి వెళ్ళి, రెట్రోగ్రేడ్, పునఃస్థితి, వెనక్కి ఇవ్వు, మళ్ళీ ఇవ్వాలని, పునరుద్ధరించడానికి, వల్లించటం, మరలా, ఆవేశంగా, మళ్ళీ చెప్పే, మలుపు, చెల్లింపులో, వెనక్కి తీసుకురా, కల్పించుకోకుండా, ఉండుట, తిరిగి బయటకు, చెల్లించటానికి, అమ్మివేయడం

తిరిగితిరిగిreturnablesతిరిగిreturneereturneesసమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేreturnersతిరిగితిరిగి
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of return in English
Noun(1) document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability(2) a coming to or returning home(3) the occurrence of a change in direction back in the opposite direction(4) getting something back again(5) the act of going back to a prior location(6) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(7) happening again (especially at regular intervals(8) a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one(9) the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed(10) a reciprocal group action(11) a tennis stroke that sends the ball back to the other player(12) (American football(13) the act of someone appearing again
Verb(1) go or come back to place, condition, or activity where one has been before(2) give back(3) go back to a previous state(4) go back to something earlier(5) bring back to the point of departure(6) return in kind(7) make a return(8) answer back(9) be restored(10) pay back(11) pass down(12) elect again(13) be inherited by(14) return to a previous position; in mathematics(15) give or supply(16) submit (a report, etc.
Examples of return in English
(1) since their return from the games(2) Yet only two days into his holiday, he found himself so captivated by the island he famously tore up his return train ticket and threw it into the sea.(3) There is little indication in the figures that there will be a return to strong economic growth in the near future.(4) Mapuches have strongly protested against discrimination and demanded the return of their ancestral land.(5) complete the application form and return it to this address(6) These computations can be done on any part of your business, thereby helping you figure out what areas bring the best return on your time, money, and efforts.(7) It is taken away with an astounding backhand return but a second chance is converted when Nathan nets a backhand.(8) they'll return to Ireland next year(9) A male colleague and I were given the task of escorting him on a home visit, though only told of the risks upon return .(10) Her feelings of fear, anger, and revulsion brought the return of her hysteria and nausea crept into her throat.(11) Each product is made with as little money as possible, so as to increase its return , and allow the vendor to price it at a level customers will buy.(12) The Italian Prime Minister has created yet another diplomatic storm by demanding the return of a painting held by the National Gallery of Ireland.(13) The return of the Liberals to office in 1893 sharpened the conflict.(14) The declining uptake of childhood vaccinations resulting from the fears promoted by these campaigns may lead to the return of real epidemics, causing death and disability.(15) That night, over a hundred people showed up to pray for the safe return of the captives.(16) You can get to Strasbourg by Ryan Air for Ôö¼├║29.09 return from Stansted.
Related Phrases of return
(1) to return ::
తిప్పి పంపుటకు
(2) in return ::
బదులుగా
(3) return the favor ::
అనుకూలంగా తిరిగి
(4) tax return ::
పన్ను తిరిగి
(5) return ticket ::
తిరిగి టికెట్
(6) return to ::
తిరిగి
(7) return home ::
ఇంటికి తిరిగి రా
(8) return back ::
తిరిగి తిరిగి
(9) return address ::
తిరిగి చిరునామా
(10) return on investment ::
పెట్టుబడి పై రాబడి
Synonyms
Noun
1. homecoming ::
హోమ్కమింగ్
3. giving back ::
తిరిగి ఇచ్చుట
4. yield ::
దిగుబడి
5. statement ::
ప్రకటన
6. return key ::
రిటర్న్ కీ
7. take ::
పడుతుంది
9. comeback ::
తిరిగి రా
10. coming back ::
తిరిగి వచ్చే
12. income tax return ::
ఆదాయం పన్ను తిరిగి
Verb
13. go back ::
వెనక్కి వెళ్ళు
14. recur ::
మరలా
15. give back ::
వెనక్కి ఇవ్వు
16. restore ::
పునరుద్ధరించడానికి
17. hit back ::
తిరిగి కొట్టిన
18. reciprocate ::
లగ్నం
19. answer ::
సమాధానం
20. deliver ::
బట్వాడా
21. yield ::
దిగుబడి
22. elect ::
ఎన్నికయిన
23. fall ::
వస్తాయి
24. render ::
రెండర్
26. generate ::
ఉత్పత్తి
27. repay ::
చెల్లింపులో
28. regress ::
పడిపోవుట
29. reelect ::
reelect
30. take back ::
వెనక్కి తీసుకో
Antonyms
1. ask ::
అడగండి
2. inquire ::
విచారణ
3. question ::
ప్రశ్న
Different Forms
return, returnable, returnables, returned, returnee, returnees, returner, returners, returning, returns
Word Example from TV Shows
No, I cannot return that stock.
It's been drilled, it's been cut.

No, I cannot RETURN that stock. It's been drilled, it's been cut.

Breaking Bad Season 2, Episode 11

When we return to England,
let's take him with us.

When we RETURN to England, let's take him with us.

Vikings Season 1, Episode 6

Until you return and march
on my capital with four times the men.

Until you RETURN and march on my capital with four times the men.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

She was forced to return to the castle
naked and in tears.

She was forced to RETURN to the castle naked and in tears.

Game of Thrones Season 1, Episode 6

I don't think you should
return to Westeros.

I don't think you should RETURN to Westeros.

Game of Thrones Season 7, Episode 3

English to Telugu Dictionary: return

Meaning and definitions of return, translation in Telugu language for return with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of return in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'return'

What return means in Telugu, return meaning in Telugu, return definition, examples and pronunciation of return in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History