English to Telugu Meaning of round - రౌండ్


Round :
రౌండ్

పాయింట్, నిబంధన, రౌండ్, అంశం, సమయం, బాక్సింగ్, చక్రం, రౌండ్ ముక్క, భ్రమణ, తిరుగు, గిరగిరా, టర్నింగ్, గాలి, వృత్తం, రింగ్, వర్తులం, దిక్సూచి, గైర్, వృత్తాన్ని, ఈవెంట్స్ కోర్సు, ఈవెంట్స్ చక్రం, బెంట్, మలుపు, బెండ్, వొంపు, కాస్టింగ్, గోళం, భూగోళం, బంతిని, హ్యాండ్బాల్

రౌండ్, వలయ, మీదకి, గుండ్రము, వృత్తాకార, రొటేట్, కంకణాకార, ఉండే, చక్రం మొనదేలిన, అంతులేని, ఎడతెగని, శాశ్వత, గోళాకార, మాట్లాడింది, ఫ్రాంక్, సాదా, స్థూపాకార, ఓవల్, గుడ్డు ఆకారంలో, అగాధమైన, గోళాకారంలో, చీజీ, చబ్బీ, లావుగా, బొద్దుగా, కండకలిగిన, ఓపెన్, అమాయకమైన, దాపరికం లేని, రఫ్, కంకర, కొన్ని, సుమారు అంచనా, మందపాటి, మొత్తం, స్థూల, పూర్తి, శుద్ధ, సారాంశం, ఇంటిగ్రేట్, గుండ్రనైన

రౌండ్, చుట్టూ, అన్ని, అన్ని వైపులా, గురించి, విదేశాల్లో, అన్ని దిశ, ప్రతిచోటా, అన్ని విధాలుగా, అన్ని కాలంలో, ఎప్పుడైనా, దాదాపు, అత్యంత, సమీపంలో, కేవలం, ఇటు అటు, ఇచ్చట మరియు అక్కడికి, ఇక్కడ అక్కడ, సుమారు, చక్కని, రఫ్, పెద్ద వద్ద, చక్రం, తిరుగుతాయి

రౌండ్గుండ్రనిరౌండర్రౌండర్లుroundestచుట్టుముట్టేroundishపూర్తిగాసంపూర్ణత్వాన్నిరౌండ్లు
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of round in English
Noun(1) a charge of ammunition for a single shot(2) an interval during which a recurring sequence of events occurs(3) a regular route for a sentry or policeman(4) (often plural, usually in a set order(5) the activity of playing 18 holes of golf(6) the usual activities in your day(7) (sports(8) the course along which communications spread(9) a serving to each of a group (usually alcoholic(10) a cut of beef between the rump and the lower leg(11) a partsong in which voices follow each other; one voice starts and others join in one after another until all are singing different parts of the song at the same time(12) an outburst of applause(13) a crosspiece between the legs of a chair(14) any circular or rotating mechanism
Verb(1) wind around; move along a circular course(2) make round(3) pronounce with rounded lips(4) attack in speech or writing(5) bring to a highly developed, finished, or refined state(6) express as a round number(7) become round, plump, or shapely
Adjective(1) having the shape or form of a circle(2) (of sounds(3) (mathematics
Adverb(1) from beginning to end; throughout
Examples of round in English
(1) Mr. Roberts was very bald, very round , had very thick glasses, and looked very hungry.(2) In certain instances students met with their industry mentors while playing a round of golf.(3) I'll be round in half an hour(4) we all gathered round him(5) A new round of global trade negotiations is moving closer to being launched, as the six-day ministerial meeting in Doha draws to a close.(6) we got knocked out in the first round(7) As to the money raised by local subscription, no definite apportionment has yet been made but we understand that Woodhouse will receive a good round sum.(8) Another round of drinks and she was stumbling around with the rest of them.(9) I would appreciate some information on how to cook an inside round of beef using a slow cook method.(10) She spoke without any apparent accent, in a round voice filled with soft vowels and smooth consonants.(11) the postman set off on his round(12) turn it the right way round(13) he ran round to the back door(14) her round of diplomacy proved successful(15) I took them round the whole town(16) He reached into his pocket and brought forth a small round sphere.
Related Phrases of round
(1) come round ::
రౌండ్ వచ్చి
(2) round off ::
ఆఫ్ రౌండ్
(3) right round ::
కుడి రౌండ్
(4) look round ::
చుట్టూ చూడు
(5) round-trip ::
రౌండ్ ట్రిప్
(6) merry-go-round ::
మెర్రీ-గో-రౌండ్
(7) all-round ::
చుట్టూ ప్రక్కల అంతా
Synonyms
Adjective
1. circular ::
వృత్తాకార
2. plump ::
బొద్దుగా
3. sonorous ::
గురకలాంటి
4. complete ::
పూర్తి
5. candid ::
దాపరికం
6. orotund ::
గంభీరమైన
Adverb
7. around ::
చుట్టూ
Noun
8. ball ::
బంతిని
9. circuit ::
సర్క్యూట్
10. stage ::
రంగస్థల
11. succession ::
వారసత్వ
12. bullet ::
బుల్లెట్
13. rung ::
మెట్టు
14. daily round ::
రోజువారీ రౌండ్
15. beat ::
ఓడించింది
16. turn ::
మలుపు
17. rhythm ::
లయ
18. circle ::
వృత్తం
19. troll ::
ట్రోల్
Verb
22. round out ::
అవుట్ చుట్టూ
23. attack ::
దాడి
24. labialize ::
labialize
25. round off ::
ఆఫ్ రౌండ్
26. fill out ::
పూరించడానికి
Different Forms
round, rounded, rounder, roundest, rounding, roundish, roundly, roundness, rounds
Word Example from TV Shows
...and you and I are gonna go round the way
we did when we were little. Remember?

...and you and I are gonna go ROUND the way we did when we were little. Remember?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

Gather 'round. Come here.

Gather 'ROUND. Come here.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

...and we beat Lonely Larry and
Captain Sweatpants in the next round...

...and we beat Lonely Larry and Captain Sweatpants in the next ROUND...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5

'Cause I'll cut your pretty cock right
off and wear it 'round me neck.

'Cause I'll cut your pretty cock right off and wear it 'ROUND me neck.

Game of Thrones Season 3, Episode 6

Round two: Leonard Hofstadter,
Darth Vader, Rupert Murdoch.

Round two: Leonard Hofstadter, Darth Vader, Rupert Murdoch.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

English to Telugu Dictionary: round

Meaning and definitions of round, translation in Telugu language for round with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of round in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'round'

What round means in Telugu, round meaning in Telugu, round definition, examples and pronunciation of round in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History