English to Telugu Meaning of running - నడుస్తున్న


Running :
నడుస్తున్న

రేసింగ్, ఎగురు, నడుస్తున్న, కోర్సు, వాష్, రన్, రేసు, వ్యాధి వ్యాప్తి, మేరకు, విమాన

వెళ్తున్నారు, నడుస్తున్న, క్రియాశీల, ప్రస్తుత, ఆచరణాత్మక, సమర్థవంతమైన, రేసింగ్, ఎగురుతున్న, వాషింగ్, కదిలే, సాధారణ, సగటు, అంతులేని, ఎడతెగని, శాశ్వత, ఫాస్ట్, శీఘ్ర, వేగవంతమైన

నడుస్తున్న
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of running in English
Noun(1) (American football(2) the act of running; traveling on foot at a fast pace(3) the state of being in operation(4) the act of administering or being in charge of something(5) the act of participating in an athletic competition involving running on a track
Verb(1) move fast by using one's feet, with one foot off the ground at any given time(2) flee; take to one's heels; cut and run(3) stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point(4) direct or control; projects, businesses, etc.(5) have a particular form(6) move along, of liquids(7) perform as expected when applied(8) change or be different within limits(9) run, stand, or compete for an office or a position(10) cause to emit recorded audio or video(11) move about freely and without restraint, or act as if running around in an uncontrolled way(12) have a tendency or disposition to do or be something; be inclined(13) be operating, running or functioning(14) change from one state to another(15) cause to perform(16) be affected by; be subjected to
Adjective(1) (of fluids(2) continually repeated over a period of time(3) of advancing the ball by running(4) executed or initiated by running(5) measured lengthwise(6) (of e.g. a machine, or working
Examples of running in English
(1) Blisters are a common minor injury for athletes who take part in prolonged sports, such as long-distance running or football.(2) The Otley rugby player has been among their recruits producing some exciting if unorthodox running between the wickets.(3) Suddenly, the low, rhythmic sound of running footsteps became conscious to the both of us.(4) Those who are absent from classes for two weeks running or 50 class hours added up in one semester will be given a record of a demerit for misconduct.(5) Some great strokes and hard running from the batsman managed to make it seven needed from the last over.(6) The Laois style of quick passing and running was replaced by the more direct approach of catch and kick.(7) Since virtually every running of the race takes place in driving rain and a bitter wind, the spongy surface drains the strength from the horses.(8) It is not known whether the premises have a working electricity supply or running water and much of the estate has fallen into disrepair.(9) This coming Sunday the Athletic Club are pleased to present the second running of the Round Hill Fell Race.(10) The police's long running battle to take on the burglar enters a new phase in the town this week.(11) I have no idea whether they realise how much they have disrupted the day-to-day to running of the school.(12) The return to running should be gradual, starting at an easy pace on a level surface.(13) The company keeps your data safe and is responsible for the financial running of the project.(14) This will be the 132nd running of what I will continue to call the Powderhall sprint.(15) I was into my running and competed in the London Marathon three times and did numerous half marathons.(16) At least part of that time should be spent running , preferably off the leash in a safe, confined area.
Related Phrases of running
(1) run ::
రన్
(2) running shoe ::
నడుస్తున్న షూ
(3) running away ::
దూరంగా పరుగెత్తు
(4) running out ::
అయిపోతుంది
(5) running water ::
పారే నీళ్ళు
(6) running shoes ::
రన్నింగ్ షూలు
(7) go running ::
నడుస్తున్న వెళ్ళి
(8) time is running out ::
సమయం అయిపోతున్నది
(9) running nose ::
జలుబు
(10) keep running ::
పరిగెత్తుతూ ఉండు
(11) running track ::
నడుస్తున్న ట్రాక్
Synonyms
Adjective
1. flowing ::
ప్రవహించే
2. ongoing ::
కొనసాగుతున్న
3. in succession ::
వరుసగా
4. linear ::
సరళ
5. working ::
పని
Noun
7. administration ::
పరిపాలన
8. operation ::
ఆపరేషన్
9. track ::
ట్రాక్
10. run ::
రన్
Verb
11. sprint ::
స్ప్రింట్
13. compete ::
పోటీ
14. go ::
వెళ్ళండి
15. cast ::
తారాగణంగా
16. extend ::
విస్తరించడానికి
17. flow ::
ప్రవాహం
18. travel ::
ప్రయాణ
19. drive ::
డ్రైవ్
20. be in charge of ::
బాధ్యతలు ఉండాలి
21. maintain ::
నిర్వహించడానికి
23. operate ::
ఆపరేట్
24. be valid ::
చెల్లుబాటవుతుందని
25. be staged ::
ప్రదర్శించాడు
26. be a candidate for ::
అభ్యర్థిగా
27. publish ::
ప్రచురిస్తున్నాను
28. smuggle ::
అక్రమంగా
29. chase ::
చేజ్
30. run for ::
కోసం అమలు
31. consort ::
దేవేరి
32. course ::
కోర్సు
33. execute ::
అమలు
34. endure ::
భరిస్తున్నారు
35. guide ::
మార్గనిర్దేశం
36. ladder ::
నిచ్చెన
37. unravel ::
తెలియజేయాల్సిన
39. campaign ::
ప్రచారంలో
40. lam ::
లామ్
41. play ::
ప్లే
42. ply ::
నడపబడుతున్నాయి
43. range ::
పరిధి
44. hunt ::
వేట
45. race ::
రేసు
46. carry ::
తీసుకు
47. lead ::
దారి
48. tend ::
ఉంటాయి
49. bleed ::
రక్తసిక్తం
Different Forms
running
Word Example from TV Shows
What kind of vengeful bed and breakfast
do you think I'm running?

What kind of vengeful bed and breakfast do you think I'm RUNNING?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 10

His plans are running more towards
stabbing you to death

His plans are RUNNING more towards stabbing you to death

Breaking Bad Season 5, Episode 12

Why would you be running?
And why would she have sent you away?

Why would you be RUNNING? And why would she have sent you away?

Game of Thrones Season 5, Episode 4

Pouting and running away actually worked.

Pouting and RUNNING away actually worked.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

We're running
out of time.

We're RUNNING out of time.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Telugu Dictionary: running

Meaning and definitions of running, translation in Telugu language for running with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of running in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'running'

What running means in Telugu, running meaning in Telugu, running definition, examples and pronunciation of running in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History