English to Telugu Meaning of get - పొందుటకు


Get :
పొందుటకు

పెరుగుతాయి, వస్తాయి, ఉంటుంది, మలుపు, వెళ్ళండి, పొందుటకు, క్యాచ్, పట్టుకోండి, నిర్బంధంలోకి, ఆపలేదు, పడుతుంది, భావించటం, కనుగొనేందుకు, కలిగి, జాగ్రత్థ, అందుకుంటారు, సాధించడానికి, సంపాదించడానికి, కొనుగోలు, పెరుగుట, న క్యాచ్, దొరకని, లో పొందండి, అర్థం, రన్, డ్రైవ్, దారి, ప్రవర్తన, కదలిక, లాభం, తయారు, పొందటానికి, చేరుకోవడానికి, హిట్, గాయపరిచే, సమ్మె, చంపి వేయు, దిక్సూచి, తెలుసుకోవడానికి, అధ్యయనం, మారింది పరిచయం, అనుభవం, సిద్ధం, గుర్తు, కాన్, మనసు పెట్టి నేర్చుకో, స్మృతికి కమిట్, సమీకరించటం, తీసుకుని, సేకరించడానికి, ఎక్సెర్ప్ట్, చేద్దామని, కల్, అరెస్టు, స్వాధీనం, దొంగిలించుట, చిటికెడు, గ్లామర్, కనుగొనడంలో, త్రవ్వితీయు, గుర్తించడం, త్రవుము, వీక్షణ వస్తాయి, చూసి, ఇదిగో, దృష్టిలో పడు, భంగము, అధికారాన్ని పొందుతుంది, నాశనం, ఓటమి, పోరాడాలి, పోరాటం, పోరాట, ఆయుధాలు చేపట్టి, పెనగులాడు, వేధించు, బాధించు, Vex, అసహ్యము, అత్యాచారయత్నం, రెండర్, సెట్, సంపన్నుడవుతాను, రిసార్ట్, దత్తత, తీసుకో, దరఖాస్తు, జన్మనిస్తుంది, ప్రసవించు, సహజసిద్దంగా, ఉద్భవించాయి, ఉత్పత్తి, తీసుకురావాలని, చేరుకుంటుంది, వచ్చి, ఆధిపత్యం, అణిచివేసేదుకు, సురక్షిత, నియంత్రణ కింద తీసుకుని, మాస్టర్, పొందడం, సంబంధించి ఏర్పాటు, పరిచయం, ఒప్పించడానికి, చైతన్యపరచటంలో, రేకెత్తించు, రెచ్చగొట్టు, సేకరించాలని, కూడబెట్టు

పొందుటకుపొందుతాడుగెట్టి
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of get in English
Noun(1) a return on a shot that seemed impossible to reach and would normally have resulted in a point for the opponent
Verb(1) come into the possession of something concrete or abstract(2) enter or assume a certain state or condition(3) cause to move; cause to be in a certain position or condition(4) receive a specified treatment (abstract(5) reach a destination; arrive by movement or progress(6) go or come after and bring or take back(7) go through (mental or physical states or experiences(8) take vengeance on or get even(9) achieve a point or goal(10) cause to do; cause to act in a specified manner(11) succeed in catching or seizing, especially after a chase(12) come to have or undergo a change of (physical features and attributes(13) be stricken by an illness, fall victim to an illness(14) communicate with a place or person; establish communication with, as if by telephone(15) give certain properties to something(16) move into a desired direction of discourse
Examples of get in English
(1) I can't stand that other smarmy get .(2) I'll get you a drink(3) Hire some of the people involved and get them to bring their audience with them.(4) But anyway, tell me, what did you get for your birthday?(5) what kind of reception did you get?(6) Anna has troubles of her own - including a little brother who's out to get her.(7) you'll get him at home if you ring tonight(8) When you simply look at the list, you get the impression nobody is doing anything for anyone.(9) I said hello and took his arm, while his daughter took the other, and we managed to get him to the top of the steps.(10) The students expect the cheating student to get her comeuppance but nothing happens.(11) get him to clean the garage(12) I'll get you!(13) who'll get you at the airport?(14) they can get up to 100 miles per hour(15) get those shoes off(16) wait until Dad comes home, then you'll get it!
Related Phrases of get
(1) get out ::
బయటకి పో
(2) get off ::
వెళ్ళిపో
(3) get on ::
పై పొందండి
(4) to get ::
పొందడానికి
(5) get over ::
పైగా పొందుటకు
(6) get it ::
అది పొందుటకు
(7) get back ::
తిరిగి పొందండి
(8) get along ::
పాటు పొందుటకు
(9) get lost ::
కోల్పోతాయి
Synonyms
Verb
1. acquire ::
కొనుగోలు
2. receive ::
అందుకుంటారు
3. become ::
మారింది
4. fetch ::
పొందడం
5. earn ::
సంపాదించడానికి
6. apprehend ::
నిర్బంధంలోకి
8. succumb to ::
మరణించు
9. experience ::
అనుభవం
10. contact ::
పరిచయం
11. hear ::
విను
12. understand ::
అర్థం
13. arrive ::
చేరుకుంటుంది
14. persuade ::
ఒప్పించడానికి
15. contrive ::
నైపుణ్యం
16. prepare ::
సిద్ధం
17. take revenge on ::
ప్రతీకారాన్ని
18. baffle ::
బేఫిల్
19. annoy ::
బాధించు
20. catch ::
క్యాచ్
21. draw ::
డ్రా
22. aim ::
లక్ష్యం
23. start ::
ప్రారంభం
24. nonplus ::
గజిబిజి చేయు
25. take ::
పడుతుంది
26. obtain ::
పొందటానికి
27. let ::
వీలు
28. come ::
వచ్చి
29. go ::
వెళ్ళండి
30. make ::
తయారు
31. develop ::
అభివృద్ధి
32. generate ::
ఉత్పత్తి
33. bugger off ::
ఆఫ్ అస్య మైధునాభిలాషి
34. suffer ::
గురవుతాయి
35. capture ::
సంగ్రహ
36. stimulate ::
ఉద్దీపన
Antonyms
1. unlearn ::
మర్చిపోవు
Different Forms
get, gets, getty
Word Example from TV Shows
That when you two get out of here,\Nhe's going to take you to Australia.

That when you two GET out of here,
he's going to take you to Australia.

Money Heist Season 1, Episode 6

- What?
- Get your things.

- What? - Get your things.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

Remember when I auditioned for Rent but
I didn't get it and I couldn't figure out why?

Remember when I auditioned for Rent but I didn't GET it and I couldn't figure out why?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

but there's still a chance to
find Sansa and get her somewhere safe.

but there's still a chance to find Sansa and GET her somewhere safe.

Game of Thrones Season 4, Episode 4

Well, you and I would
get our own room, right? (LAUGHS)

Well, you and I would GET our own room, right? (LAUGHS)

The Big Bang Theory Season 10, Episode 17

English to Telugu Dictionary: get

Meaning and definitions of get, translation in Telugu language for get with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of get in Telugu and in English language.

Tags for the entry 'get'

What get means in Telugu, get meaning in Telugu, get definition, examples and pronunciation of get in Telugu language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History