English to Telugu Meaning of touch - టచ్


Touch :
టచ్

టచ్, హత్తుకునే, పరిచయం, TIG, దగ్గర సంబంధం, ఆందోళన, భావన, అంటువ్యాధి, ఆనందం, స్వేచ్ఛ, న్యాయవాది, సలహా, సంప్రదింపులు, వాహనం, ఐయోట, పరిమాణం, పురుగు, తమ్మెరను, రంగు, మిణుగురు, మెరుపులో, షైన్, కళ్ళల్లో మెరుపులాంటి వెలుతురు కొట్టినట్లు అన్పించుట, సంగ్రహావలోకనం, గ్లిమ్మెర్, సమానత, సూచన, తీరులో, నాణ్యత, గుణకారం, గుణం, భూతవైద్యం, ధర్మం, మొదటి, దెప్పు, బహుదూరము, గీటురాయి, ప్రయోగం, పరీక్ష, పరీక్షలో, విచారణ, దాడి, దోపుడు, ప్రమాదకర, ప్రభావం

టచ్, కీటకముల తలపై మీసమునందు ఒకటి, మీట్, క్యాచ్, పట్టుకోండి, నిర్బంధంలోకి, ఆపలేదు, పడుతుంది, పరిచయం, మీద తరహాలో, పేర్కొనటం, చూడండి, గమనిక, ముమ్మాటికీ నిజం, నోటీసు, గ్రహించేంత, స్ట్రాండ్, వ్యతిరేకంగా సమ్మె, చేరుకోవడానికి, పియర్స్, ముఖి, దొరకని, పెరుగుట, పరీక్ష, పరిశీలించడానికి, ప్రయోగం, ప్రయత్నించండి, రుజువు, భూమి, ప్రారంభం, నిజమైంది, సరిపోయే, ముద్ర, ఆకట్టుకోవడానికి, స్టాంప్, ముద్రణ, మార్క్, బ్రష్, ప్రభావితం, కదలిక, ప్రభావం, ఒక ముద్ర చేయడానికి, పీడించు, బయాస్, హిట్, గాయపరిచే, సమ్మె, చంపి వేయు, హర్ట్, సోకుతుంది, కట్, పిప్, షూట్, దెబ్బ, ప్లే, సౌండ్, టూట్, Plunk, చక్కిలిగింత, ముద్దు, చేరుకుంటుంది, లో పొందండి, లో వచ్చి, పాక్షికంగా, భాగం లో, దారిలొ, రుచితో, తాకుతూ లేక నొక్కుతూ పరీక్షించుట, కలత, దూరంగా తీసి ఉంచు

టచ్తాకినమెరుగులుహత్తుకునే
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of touch in English
Noun(1) the event of something coming in contact with the body(2) the faculty by which external objects or forces are perceived through contact with the body (especially the hands(3) a suggestion of some quality(4) a distinguishing style(5) the act of putting two things together with no space between them(6) a slight but appreciable amount(7) a communicative interaction(8) a slight attack of illness(9) the act of soliciting money (as a gift or loan(10) the sensation produced by pressure receptors in the skin(11) deftness in handling matters(12) the feel of mechanical action
Verb(1) make physical contact with, come in contact with(2) perceive via the tactile sense(3) affect emotionally(4) be relevant to(5) be in direct physical contact with; make contact(6) have an effect upon(7) deal with; usually used with a form of negation(8) cause to be in brief contact with(9) to extend as far as(10) be equal to in quality or ability(11) tamper with(12) make a more or less disguised reference to(13) comprehend(14) consume(15) color lightly
Examples of touch in English
(1) A touch of playfulness here and there dominates the divine characters.(2) The Raindrop Prelude had the requisite lightness of touch .(3) And the potential was certainly there via an amazing high-tech tuxedo that transforms its wearer into a super-hero at the touch of a button.(4) The Prime Minister, we are told, is losing his touch .(5) I even came to him with that Faulkner book, which nobody would touch .(6) Retention of a naturally compact hand through early release of selected notes and judicious use of staccato touch is a potent technique.(7) Legato is not necessarily a physical connection but an aural effect, a sweetness of sound, determined by the character of touch .(8) he spoke with a touch of anger(9) Piau here has a lightness of touch which sits perfectly with the Mozart.(10) Since you cannot touch the money until you retire, you no longer have a rainy-day fund, or a down payment for a house.(11) The woman's voice had been selected after tests with pilots showed that the feminine touch proved the most effective.(12) Now thanks to a children's charity he can leap up and applaud because the new wheelchair rises at the touch of a button.(13) That meant one of two things: either she was losing her touch , or they'd upgraded their little bat-mobile.(14) These guys refresh classical music with their subtle touch , their accessible grooves, and a tiny klezmer edge.(15) But when it comes to building lovable robots, no-on can touch Sony for cuteness (and no, they're not on sale yet).(16) The performances are lusty and emotional, and shouts or shrill whistling add the requisite folksy touch .
Related Phrases of touch
(1) keep in touch ::
టచ్ లో ఉంచాలని
(2) touch screen ::
టచ్ స్క్రీన్
(3) get in touch ::
అందుబాటులో ఉండు
(4) do not touch ::
తాకవద్దు
(5) in touch ::
అందుబాటులో
(6) stay in touch ::
అందుబాటులో ఉండు
(7) to touch ::
ముట్టుకోవడానికి
(8) touch up ::
మెరుగులు దిద్దు
(9) be in touch ::
అందుబాటులో ఉండు
Synonyms
Noun
1. tap ::
టాప్
2. skill ::
నైపుణ్యం
3. trace ::
ట్రేస్
4. detail ::
వివరాలు
5. contact ::
పరిచయం
6. touching ::
హత్తుకునే
7. sense of touch ::
స్పృశించే భావన
8. mite ::
పురుగు
9. spot ::
స్పాట్
10. ghost ::
దెయ్యం
11. signature ::
సంతకం
12. tactile sensation ::
స్పర్శ సంచలనాన్ని
Verb
13. be in contact with ::
పరిచయం ఉండాలి
14. press lightly ::
పత్రికా తేలికగా
15. compare with ::
తో పోల్చడం
16. handle ::
నిర్వహించడానికి
17. affect ::
ప్రభావితం
18. disturb ::
భంగం
19. allude ::
ముమ్మాటికీ నిజం
20. partake ::
పంచుకునే
21. bear upon ::
మీద భరించలేదని
22. stir ::
ప్రకంపనలు
23. tinct ::
tinct
24. reach ::
చేరుకోవడానికి
25. come to ::
రా
26. equal ::
సమాన
27. adjoin ::
చేరివుండు
Different Forms
touch, touched, touches
Word Example from TV Shows
WRIGHT: Being able to touch her
 opened up so many synapses

WRIGHT: Being able to TOUCH her opened up so many synapses

Westworld Season 3, Episode 8

So you and Mike, uh,
you've been in touch?

So you and Mike, uh, you've been in TOUCH?

Breaking Bad Season 5, Episode 9

Because Sheldon and I stay in touch
due to mutual interest and respect...

Because Sheldon and I stay in TOUCH due to mutual interest and respect...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

Do not touch me.

Do not TOUCH me.

Game of Thrones Season 6, Episode 1

Touché.

Touché.

Money Heist Season 3, Episode 5

English to Telugu Dictionary: touch

Meaning and definitions of touch, translation in Telugu language for touch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of touch in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'touch'

What touch means in Telugu, touch meaning in Telugu, touch definition, examples and pronunciation of touch in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History